Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 479 Sayfa Aralığı: 305 - 331 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı

Öz:
Türkiyede Bakan Yardımcılığı 2011 yılında çıkarılan bir Kanun HükmündeKararname (KHK) ile Türk idaresindeki yerini almıştr. Farklı isimlerde veşekillerde uygulamaya konması ve hakkında girişimlerin ve tartşmaların çokçayaşanmasıyla Bakan Yardımcılığı uygulaması geçmişe dayanır. 2011 yılındanitbaren 21 Bakanlığa toplam 44 Bakan Yardımcısı ataması yapılmıştr. İstsnaimemur olan Bakan Yardımcılarının temel görevi Bakana yardımcı olmaktr.Mevzuata açıklığa kavuşmadığı için, Bakan Yardımcılarının hiyerarşik yetkisive görevleri akademik alanda tartşma konusudur. Uygulamada BakanYardımcıları Bakanın devretği her işi yapmakta ve hiyerarşik yetkisinikullanmaktadır. Bakan Yardımcılığının ülkemiz için kalıcı ve etkili bir makamolması için, Bakan Yardımcılarının görev ve yetkileri mevzuatla somut şekildebelirlenmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kamu Yönetimi

Deputy ministry in Turkey in the context of legal base and practice

Öz:
Deputy ministry has taken place in the Turkish administraton since adecree made in the year of 2011. Through being implemented in diferentnames and types and subjected to very initatves and discussions, Deputy Ministry dates back. Totally 44 Deputy Minister have been appointed to 21ministries since 2011. Being excepted public servant, the main duty of thedeputy ministers is to assist the Ministers. Because of not being amplifed inthe regulatons, hierarchical authorites and dutes of the deputy ministersare subjects of discussions in academic feld. In practce, deputy ministersexecute every works that devolved by the minister and use his/her hierarchicalauthority. To make deputy ministry permanent and efectve ofce for ourcountry, authorites and dutes of the deputy ministers should be determinedconcretely with regulaton.
Anahtar Kelime:

Konular: Kamu Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bourgault, J. (2007). “Corporate Management At Top Level of Governments: The Canadian Case,” Internatonal Review OfAdministratve Sciences, London.
 • Bozdağ, İ. (1986).Zafer ve Şerefe Dolu Bir Hayat Celal Bayar, Tercüman Yayınları,İstanbul.
 • Derdiman, C. (2003).Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Alfa Yayıncılık,İstanbul. Dişişleri Bakanliği
 • DPT (2000).Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Kamu Yönetminin İyileştrilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel ihtsas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Esatli, M. R. (2007). İthat ve Terakki’nin Son Günleri: Suikastlar ve Entrikalar, Bengi Yayınları, İstanbul.
 • Giritli, İ. ve Akgüner, T. (1985).İdare Hukuku, Der Yayınları,İstanbul.
 • Goloğlu, M. (2009). Türkiye Cumhuriyet Tarihi II Tek Partli Cumhuriyet (1931-1938),Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Gözler, K. ve Kaplan, G. (2012). “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil midir?,” TBB Dergisi.
 • Gözler, K. ve Kaplan, G. (2011). İdare Hukuku Dersleri,Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Günday, M. (2011).İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Kayar, N. Kamu Yönetminde Yönetm Karmaşası ve Siyasileşme, I: Bakan Yardımcılarıhtp://www. yayed.org/id216-gorusler/kamu-yonetminde-yonetm-karmasasi-ve-siyasilesme-Bakan-yardimcilari- nihat-kayar.php (10.03.2013).
 • Kocaman, H. (2007). “Hukuki Tarihçesiyle İstsnai Memuriyet ve TBMM Örneği,” Yasama Dergisi, Ocak- Şubat-Mart, Ankara.
 • Koçak, C. (2012).Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), İletşim Yayınları, İstanbul.
 • Mazici, N. (1996). Celal Bayar Başbakanlık Dönemi, (1937-39), Der Yayınları, İstanbul.
 • Mehmetefendioğlu, A. (1997).“İthat ve Terakki ve Siyasî müsteşarlıklar,” Toplumsal Tarih Dergisi, Temmuz Türkiye Millet Meclisi Zabitlari
 • Onar, S. S. (1942).İdare Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Orman ve Su İşleri Bakanliği
 • Resmi Gazete
 • Tülen, H. (1999).Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Mimoza Yayınları, Konya.
 • Uçman, H. (2012).Türk Kamu Yönetminde Bürokrasi Siyaset İlişkileri Çerçevesinde Bir İnceleme: Siyasî müsteşarlıktan Bakan Yardımcılığına, Devlet Personel Başkanlığı (yayımlanmamış) Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Uran, H. (2007).Meşrutyet, Tek Part, Çok Part Hatralarım (1908-1950), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Us, A. (2012).Hatra Notları, Kitabevi Yayınları, İstanbul. htp://www.sonsayfa.com/Haberler/Siyaset/Bakan-yardimciligi-Ozalin-hayaliydi-204733.html(Erişim tarihi: 15.02.2013).
 • htp://www.gazeteport.com.tr/yazar/17/emin_ozgonul/971 (Erişim tarihi: 17.02.2013 htp://www. mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/teskilat-semasi (Erişim tarihi: 13.02.2013). (Footnotes)
 • 1 A. Erdem Cantmur 4 yıllık yüksekokul mezunudur. Tabloda lisans olarak değerlendirilmiştr.
 • 2 H. Kemal Yardımcı 4 yıllık yüksekokul mezunudur. Tabloda lisans olarak değerlendirilmiştr.
APA TOPACA M (2014). Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. , 305 - 331.
Chicago TOPACA Mehmet Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. (2014): 305 - 331.
MLA TOPACA Mehmet Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. , 2014, ss.305 - 331.
AMA TOPACA M Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. . 2014; 305 - 331.
Vancouver TOPACA M Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. . 2014; 305 - 331.
IEEE TOPACA M "Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı." , ss.305 - 331, 2014.
ISNAD TOPACA, Mehmet. "Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı". (2014), 305-331.
APA TOPACA M (2014). Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. Türk İdare Dergisi, 0(479), 305 - 331.
Chicago TOPACA Mehmet Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. Türk İdare Dergisi 0, no.479 (2014): 305 - 331.
MLA TOPACA Mehmet Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. Türk İdare Dergisi, vol.0, no.479, 2014, ss.305 - 331.
AMA TOPACA M Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. Türk İdare Dergisi. 2014; 0(479): 305 - 331.
Vancouver TOPACA M Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı. Türk İdare Dergisi. 2014; 0(479): 305 - 331.
IEEE TOPACA M "Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı." Türk İdare Dergisi, 0, ss.305 - 331, 2014.
ISNAD TOPACA, Mehmet. "Hukuki temel ve uygulama bakımından Türkiye'de bakan yardımcılığı". Türk İdare Dergisi 479 (2014), 305-331.