Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 65 Sayfa Aralığı: 27 - 42 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği

Öz:
Bu araştırmanın amacı Samsun İlinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarınınTÜRMOB etik yönetmeliğini nasıl algıladıklarının ve genel etik değerler konusundakigörüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla hazırlanan anket formu Türkiyede Samsun ilindeuygulanmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistiklere yer verilmiş, kıdem durumuna göregruplar arası farkları karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Sonuç olarak,muhasebe meslek mensuplarının kıdem durumuna göre genel etik alt ölçeği ile ölçek toplampuanlarında kıdemli meslek mensupları lehine anlamlı ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. Dürüstl ük alt ölçeği ile mesleki yeterlilik ve özen alt ölçek puanlarında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat Davranış Bilimleri

The perception of profession accountants about professional ethi cs: Samsun sample

Öz:
The aim of this study is to investigate how the profession accountants in Samsunperceive the ethics regulations and their general view on general ethics values. Thequestionnaire form prepared on this purpose has been applied in Samsun, Turkey. OnewayAnova Tests was applied in order to determine the descriptive statistics and the oppositionalpoint of views among groups. As a result, it has been observed that perception of generalethics points and total scale points of senior members is found high than junior members. Inaddition, according to seniority between members was not founded any difference point ofhonesty sub scale with professional competence and care sub scale.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILMAZ E, YILDIRIM S, BAHAR H (2015). Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. , 27 - 42.
Chicago YILMAZ ERDAL,YILDIRIM Suat,BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. (2015): 27 - 42.
MLA YILMAZ ERDAL,YILDIRIM Suat,BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. , 2015, ss.27 - 42.
AMA YILMAZ E,YILDIRIM S,BAHAR H Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. . 2015; 27 - 42.
Vancouver YILMAZ E,YILDIRIM S,BAHAR H Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. . 2015; 27 - 42.
IEEE YILMAZ E,YILDIRIM S,BAHAR H "Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği." , ss.27 - 42, 2015.
ISNAD YILMAZ, ERDAL vd. "Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği". (2015), 27-42.
APA YILMAZ E, YILDIRIM S, BAHAR H (2015). Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(65), 27 - 42.
Chicago YILMAZ ERDAL,YILDIRIM Suat,BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.65 (2015): 27 - 42.
MLA YILMAZ ERDAL,YILDIRIM Suat,BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.65, 2015, ss.27 - 42.
AMA YILMAZ E,YILDIRIM S,BAHAR H Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2015; 0(65): 27 - 42.
Vancouver YILMAZ E,YILDIRIM S,BAHAR H Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2015; 0(65): 27 - 42.
IEEE YILMAZ E,YILDIRIM S,BAHAR H "Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.27 - 42, 2015.
ISNAD YILMAZ, ERDAL vd. "Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki etik algısı: Samsun örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi 65 (2015), 27-42.