Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 98 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları

Öz:
Hızla ilerleyen ve değişen teknolojiyle daha da küreselleşen medya, toplumsal yaşantınınher alanında dördüncü güç olarak yer almaktadır. Yaşanan bu değişimle birlikte, medya bireylerindüşüncelerinin, davranışlarının ve değer yargılarının oluşumunda önemli bir role sahip olmuştur.Bu sebeple artık medya iletilerini anlama, seçme ve değerlendirme konusu bütün dünyadatoplumlara verilmesi gereken önemli eğitimler arasında ele alınmaktadır. Gelişen medyasıylaMalezya, Asyalı, zengin, Müslüman, çok kültürlü ve demokratik gibi birçok farklı sıfatı birarada taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle Asyanın hem ekonomik hem de teknolojik olaraken hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Malezya toplumunun medya tüketimi incelenmiştir. Dahasonra da buna bağlı olarak medya okuryazarlığı eğitimi uygulamaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon

Media consumption and media literacy practices in Malaysia

Öz:
Global media, by fast and changing technology, is located as the fourth power in everyarea ofsocial life. Along with these changes, media has had an important role in the formation ofattitudes and value judgments as well as the ideas of individuals. For this reason, understanding,selection and evaluation training of media messages is considered very important to givecommunities all over the world. With its developing media, Malaysia has very different aspectssuch as Asian, rich, Muslim, multicultural and democratic. Firstly in this study, Malaysia s,both economically and technologically one of the fastest growing countries in the Asia, mediaconsumption has been studied with graphics. Then accordingly medialiteracy education practicesare discussed.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdulhamit N. ve Mustaffa C. (2007). Media Literacy: Accessibility And Skills Among Malaysian Women, Universiti Utara Malaysia Magazine: Interculturel Communication Studies Magazine, 16 (3): 110-121.
 • Abdullah M. Y. H., Basri F. K. H., Hasim M. S., RahmanM. P. A. (2009). The Portrayal Of Ict In The Media: A Malaysian Scenario. Jurnal Komunikasi; Malaysian Journal of Communication, 25, 1-12. Erişim: 28 Mayıs 2012,http://journalarticle.ukm.my/301/
 • Adeyoyin, O. (2005). Information And Communication Technology (ICT) Literacy Among The Staff Of Nigerian University Libraries. Library Review Magazine, 54(4): 257-266.
 • Alsagoff S. A., Abdullah Z., Salleh Hassan S. (2011). The Growth And Development Of The Malaysian Media Landscape In Shaping Media Regulation. Global Media Journal – Malaysian Edition, Volume 1: 1.
 • Alsagoff, S. A. ve Hamzah, A. (2007). Media Convergence Environment: Conficts And Challenges. The Malaysian Experience, Avustralia: WCA 2007 Conference.
 • Anuar, M. (2000). Malaysian Media And Democracy, Media Asia, 27 (4): 183-90.
 • Apak, Ö. (2008). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Ariff, I. ve Chuan, G. C. (2000). Multimedia Super Corridor , Kuala Lumpur: Leeds Publications. Astro. (2010). Erişim: 28 Nisan 2012, http://www.astro.com.my
 • Ayres, I. ve Braithwaite, J. (1992). Responsive Regulation: Transcending The Deregulation Debate, London: Oxford University Press.
 • Badarudin, N.B. (1998). The Changing Malaysian Tvscape: Road to Regionalisation and Globalisation, Media Asia, 25 (1): 131-48.
 • Balraj, S.(2001) , Malaysian Children And Environment Media Literacy, New Media Design and Technology. Erişim: 28 Nisan 2012, Universiti Sains Malaysia, School of Arts Ağ sitesi http://designs.usm.net.my/
 • BBC News. (2009). Malaysian Opposition Media Banned. Erişim: 28 Mayıs 2012, http://news. bbc.co.uk/2/hi/7959518.stm
 • BBC News. (2012). Malayasia Profle. Erişim: 21 Mayıs 2012, http://www.bbc.co.uk/news/ world-asia-pacifc-15384221
 • Bhuiyan, S.I. (1997). Malaysia’s MSC and Singapore’s Status as Southeast Asia’s Technology Capital. Media Asia, 24 (4). 214–19.
 • Campbell, A. J. (1999). Self-Regulation And The Media. Federal Communications Law Journal, 51 (3) : 711-773
