İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi

Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 133 - 143 Metin Dili: Türkçe

İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi

Öz:
Nâzım Hikmetin Kuvâyi Milliye şiirleri, Millî Mücadeleyi konu edinen edebiyattaönemli bir yere sahiptir. Türk tarihinin söz konusu mühim dönüm noktasının sosyalist ideolojietrafında yorumlandığı eserde Millî Mücadele destanî bir üslûpla yüceltilir. İşgalin yaşandığıİstanbul ile mücadelenin mekânı olan olarak oluşturulan Anadoluya dair imajların bolluğuşiiri, edebî eserdeki mekânı coğrafya olarak tanımlayan coğrafya merkezli okumalara elverişlihâle getirmiştir. Söz konusu coğrafyayı yaşamaktan ziyade öğrenmek suretiyle bulan şair, elealdığı mekânları belirli tiplerin varlık nedeni olarak yorumlar. Diğer bir deyişle Millî Mücadelemekânları eserde, coğrafyanın tesir ettiği insanları oluşturur. Mücadele, coğrafyanın ürünü olanbu şahısların macerası olarak cereyan eder. Söz konusu şahıslar; ihanetin mekânı olanİstanbulda ve mücadelenin mekânı olan Anadoluda yaşarlar. İşgal kuvvetleriyle onlarınTürklere karşı savaştırdığı köleler ise uzak coğrafyaların insanlarıdırlar.
Anahtar Kelime:

From the pl ace of betrayal to the place of st ruggle and salvation: The readings focused on geographic approach to the poems of kuvayi milliye by Nazim Hikmet

Öz:
Kuvayi Milliye poems by Nazım Hikmet have a great importance in the Literature on Independence War. This works, which describes this important milestone in Turkish history with a socialist ideology, glorifies Independence War with an epical language.The wealth of images between İstanbul where the occupation is experienced and Anatolia - theplace of battle - make the poem eligible for the readings focused on geographic approach to texts which portrays the place of literary work as geography. Poet chooses learning the aforementioned geography rather than experiencing it and describes there as the reason for specific characters to exist. In other words, the places of Independence War creates the people influenced by this geography. This battle happens as an adventure of people who lives in that geography. These characters live in the place of betrayal, İstanbul, and the place of struggle,Anatolia. The occupation forces and the slaves who were forced to fight against Turks are the people of far regions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Babayev, Ekber, Nâzım Hikmet Yaşamı ve Yapıtları, (Çev. Ataol Behramoğlu), İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2002.
  • Karaca , Alâattin, “Efsane Şair Nâzım Hikmet’in Kûvayi Milliye Destanı’na Efsanenin Dışından Bakmaya Çalışmak”, Hece , (Nâzım Hikmet Özel Sayısı), S. 11, 2007, s. 185 -193.
  • Kaplan, Mehmet, “Edebiyat Coğrafyası”, Nesillerin Ruhu, 8. bs., Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s. 152- 153.
  • “Coğrafya Merkezli Okuma”, Turkish Studies , Volume 4 / 1 -I, Winter 2009, s. 423 -433.
  • Kefeli, Emel, Edebiyat Coğrafyasında Akdeniz, 3 F Yayınevi, İstanbul 2006. Nâzım Hikmet, Kuvâyi Milliye , Yapı Kredi Yayınlar ı İstanbul 2002.
  • Onaran, Mustafa Şerif, “Kuvayi Milliye Destanı, 100. Doğum Yıldönümünde Nâzım Hikmet’e Armağan, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 157 - 186.
  • Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2. bs., c. II, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul 2003.
APA GÜREŞİR S (2015). İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. , 133 - 143.
Chicago GÜREŞİR SALİH KORALP İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. (2015): 133 - 143.
MLA GÜREŞİR SALİH KORALP İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. , 2015, ss.133 - 143.
AMA GÜREŞİR S İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. . 2015; 133 - 143.
Vancouver GÜREŞİR S İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. . 2015; 133 - 143.
IEEE GÜREŞİR S "İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi." , ss.133 - 143, 2015.
ISNAD GÜREŞİR, SALİH KORALP. "İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi". (2015), 133-143.
APA GÜREŞİR S (2015). İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 133 - 143.
Chicago GÜREŞİR SALİH KORALP İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5, no.9 (2015): 133 - 143.
MLA GÜREŞİR SALİH KORALP İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.9, 2015, ss.133 - 143.
AMA GÜREŞİR S İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015; 5(9): 133 - 143.
Vancouver GÜREŞİR S İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015; 5(9): 133 - 143.
IEEE GÜREŞİR S "İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi." Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5, ss.133 - 143, 2015.
ISNAD GÜREŞİR, SALİH KORALP. "İhanetin mekânından mücadele ve kurtuluşun mekânına: Nâzım Hikmet'in kuvâyi milliye şiirlerini coğrafya merkezli okuma denemesi". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2015), 133-143.