Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 189 - 210 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis

Öz:
Commitment to sustainable development and adopting sustainability issues havestrategic importance in current global competitive environment. Sustainability reports whichhave come out recently, take environmental and social performance of companies as well asfinancial performance into account and show firms efforts towards sustainable development.The aim of this study is to evaluate the sustainability performance of banks in Turkey thatissue sustainability report by using grey relational analysis method. In this context, thespecified ratios relating to banks economic, environmental, and social performance werecompiled from the banks sustainability reports of 2011. Banks performances have beenanalyzed based on 3 financial, 2 social and 4 environmental ratios and banks have been listedbased on their sustainability performance. According to the sustainability performance ofbanks, TSKB ranks first and is followed by Garanti Bank and Akbank respectively.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme İktisat

Türkiye de bankaların sürdürülebilirlik performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemiyle değerlendirilmesi

Öz:
Küresel rekabet ortamında sürdürülebilir kalkınmaya bağlılık ve sürdürülebilirlikkonularını benimsemek stratejik öneme sahiptir. Son yıllarda ortaya çıkan sürdürülebilirlikraporu finansal performansa ek olarak şirketlerin çevresel ve sosyal performanslarını dikkatealmakta ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çabalarını göstermektedir. Buçalışmada sürdürülebilirlik raporu yayınlayan bankaların sürdürülebilirlik performanslarınıngri ilişkisel analiz yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bankaların2011 yılı sürdürülebilirlik raporlarından ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarınailişkin belirlenen oranlar derlenmiştir. Bankaların performansı 3 finansal, 2 sosyal ve 4çevresel orana göre analiz edilmiş ve bankalar sürdürülebilirlik performansına göresıralanmıştır. Yapılan analizin sonucuna göre TSKB sürdürülebilirlik performansı açısındanilk sırada yer alırken bunu, Garanti Bankası ve Akbank takip etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÖZÇELİK F, AVCI ÖZTÜRK B (2014). Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. , 189 - 210.
Chicago ÖZÇELİK Funda,AVCI ÖZTÜRK BURCU Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. (2014): 189 - 210.
MLA ÖZÇELİK Funda,AVCI ÖZTÜRK BURCU Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. , 2014, ss.189 - 210.
AMA ÖZÇELİK F,AVCI ÖZTÜRK B Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. . 2014; 189 - 210.
Vancouver ÖZÇELİK F,AVCI ÖZTÜRK B Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. . 2014; 189 - 210.
IEEE ÖZÇELİK F,AVCI ÖZTÜRK B "Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis." , ss.189 - 210, 2014.
ISNAD ÖZÇELİK, Funda - AVCI ÖZTÜRK, BURCU. "Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis". (2014), 189-210.
APA ÖZÇELİK F, AVCI ÖZTÜRK B (2014). Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(63), 189 - 210.
Chicago ÖZÇELİK Funda,AVCI ÖZTÜRK BURCU Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.63 (2014): 189 - 210.
MLA ÖZÇELİK Funda,AVCI ÖZTÜRK BURCU Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.63, 2014, ss.189 - 210.
AMA ÖZÇELİK F,AVCI ÖZTÜRK B Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2014; 0(63): 189 - 210.
Vancouver ÖZÇELİK F,AVCI ÖZTÜRK B Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2014; 0(63): 189 - 210.
IEEE ÖZÇELİK F,AVCI ÖZTÜRK B "Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.189 - 210, 2014.
ISNAD ÖZÇELİK, Funda - AVCI ÖZTÜRK, BURCU. "Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis". Muhasebe ve Finansman Dergisi 63 (2014), 189-210.