Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 263 - 277 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme

Öz:
Toplumu en fazla etkileyen ve toplumun en küçük birimi olan aile kurumu, bireyleriarasında kan bağı temel alın arak tanımlanan bir topluluktur. Aile kurumunun temelind eaile bireylerinin etkileşimi, iletişimi ve gelişimi yatmaktadır. Her bireyin özel olduğu gibiher aile de özeldir ve kendine özgü bir işleyişi vardır . Aile, hayata bir birey olarakgözlerini açan çocuğa, ilk duygusal dersleri veren, bireyin kendini nasılgerçekleştireceğini öğreten okuldur. Bu nedenle çocuk yetiştirmenin temelinde aile içiile tişim ve etkileşim yatmaktadır. Bu yüzden aile içi iletişim konusunda birçok araştırmave çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada da; aile, iletişim kavramları ile birlikte aile yaşamıiçin önem taşıyan aile içi iletişim, aile içi iletişimi engelleyen unsurlar, aile içi şiddet, aileiçi iletişimin çocuklar açısından önemi ve günümüzde sibe r yaşamın aile içi iletişimeetkisi konuları çeşitli boyutlarıyla irdelen erek bir takım öneriler sıralanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji Aile Çalışmaları

Intra - family communication and cyber life: A theoretical analysis

Öz:
Family affecting the society most and being the smallest unit of society is a communityidentified by taking the blood relation among individuals into consideration. Individuals interaction, communication and development lie behind the family. As each individual,the family is also unique and has its own running. Family is a school instructing the childcoming into the world as an individual in first emotional subjects and teaching how torealize himself. That is why; intra family communication and interaction lie behindbringing up a child. Therefore, there are many studies conducted in intra familycommunication. In current study; family, intra family communication along with conceptsof communication, factors hindering intra family communication, violence in th e family,the importance of intra family communication with regards to children and the effect ofcyber life on intra family communication are examined with several dimensions and cameup with some suggestions.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇALIŞKAN N, ASLANDEREN M (2014). Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. , 263 - 277.
Chicago ÇALIŞKAN NİHAT,ASLANDEREN MUSTAFA Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. (2014): 263 - 277.
MLA ÇALIŞKAN NİHAT,ASLANDEREN MUSTAFA Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. , 2014, ss.263 - 277.
AMA ÇALIŞKAN N,ASLANDEREN M Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. . 2014; 263 - 277.
Vancouver ÇALIŞKAN N,ASLANDEREN M Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. . 2014; 263 - 277.
IEEE ÇALIŞKAN N,ASLANDEREN M "Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme." , ss.263 - 277, 2014.
ISNAD ÇALIŞKAN, NİHAT - ASLANDEREN, MUSTAFA. "Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme". (2014), 263-277.
APA ÇALIŞKAN N, ASLANDEREN M (2014). Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 263 - 277.
Chicago ÇALIŞKAN NİHAT,ASLANDEREN MUSTAFA Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.2 (2014): 263 - 277.
MLA ÇALIŞKAN NİHAT,ASLANDEREN MUSTAFA Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, 2014, ss.263 - 277.
AMA ÇALIŞKAN N,ASLANDEREN M Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(2): 263 - 277.
Vancouver ÇALIŞKAN N,ASLANDEREN M Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(2): 263 - 277.
IEEE ÇALIŞKAN N,ASLANDEREN M "Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.263 - 277, 2014.
ISNAD ÇALIŞKAN, NİHAT - ASLANDEREN, MUSTAFA. "Aile içi iletişim ve siber yaşam: Teorik bir çözümleme". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15/2 (2014), 263-277.