Yıl: 2002 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması

Öz:
Ağızda sert ve yumuşak damakta kazanılmış defektler; sifiliz, tüberküloz, osteomyelit gibi iltihabi olayların yanısıra travma, patolojik değişiklikler, radyasyon yanığı veya cerrahi girişim sonucu oluşabilir. Bunlar arasında neoplastik değişiklikler, özellikle de tümörler geniş yer tutar. Cerrahi sonrası maksiller defektli hastalarda, hipernazal bir konuşma, nazal kaviteye sıvı akışı, dengesiz çiğneme ve kötü beslenmenin yanısıra estetik yetersizliğin getirdiği psişik travma söz konusudur. Maksiller defektli hastalarda cerrahi rehabilitasyon yok denecek kadar azdır. Cerrahi rekonstrüksiyon defekt bölgesinin kontrol edilmesini engeller. Sunulan vakada tüm tükrük bezi tümörlerinin %6'sını, tüm malign tükrük bezi tümörlerinin ise %18'ini teşkil eden ve en sık olarak da parotis bezinde görülen bir neoplazm olan mukoepidermoid karsinom nedeniyle sağ parsiyel maksillektomi yapılmış 33 yaşındaki bayan hastanın, hassas tutuculu obturatör ile protetik rehabilitasyonu anlatılmaktadır.
Anahtar Kelime: Erişkin Hassas protez tutucuları Karsinom, mukoepidermoid Protez, bölümlü, hareketli Damak obturatörleri

Konular: Diş Hekimliği

Precision attachment obturator applicayion after unilateral maxillectomy

Öz:
Acquired defects localized in mouth, soft and hard palate can be caused by inflammatory diseases like syphilis, tuberculosis, osteomyelitis and pathologic degenerations like radiation necrosis or surgical interventions. Besides of all these, neoplastic transformation, especially tumours are also very important. These patients, who acquired maxillary defects after surgical intervention, have a lot of problems, like hypernasal speech, fluid passage into the nasal cavity, inappropriate chewing and inappropriate nutrition, also aesthetic problems and psychological problems caused by this problem. Surgical rehabilitation modalities are very few for these patients with maxillary defects. Besides after surgical intervention, it becomes very difficult to control the defective region. In our case we have a 33 year old female patient who has undergone right partial maxillectomy because of mucoepidermoid carcinoma, which occupies 6% of all salivary gland neoplasms, and 18% of all malignant salivary gland tumours and most frequently seen in the parotis gland. We rehabilitated this patient with a precision attachment obturator.
Anahtar Kelime: Denture, Partial, Removable Palatal Obturators Adult Denture Precision Attachment Carcinoma, Mucoepidermoid

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Asher ES, Psillakis JT, Piro JD, Wright RF. Technique for quick conversion of an obturator into a hollow bulb. J Prosthetic Dent 2001;85(4):419-20.
 • 2. Beumer J, Curtis TA, Firtell DN. Maxillofacial Rehabilitation Prostodontic and Surgical Considerations, The CV Mosby Co, St Louis, 1979.
 • 3. Chalian AV, Drane JB, Standish SM. Maxillofacial Prosthetic. The Williams and williams Co, Baltimore, 1971.
 • 4. Keskin H, Özdemir T. Çene Yüz Protezleri, yayın no:86 İ.Ü. Basımevi, İstanbul, 1995.
 • 5. Özdemir K, Coşkun A, Tunalı A, Yaluğ S. Maksiller rezeksiyonların protetik obturasyonu. Cumhuriyet Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1998;1(2): 73-74.
 • 6. Ulusoy M, Aydın K. Bölümlü Protezler. A.Ü. Basımevi, Ankara, 1988.
 • 7. Yaluğ S, Aydın C. Çocuklarda maksiller rezeksiyon sonucu oluşan defeklerin protetik rehabilitasyonu. Cumhuriyet Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1998;l(l):42-44.
 • 8. Yaluğ S, Nalbant L. Bir bukkal uzantılı obturator yapımı. Cumhuriyet Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1998;1 (2):78-80.
 • 9. Yaluğ S, Aydın C. Bir vaka nedeniyle doğumsal üst çene anomalili »bir hastaya overdenture uygulaması. Cumhuriyet Ü. Diş Hek, Fak. Derg. 1998;l(2):88-89.
 • 10. Yazıcıoğlu H, Yaluğ S. Bir olgu nedeniyle midfasial defekt restorasyonu. G.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1992;9(1):173-179.
 • 11. Yazıcıoğlu H, Yaluğ S. Bir vaka nedeniyle nazofarinks obturatörü. G.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1992; 9 (1): 187-.191. 12. Yazıcıoğlu H, Yaluğ S, Turgut Ö. Bir olgu nedeniyle obturator yapımı. G.Ü. Diş Hek. Fak Derg 1994; 11(2): 139-143.
 • 13. Yazıcıoğlu H, Yaluğ S. Dişli ağızda nazofarinks defektinin restorasyonu olgu bildirimi. G.Ü. Diş Hek Fak Derg. 2000; 17(2):31-34.
 • 14. Yazıcıoğlu H, Yaluğ S, Akalın MR. İki farklı obturator yapım yöntemine göre dişler arasındaki boyutsal farklılığın değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2001 ;11(3): 28-32.
 • 15. Yazıcıoğlu H, Yaluğ S, Akalın MR. Havuzlu ve balonlu obturatörlerde kaide plağında görülen boyutsal değişikliklerin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Der 2000(5): 40,43.
APA AYHAN N, AKÇABOY C (2002). Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. , 32 - 35.
Chicago AYHAN Nalan Şule,AKÇABOY Cihan Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. (2002): 32 - 35.
MLA AYHAN Nalan Şule,AKÇABOY Cihan Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. , 2002, ss.32 - 35.
AMA AYHAN N,AKÇABOY C Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. . 2002; 32 - 35.
Vancouver AYHAN N,AKÇABOY C Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. . 2002; 32 - 35.
IEEE AYHAN N,AKÇABOY C "Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması." , ss.32 - 35, 2002.
ISNAD AYHAN, Nalan Şule - AKÇABOY, Cihan. "Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması". (2002), 32-35.
APA AYHAN N, AKÇABOY C (2002). Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 12(1), 32 - 35.
Chicago AYHAN Nalan Şule,AKÇABOY Cihan Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 12, no.1 (2002): 32 - 35.
MLA AYHAN Nalan Şule,AKÇABOY Cihan Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, 2002, ss.32 - 35.
AMA AYHAN N,AKÇABOY C Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2002; 12(1): 32 - 35.
Vancouver AYHAN N,AKÇABOY C Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2002; 12(1): 32 - 35.
IEEE AYHAN N,AKÇABOY C "Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması." Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 12, ss.32 - 35, 2002.
ISNAD AYHAN, Nalan Şule - AKÇABOY, Cihan. "Unilateral maksillektomi sonrası hassas tutuculu obturatör uygulaması". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 12/1 (2002), 32-35.