 • Chia, A. (1994). Convergence: Impact and issues for the media, Media Asia, 29 (3): 126-30. Cutler. (1997). The National Telecommunications Council Convergence Project, Cutler ve Co. Magazine. 1 – 5.
 • Digital Media Across Asia. (DMMA). (2010). Malaysia: Cultural Issues, Erişim: 21 Mayıs 2012, http://comm215.wetpaint.com/page/Malaysia+Internet+Penetration
 • Digital Media Across Asia (DMMA). (2010). Traditional Media,Malaysia: Cultural Issues, Erişim: 28 Mayıs 2012, http://comm215.wetpaint.com/page/Malaysia%3A+Traditional+Media
 • Fındıkçı, İ. (2001). Bilgi Toplumunda Eriyen Değerler ve Eğitim. Öğretmen H. Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, 6: 21-22.
 • George C. (2007). Media In Malaysia: Zone of Contention. Democratization, 14 (5), 893-910. Iga, T. (2009). The Role Of The Media And Media Freedom In Democratizing Countries–A Comparative Study Of Indonesian And Malaysian Media, 121, (İçinde: Confuences And Challenges In Building The Asian Community In TheEarly 21st Century), The Nippon Foundation. 121.
 • Internet World Stats. (t.y.). Erişim: 28 Mayıs 2012, http://www.internetworldstats.com/stats3. Htm
 • Kaur, K. (1993). Malaysian Media And The Malaysian Woman, Media Asia,20 (2): 82-89.
 • Kaur, K. (1998). The Impact Of Privatisation On Radio In Malaysia,Media Asia. 25 (4): 198- 201.
 • Kress, G. (1997). Before Writing: Rethinking The PathsTo Literacy, London: T ve F Books.
 • Lohan, M. (2001). Men, Masculinities And ‘Mundane’ Technologies. London: Routledge
 • Malaysian Communications And Multimedya Comission. (t.y.). Erişim: 28 Nisan 2012, http:// www.skmm.gov.my/index.php?c=public&v=art_view&art_id=307
 • Netto, A. (2002). Media Freedom In Malaysia: The Challenge Facing Civil Society. Media Asia. 29 (1): 17-23.
 • Singh, A. (2009). Creating A New Media Literate Society. Erişim: 28 Mayıs 2012,
 • http://www.myconvergence.com.my/main/images/stories/SpecialEdition/pdf/MyConBumper_ p88-89_Media.pdf
 • Sriramesh, K. ve Vercic, D. (2004). The Innovativeness-needs Paradox And Global Public Relations. Media Asia. 31 (1): 3–13.
 • Sriramesh, K. ve Vercic, D. (2009). The Global Public RelationsHandbook: Theory, Research And Practise, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Taşkıran, N. Ö.(2007). Medya Okuryazarlığına Giriş. İstanbul: Beta.
 • Telekom Malaysia. (2010). Erişim: 28 Mayıs 2012, http://www.tm.com.my
 • Vikneswary, G. (2007a). TV Station Denies Censoring Opposition News, Malaysiakini. Erişim: 28 Mayıs 2012, Malaysiakini Ağ Sitesi. http://www.malaysiakini.com/news/69226
 • Vikneswary, G. (2007b). Opposition Muzzled – Here’s Black And White Proof, Malaysiakini. Erişim: 28 Mayıs 2012, Malaysiakini Ağ Sitesi. http://www.malaysiakini.com/ news/69226.
APA SÖYLEMEZ Y (2014). Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. , 98 - 118.
Chicago SÖYLEMEZ Yavuz Selim Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. (2014): 98 - 118.
MLA SÖYLEMEZ Yavuz Selim Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. , 2014, ss.98 - 118.
AMA SÖYLEMEZ Y Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. . 2014; 98 - 118.
Vancouver SÖYLEMEZ Y Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. . 2014; 98 - 118.
IEEE SÖYLEMEZ Y "Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları." , ss.98 - 118, 2014.
ISNAD SÖYLEMEZ, Yavuz Selim. "Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları". (2014), 98-118.
APA SÖYLEMEZ Y (2014). Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi, 3(3), 98 - 118.
Chicago SÖYLEMEZ Yavuz Selim Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi 3, no.3 (2014): 98 - 118.
MLA SÖYLEMEZ Yavuz Selim Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi, vol.3, no.3, 2014, ss.98 - 118.
AMA SÖYLEMEZ Y Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi. 2014; 3(3): 98 - 118.
Vancouver SÖYLEMEZ Y Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi. 2014; 3(3): 98 - 118.
IEEE SÖYLEMEZ Y "Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları." Erciyes İletişim Dergisi, 3, ss.98 - 118, 2014.
ISNAD SÖYLEMEZ, Yavuz Selim. "Malezya'da medya tüketimi ve medya okuryazarlığı uygulamaları". Erciyes İletişim Dergisi 3/3 (2014), 98-118.