Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 175 - 193 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji

Öz:
Bu ç alışmanın amacı; Erciyes Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi fen bilgisiöğretmenliği 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgilid üşüncelerini belirlemektir. A raştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek içingörüşme türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.A raştırmanın çalışma grubunu 2012 -2013 eğitim -öğretim yılı güz döneminde Erciyes veAhi Evran Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde 3. sınıfta öğrenim gören 10 Fen veTeknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının nükleer enerjiile ilgili düşüncelerini öğrenmek adına araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formukullanılmıştır. A daylar nükleer santraller ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını veçevreye zararlı maddelerin yayıldığını a yrıca ileriye dönük olarak gerekli önlemleralınmadığı takdirde nükleer atıkların yer altı sularına karışacağını ve n ükleer santralkazalarında radyoaktif maddelerin sızacağını düşünmektedir. Bu çalışma ile ilgili olarakilgi çekici başka bir sonuç ise öğretmen adayları nükleer santrallerin yaydıkları radyoaktifatıkların canlılar için tehlike arz ettiğini ve bölgede yaş ayan bebek ve çocuklardakanserlere sebep olduğunu düşünmektedirler .
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Pre-service science teachers' perspective about nuclear energy

Öz:
The purpose of this study is to investigate what pre-service science teachers who arejuniors think about benefits and risks of nuclear energy.In this research, as research model, qualitative research method was applied. In order toobtain qualitative data, semi-structured interview technique which is a kind of interviewwas used. So as to collect qualitative data, 7 open -ended questions and to elaborate underthese questions some questions were asked to pre -service teachers. 6 pre -service teachersfrom Ahi Evran University and 4 pre-service teachers from Erciyes University werecontacted. When the results are examined , they think that there is no enough measure andnuclear power plants spread toxic substance over environment. Additionally, in the futureif precautions are not taken, they believe nuclear waste and radioactive substances mayleak out groundwater or environment on possible nuclear accidents. There is another caseof interest in relation to work, pre -service teachers suppose that power plants which emit radioactive waste pose a danger to living organisms and cause cancers in infants andchildren living in the area.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ATEŞ H, Saracoglu M (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. , 175 - 193.
Chicago ATEŞ Hüseyin,Saracoglu Murat Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. (2013): 175 - 193.
MLA ATEŞ Hüseyin,Saracoglu Murat Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. , 2013, ss.175 - 193.
AMA ATEŞ H,Saracoglu M Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. . 2013; 175 - 193.
Vancouver ATEŞ H,Saracoglu M Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. . 2013; 175 - 193.
IEEE ATEŞ H,Saracoglu M "Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji." , ss.175 - 193, 2013.
ISNAD ATEŞ, Hüseyin - Saracoglu, Murat. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji". (2013), 175-193.
APA ATEŞ H, Saracoglu M (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 175 - 193.
Chicago ATEŞ Hüseyin,Saracoglu Murat Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.3 (2013): 175 - 193.
MLA ATEŞ Hüseyin,Saracoglu Murat Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, 2013, ss.175 - 193.
AMA ATEŞ H,Saracoglu M Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(3): 175 - 193.
Vancouver ATEŞ H,Saracoglu M Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(3): 175 - 193.
IEEE ATEŞ H,Saracoglu M "Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.175 - 193, 2013.
ISNAD ATEŞ, Hüseyin - Saracoglu, Murat. "Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/3 (2013), 175-193.