Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası

Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 93 - 107 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası

Öz:
Yakup Kadri Karaosmanoğlunun Ankara isimli romanı diğer eserlerine göre daha didaktik bir niteliktedir ve söz konusu roman idealistbir düşünce evrenini yansıtmaktadır. 1934 yılında yayımlanan roman, ana figür Selma Hanım ve çevresindekiler ekseninde; yaklaşıkyirmi beş yıllık bir süreçte, Ankaranın önce Millî Mücadelenin merkezi olması, ardından da Türkiye Cumhuriyetinin başkenti oluşuve Cumhuriyet Dönemi aşamalarını konu edinmektedir. Ankara hem Türkiye Cumhuriyetinin önemli dönüm noktalarını hem deAnkaranın başkent oluşu sürecini kurgu hâline getirmesi açısından dikkate değer bir özellik taşımaktadır.Yakup Kadrinin, kitapta, birbirinden bağımsız üç erkek (Nazif Bey, Binbaşı Hakkı Bey ve Neşet Sâbit) ve üç temel mekân anlatımı(Taceddin Mahallesi / Yenişehir / Cebeci) ile birlikte inandığı ve yürekten bağlandığı Atatürkün ideolojisini ve inkılaplarını bir romanformunda anlattığı söylenebilir. Roman, Millî Mücadele döneminin ruhunu, Kemalist ideolojisini ve bunları gerçekleştiren MustafaKemal Atatürkün kimliğini ve kişiliğini idealize edecek tarzda kaleme alınmış olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Romanda,gelecekteki mükemmel bir Türkiye için gerçekler ve hayaller, yaşananlar ve yaşanacaklar; kimi zaman gerçekçi, kimi zaman romantik,kimi zaman da ütopik bir bakış açısıyla anlatılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Edebiyat Edebi Teori ve Eleştiri

Construction of the Capital of Republic of Turkey and the Kemalist ideology within the Context of Yakup Kadri Karaosmanoğlu s Ankara

Öz:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu s Ankara carries a more didactic character, compared to his other novels, and this work refects an idealisticconception system. Te novel, which was completed in 1934, while building the story around the main figure, Selma Hanım, and thosearound her, relates the account of how Ankara first became to center of the War of Independence and then the capital of Republic of Turkey,and the stages of the Republic Period within this period of 25 years. Ankara is crucial in terms of fictionalizing both the turning points ofRepublic of Turkey and the process of Ankara becoming the capital city.In this work Yakup Kadri recounts the ideology of Atatürk and his reforms, which the author was bonded at heart, in the form of a novelwith three independent male characters (Nazif Bey, Major Hakkı Bey and Neşet Sâbit) in three main accounts of space (Taceddin Quarter /Yenişehir / Cebeci). Tis novel is noteworthy in terms of writing up the spirit of the War of Independence Period by idealizing the Kemalistideology, and the personality and identity of Mustafa Kemal Atatürk who created it. Tis novel narrates, sometimes in a realistic mannerand sometimes in a utopic one, the realities and the dreams, the past and the present towards an idealistic Turkey of the future.
Anahtar Kelime:

Konular: Edebiyat Edebi Teori ve Eleştiri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Çaycı, A. (1987). Atatürk, bilim ve üniversite. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 10, 62. 10 Ağustos 2014 tarihinde http:// www.atam.gov.tr/dergi/sayi-10/ataturk-bilim-ve-universite adresinden erişildi.
  • Enginün, İ. (1983). Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarında Atatürk, Yeni Türk edebiyatı araştırmaları içinde (ss. 15-41). İstanbul: Dergâh.
  • Ertan, T. F. (1994). Kadrocular ve kadro hareketi. Ankara: Kültür Bakanlığı.
  • Karaosmanoğlu, Y. K. (1972). Ankara. İstanbul: Remzi.
  • Karataş, E. & Yıldız, İ. (2010). Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kadro dergisindeki yazıları ve kadro düşüncesinin Ankara romanına yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14, 276-289.
  • Keleş, R. (1993). Atatürk, çağdaş Ankara ve kentbilim. Kent ve siyaset üzerine yazılar (1975-1992) içinde (ss. 217-228). İstanbul: IULA-EMME.
  • Levi-Strauss, C. (2013). Mit ve anlam. G. Yavuz (Çev.) İstanbul: İthaki.
  • Oğuz, O. (2013). Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında beden. CÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, 1 , 167-199.
APA ÇELİK YALÇIN S (2014). Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. , 93 - 107.
Chicago ÇELİK YALÇIN S. Dilek Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. (2014): 93 - 107.
MLA ÇELİK YALÇIN S. Dilek Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. , 2014, ss.93 - 107.
AMA ÇELİK YALÇIN S Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. . 2014; 93 - 107.
Vancouver ÇELİK YALÇIN S Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. . 2014; 93 - 107.
IEEE ÇELİK YALÇIN S "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası." , ss.93 - 107, 2014.
ISNAD ÇELİK YALÇIN, S. Dilek. "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası". (2014), 93-107.
APA ÇELİK YALÇIN S (2014). Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93 - 107.
Chicago ÇELİK YALÇIN S. Dilek Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. Ankara Araştırmaları Dergisi 2, no.1 (2014): 93 - 107.
MLA ÇELİK YALÇIN S. Dilek Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. Ankara Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, 2014, ss.93 - 107.
AMA ÇELİK YALÇIN S Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 93 - 107.
Vancouver ÇELİK YALÇIN S Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 93 - 107.
IEEE ÇELİK YALÇIN S "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası." Ankara Araştırmaları Dergisi, 2, ss.93 - 107, 2014.
ISNAD ÇELİK YALÇIN, S. Dilek. "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Başkent inşası". Ankara Araştırmaları Dergisi 2/1 (2014), 93-107.