Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 65 Sayfa Aralığı: 117 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma

Öz:
Bu çalışmada BISTte işlem gören İmalat sektöründeki 32 işletmenin 2010-2012dönemini kapsayan üç yıllık finansal performansları ile pazar değeri/defter değeri oranlarıkarşılaştırılmıştır. Analizde finansal performansı ölçmek için 10 adet değişken ve borsaperformansı için pazar değeri/defter değeri oranı kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarakişletmelerin finansal performansları dikkate alınarak Topsis yöntemiyle performans skorlarıelde edilmiştir. Daha sonra, işletmelerin finansal performansları ile borsa performanslarıarasındaki ilişki korelasyon analizi ile alt sektörler, yıllar ve işletmeler bakımından ayrı ayrıincelenmiştir. İşletmelerin finansal performansları ile borsa performansları arasında istatistik olarak anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği İktisat İşletme Finans

A research on financial performance of manufacturing businesses that are traded on Bist

Öz:
In this study, financial performances together with market value / book value ratios of32 enterprises in the manufacturing sector traded in BIST were compared for the period2010-2012 three-year. In Analysis, 10 variables to measure the financial performance andmarket value/book value ratio for stock market performance was used. In this work, firstly,performance scores were obtained by the Topsis method according to the financialperformance of businesses. Then, the relationship between stock market performance and thefinancial performance of businesses have been examined separately in terms of sub-sectors,years and businesses with correlation analysis. The relationship between stock marketperformance and the financial performance of businesses is determined that isn t significantlystatistically.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Akbulut R, COSKUN A (2015). Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. , 117 - 136.
Chicago Akbulut Ramazan,COSKUN AHMET Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. (2015): 117 - 136.
MLA Akbulut Ramazan,COSKUN AHMET Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. , 2015, ss.117 - 136.
AMA Akbulut R,COSKUN A Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. . 2015; 117 - 136.
Vancouver Akbulut R,COSKUN A Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. . 2015; 117 - 136.
IEEE Akbulut R,COSKUN A "Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma." , ss.117 - 136, 2015.
ISNAD Akbulut, Ramazan - COSKUN, AHMET. "Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma". (2015), 117-136.
APA Akbulut R, COSKUN A (2015). Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(65), 117 - 136.
Chicago Akbulut Ramazan,COSKUN AHMET Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.65 (2015): 117 - 136.
MLA Akbulut Ramazan,COSKUN AHMET Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.65, 2015, ss.117 - 136.
AMA Akbulut R,COSKUN A Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2015; 0(65): 117 - 136.
Vancouver Akbulut R,COSKUN A Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2015; 0(65): 117 - 136.
IEEE Akbulut R,COSKUN A "Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.117 - 136, 2015.
ISNAD Akbulut, Ramazan - COSKUN, AHMET. "Bist'te imalat sektöründeki işletmelerin finansal performansları üzerine bir araştırma". Muhasebe ve Finansman Dergisi 65 (2015), 117-136.