Yıl: 2012 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 10 Metin Dili: Türkçe

Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi

Öz:
Araştırmaya esas olan veriler, Samsun ili DikbıyıkBeldesinde 45 örnek işletmeden 2005 -2006 üretimdöneminde anket yapılarak elde edilmiştir. Örnekişletmeler, arazi büyüklüğü kıstas alınarak, tabakalıtesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarakbelirlenmiştir. İncelenen işletmeler; küçük (1 -50dekar), orta (51 -135 dekar) ve büyük (136 dekardanbüyük) işletmeler olmak üzere 3 ve işletmelerortalamasına göre değerlendirilmiştir. Araştırmada,tarım işletmelerinin sosyo- ekonomik yapısı ortayakonulmuş ve işletmeler bir bütün olarak incelenerekyıllık faaliyet sonuçlarına ulaşılmıştır. Saf hasıla tümişletme gruplarında pozitif olup, tarımsal gelir ikincigrup işletmelerde yüksek olduğu tespit edilmiştir.Bunun nedeni ise bu grupta yer alan işletmelerinsebze üretimine ve hayvancılığa diğer işletmegruplarına göre daha fazla yer vermesidir.
Anahtar Kelime:

Comparative economic analysis of the enterprises in Dikbiyik district of Samsun province

Öz:
The data were obtained from 45 sample farms through questionaries during 2005 -2006 production period in District of Dikbıyık in Samsun Province Sample farms determined according to land sizecriteria by using stratified ramdom samplingmethod. Farms were evalutated into 3 catagoriesaccording to their farm field size such as small (1 - 50decares), medium (51 -135 decares) and large(bigger than 136 decares) and average of all farms.In the study, the socio- economic structure ofagricultural enterprices stated and annual activityresults gained when they examined as a whole. It isidentified that net income is positive for all farmgroups, and the second group farms have higheragricultural income than all other groups. Becausevegetable production and livestock took more placein this group than the other groups.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA UYSAL O, CİNEMRE H (2012). Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. , 1 - 10.
Chicago UYSAL OSMAN,CİNEMRE Hüseyin Avni Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. (2012): 1 - 10.
MLA UYSAL OSMAN,CİNEMRE Hüseyin Avni Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. , 2012, ss.1 - 10.
AMA UYSAL O,CİNEMRE H Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. . 2012; 1 - 10.
Vancouver UYSAL O,CİNEMRE H Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. . 2012; 1 - 10.
IEEE UYSAL O,CİNEMRE H "Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi." , ss.1 - 10, 2012.
ISNAD UYSAL, OSMAN - CİNEMRE, Hüseyin Avni. "Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi". (2012), 1-10.
APA UYSAL O, CİNEMRE H (2012). Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Akademik Ziraat Dergisi, 1(1), 1 - 10.
Chicago UYSAL OSMAN,CİNEMRE Hüseyin Avni Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Akademik Ziraat Dergisi 1, no.1 (2012): 1 - 10.
MLA UYSAL OSMAN,CİNEMRE Hüseyin Avni Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Akademik Ziraat Dergisi, vol.1, no.1, 2012, ss.1 - 10.
AMA UYSAL O,CİNEMRE H Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Akademik Ziraat Dergisi. 2012; 1(1): 1 - 10.
Vancouver UYSAL O,CİNEMRE H Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Akademik Ziraat Dergisi. 2012; 1(1): 1 - 10.
IEEE UYSAL O,CİNEMRE H "Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi." Akademik Ziraat Dergisi, 1, ss.1 - 10, 2012.
ISNAD UYSAL, OSMAN - CİNEMRE, Hüseyin Avni. "Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi". Akademik Ziraat Dergisi 1/1 (2012), 1-10.