Yıl: 2012 Cilt: 69 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 111 - 119 Metin Dili: Türkçe

Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri

Öz:
Poliklorobifeniller (PCB) ve organoklorürlü pestisitler (OCP) genellikle karbon ve hidrojen atomuna bağlı bir veya daha fazla sayıda klor atomu içeren organik moleküllerdir. Organoklorürlü pestisitler, geçmişte tarımsal amaçlarla ve salgın hastalıklarla mücadelede yaygın olarak kullanılırken, PCBler aleve dayanıklılıkları nedeniyle endüstride önemli bir yere sahip olmuşlardır. Poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitlerin benzer yapıda olmaları çevrede ve canlı dokularda aynı ortamda birikmelerine yol açmaktadırlar. Bu maddelerin kullanımları, insan sağlığı ve çevre açısından zararlı etkilere sahip olmaları nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştır. Ancak poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitler, kimyasal ve biyolojik açıdan bozunmaya çok dirençli olduklarından çevrede yaygın olarak bulunmaktadırlar. Literatürde poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitlerin bir arada tayin edildiği az sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu bileşiklerin analizi için sıklıkla kullanılan teknikler; gaz kromatografisi (GC) ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)dir. Bu tekniklerden en çok tercih edilen ise elektron yakalama dedektörlü gaz kromatografisi (GC-ECD) olup, klorürlü bileşiklere karşı duyarlı olduğu için her iki madde grubuna da cevap vermektedir. Poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitler birarada elektron GC-ECD ile tayin edilmek istendiğinde kromatogramlarda üst üste pik verirler. PCBlerin karışım halinde bulunmaları analizi daha da karmaşık hale getirmektedir. Sözkonusu sorunu gidermek için, bu iki grup maddenin ayrımı ya özütleme aşamasında yapılmaya çalışılmış ya da poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitlerden birinin ortadan kaldırılıp diğerinin tayin edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu derlemede sırasıyla poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitlerinlerin fiziksel, kimyasal özellikleri, kullanım alanları, çevre ve canlı sağlığı üzerine etkileri açıklanmıştır. Ayrıca poliklorobifeniller ve organoklorürlü pestisitlerin ayrı ayrı analiz edilmelerine ilişkin örnekler sunulup, bir arada analiz edilmeleri için geliştirilen yöntemler ve bu konuda yaşanan sorunlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Similar structured carcinogen substances: Separation and determination of polychlorobiphenyls and organochloride pesticides

