Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 139 - 150 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması

Öz:
Muhasebe temelli geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin yetersizliği üzerinesermaye piyasalarında firma değerlemek için değer temelli performans ölçüm yöntemlerigeliştirilmiştir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı, Türkiyede yeni bir yöntemolup daha önce uygulanmamış olan Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) yöntemini2012 yılında Borsa İstanbulda işlem gören turizm sektörü firmalarına uygulamaktır.Çalışmanın sonucuna göre turizm sektörü firmalarının 2012 yılı için genel olarakdeğerlendirildiğinde hissedar değeri yaratamadıkları ve değer yaratmak yerine mevcut sermayelerini tükettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme Endüstri Mühendisliği İşletme Finans

Performance measurement with the method of refined economic value added (Reva): Evidence from tourism industry

Öz:
The accounting- based traditional performance measures have been regarded asinadequate and value- based contemporary performance measures have been tried to bedeveloped. In this respect, the main aim of this study, Refined Economic Value Added(REVA) which is a new method for Turkey is to evaluate on the tourisn sector companiestraded on Istanbul Stock Exchange for the year of 2012. The REVA of the tourism companieslisting in Istanbul Stock Index have been calculated by using the financial statements belongto 2012 period. According to the findings, evaluate on the tourism sector companies traded onIstanbul Stock Exchange for the year of 2012. The result of this study, tourism sectorcompanies have not been failed to obtain shareholder value the year of 2012 and They havespent available capital instead of creating value.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme Endüstri Mühendisliği İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÜNLÜ U, SAYGIN O (2014). Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. , 139 - 150.
Chicago ÜNLÜ ULAŞ,SAYGIN OGUZ Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. (2014): 139 - 150.
MLA ÜNLÜ ULAŞ,SAYGIN OGUZ Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. , 2014, ss.139 - 150.
AMA ÜNLÜ U,SAYGIN O Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. . 2014; 139 - 150.
Vancouver ÜNLÜ U,SAYGIN O Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. . 2014; 139 - 150.
IEEE ÜNLÜ U,SAYGIN O "Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması." , ss.139 - 150, 2014.
ISNAD ÜNLÜ, ULAŞ - SAYGIN, OGUZ. "Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması". (2014), 139-150.
APA ÜNLÜ U, SAYGIN O (2014). Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(63), 139 - 150.
Chicago ÜNLÜ ULAŞ,SAYGIN OGUZ Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.63 (2014): 139 - 150.
MLA ÜNLÜ ULAŞ,SAYGIN OGUZ Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.63, 2014, ss.139 - 150.
AMA ÜNLÜ U,SAYGIN O Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2014; 0(63): 139 - 150.
Vancouver ÜNLÜ U,SAYGIN O Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2014; 0(63): 139 - 150.
IEEE ÜNLÜ U,SAYGIN O "Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.139 - 150, 2014.
ISNAD ÜNLÜ, ULAŞ - SAYGIN, OGUZ. "Arındırılmış ekonomik katma değer (Reva) yöntemiyle performans ölçümü: Turizm sektörü uygulaması". Muhasebe ve Finansman Dergisi 63 (2014), 139-150.