Öz:
Polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorinated pesticides (OCPs) are organic molecules those contain one or more chlorine usually bonded to carbon atoms. In the past, while OCPs were widely used for agricultural purposes and in the fight against epidemic diseases, PCBs had an important area of usage in the industry because of their flame resistant property. The analogous chemical structure of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides leads accumulation of them in the same media of living organisms and the environment. The usages of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides have been prohibited in many countries due to their harmful effects in terms of human health and the environment. However, the presence of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides in the environment continues because of their highly resistant nature to chemical and biological degradation. There are few reported methods dealing with the simultaneous determination of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides in the literature. Frequently used techniques for the analysis of these compounds are gas chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). The most commonly used technique for the analysis of both these compounds is gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD) which is sensitive to chlorine containing compounds. However during the simultaneous analysis of PCBs and OCPs with GC-ECD, the signals overlap giving peaks at the same retention times in the chromatograms. The existence of PCBs as mixtures makes the problem more complex. In order to solve this problem, PCBs and OCPs had been either separated by extraction or by degradation of OCPs. In this article the chemical and physical properties of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides, their application areas, effects on the health and environment are explained. Then examples are presented for analysis of PCBs and OCPs individually. Methods developed for simultaneous determination of PCBs and OCPs are also described with a discussion of analytical problems.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Danse IR, Jaeger RJ, Kava R, Kroger M, London WM, Lu FC, et al. Public health concerns about environmental polychlorinated biphenyls (PCBs) 1,2. Ecotox Environ Safe, 1997: 38, 71-84 .
 • 2.http://www.cevreonline.com/atik2/pcbpct.htm, 19/01/2011.
 • 3.http://www.bilgininadresi.net/Madde/35697/ Po l i - K l o r l u - B i f e n i l l e r i n - % C 3 % 8 7 e v r e d e - Bulunu%C5%9Fu, 19/01/2011.
 • 4.http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/yayinlar/ brosur/PCB.pdf, 19/01/2011.
 • 5.http://www.gidateknolojisi.com.tr/n-71- dioksinpcb--analiz-gerekliligi---turkiye.aspx, 10/01/2011.
 • 6.h t t p : / / w w w. d a n o n e e n s t i t u s u . o r g . t r / newsfiles/111cevre-beslenme.pdf, 15/04/2011.
 • 7.http://gidahareketi.org/Almanya-Caresiz-- Dioksin-Hayvanlara-Da-Bulasti-1011-haberi.aspx, 10/01/2011.
 • 8.http://web.deu.edu.tr/cevre/old/pala/5.%20 Hafta.ppt#300,44,Slayt, 44 20/01/2011.
 • 9. Kimya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: 2001.
 • 10.Gutrie FE, Oerry II. Introduction to environmental toxicology, New York: Elsevier North Hooland Inc., 1980: 484.
 • 11.WHO guidelines for drinking water quality, 2nd ed. Geneva: Health Criteria and Other Supporting Information, 1996; 973.
 • 12. Chau ASY, Afghan BK. Analysis of pesticides in water. Florida: CRC Press Inc., Boca Raton, 1982.
 • 13. Gonzales-Barros STC, Lozano JS, Yusty MAL. A Simple ultraviolet method for discriminating between polychlorobiphenyls and organochloride pesticides coeluting under gas chromatography with electron-capture detection, J Chromatogr Sci, 1998: 36 (5): 263-8.
 • 14.Takada M, Toda H, Uchida RA. New rapid method for quantification of PCBs in transformer oil, Chemosphere, 2001; 43: 455-9.
 • 15. Zhu XR, Lee HK. Monitoring polychlorinated biphenyls in pine needles using supercritical fluid extraction as a pretreatment method. J Chromatogr A, 2002; 976: 393-8.
 • 16. BellarTA. Method 508A Revision 1.0, Environmental monitoring systems laboratory office of research and development US, Enviromental Protection Agency, Ohio: Cincinnati, 1989; 45260 508A-1.
 • 17. Fatoki OS, Awofolu RO. Methods for selective determination of persistent organochlorine pesticide residues in water and sediments by capillary gas chromatography and electron- capture detection, J Chromatogr A, 2003; 983: 225-36.
 • 18.Moreno Frias M, Garrido Frenich A, Martinez Vidal JL, Mateu Sanchez M, et al. Analyses of lindane, vinclozolin, aldrin, p,p’-DDE, o,p’-DDT and p,p’- DDT in human serum using gas chromatography with electron capture detection and tandem mass spectrometry, J Chromatogr B, 2001; 760: 1-15.
 • 19. Aurigi S, Focardi S, Hulea D, Renzoni A. Organochlorine contamination in bird’s eggs from the danube delta. Envirom Pollut, 2000; 109: 61-7.
 • 20. Wakimoto T, Tatsukawa R, Ogawa T. Analytical methods of PCBs. J Environ Pollut Contam, 1971; 7: 517-22.
 • 21. Tanabe S, Kannan N, Wakimoto T, Tatsukawa R. Method for determination of three non- orto chlorine substituted coplanar PCBs in environmental samples at part-per- trillion levels. Int J Environ Analy Chem, 1987; 29: 199-213.
 • 22. Appendix A to part 136 Methods for organic chemical analysis of munipical and industrial wastewater, Method 608 Organochlorine Pesticides And PCBS.
 • 23. Appendix A to part 136 Methods for Organic Chemical Analysis of Munipical and Industrial Wastewater. Method 625- Base/ Neutrals and Acids.
 • 24. Engelmann MD, Hutcheson R, Henschied K, Neal R, Cheng IF. Simultaneous determination of total polychlorinated biphenyl and diclorodiphenyltrichloroethane (DDT) by dechlorination with Fe/Pd and Mg/Pd bimetallic particles and flame Ionization detection gas chromatography. Microchem J, 2003; 74: 19-25.
 • 25. Weber R, Sakurai T. Low temperature decomposition of PCB by TiO2-based V2O5/ WO3 Catalyst: Evaluation of the relevance of PCDF formation and insights into the first step of oxidative destruction of chlorinated aromatics, applied catalysis B. Environ, 2001; 34: 113-27.
 • 26. Karakartal SM, Aygün ŞF, Onar AN. Gas chromatographic separation of PCB and OCP by photocatalytic degradation analytica. Chim Acta, 2005; 547(1): 89-93.
APA KARACAN S, ONAR A, YAVUZ-ERDOĞAN B (2012). Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. , 111 - 119.
Chicago KARACAN SAADET mERAL,ONAR Atiye Nur,YAVUZ-ERDOĞAN Behice Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. (2012): 111 - 119.
MLA KARACAN SAADET mERAL,ONAR Atiye Nur,YAVUZ-ERDOĞAN Behice Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. , 2012, ss.111 - 119.
AMA KARACAN S,ONAR A,YAVUZ-ERDOĞAN B Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. . 2012; 111 - 119.
Vancouver KARACAN S,ONAR A,YAVUZ-ERDOĞAN B Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. . 2012; 111 - 119.
IEEE KARACAN S,ONAR A,YAVUZ-ERDOĞAN B "Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri." , ss.111 - 119, 2012.
ISNAD KARACAN, SAADET mERAL vd. "Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri". (2012), 111-119.
APA KARACAN S, ONAR A, YAVUZ-ERDOĞAN B (2012). Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 69(2), 111 - 119.
Chicago KARACAN SAADET mERAL,ONAR Atiye Nur,YAVUZ-ERDOĞAN Behice Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 69, no.2 (2012): 111 - 119.
MLA KARACAN SAADET mERAL,ONAR Atiye Nur,YAVUZ-ERDOĞAN Behice Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.69, no.2, 2012, ss.111 - 119.
AMA KARACAN S,ONAR A,YAVUZ-ERDOĞAN B Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2012; 69(2): 111 - 119.
Vancouver KARACAN S,ONAR A,YAVUZ-ERDOĞAN B Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2012; 69(2): 111 - 119.
IEEE KARACAN S,ONAR A,YAVUZ-ERDOĞAN B "Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri." Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 69, ss.111 - 119, 2012.
ISNAD KARACAN, SAADET mERAL vd. "Benzer Yapılı kanserojen Maddeler: Poliklorobifeniller ve Organoklorürlü Pestisitlerin Ayrılarak Tayin Edilmeleri". Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 69/2 (2012), 111-119.