Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 115 - 142 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABİSEL, N. (1978) Türk sinemasının gelişimine genel bir bakış . Yayınlanmamış tez (Doktora, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi).
 • AZİZ, A. (1975) Televizyonun yetişkin eğitimdeki yeri ve önemi. No:148. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü Yayınları.
 • İLAL, E. (1972) Radyo hürriyeti, özerklik ve 1961 anayasası. İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.
 • KOCABAŞOĞLU, U. (1980) Şirket telsizinden devlet radyosuna: TRT öncesi dönemde radyonun tarihi gelişimi ve Türk siyasal hayatı. No:142. Ankara: AÜ SBF Yayınları.
 • OSKAY, Ü. (1970) Gelişim açısından kültür devrimi. Yayınlanmamış tez (Doktora, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi).
 • OSKAY, Ü. (1971) Toplumsal gelişmede radyo ve televizyon: gelişmişlik açısından olanaklar ve sınırlar. No:2. Ankara: AÜ SBF Yayınları.
 • TAŞER, İ. C. (1969) Radyonun organizasyonu ve özerkliği (mukayeseli bir anayasa hukuku araştırması). No:5. Ankara: TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü Yayınları.
 • TOKGÖZ, O. (1972) Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde radyo ve televizyon sistemleri: mukayeseli bir araştırma . Ankara: Sevinç Matbaası.
 • TOKGÖZ, O. (1985) Siyasal iletişim. ATAUZ, S. (der.) içinde. Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarının gelişimi. Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, s.97-116.
 • TOKGÖZ, O. (2000) Türkiye’de iletişim araştırmaları nereden nereye? Kültür ve İletişim , 3(2), s.12-30.
 • TOKGÖZ, O. (2006) Türkiye’de iletişim araştırmalarında iletişim eğitiminin rolü ve önemi [Çevrimiçi]. http://globalmedia-tr.emu.edu.tr.
 • YALMAN, A. E. (1974) The development of modern Turkey as measured by its pres s. USA: Columbia University.
APA TOKGÖZ O (2014). Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. , 115 - 142.
Chicago TOKGÖZ Oya Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. (2014): 115 - 142.
MLA TOKGÖZ Oya Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. , 2014, ss.115 - 142.
AMA TOKGÖZ O Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. . 2014; 115 - 142.
Vancouver TOKGÖZ O Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. . 2014; 115 - 142.
IEEE TOKGÖZ O "Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu." , ss.115 - 142, 2014.
ISNAD TOKGÖZ, Oya. "Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu". (2014), 115-142.
APA TOKGÖZ O (2014). Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 1(1), 115 - 142.
Chicago TOKGÖZ Oya Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 1, no.1 (2014): 115 - 142.
MLA TOKGÖZ Oya Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, vol.1, no.1, 2014, ss.115 - 142.
AMA TOKGÖZ O Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi. 2014; 1(1): 115 - 142.
Vancouver TOKGÖZ O Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi. 2014; 1(1): 115 - 142.
IEEE TOKGÖZ O "Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu." Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 1, ss.115 - 142, 2014.
ISNAD TOKGÖZ, Oya. "Türkiye'de İletişim araştırmaları içinde 1970'li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesinde yapılan iletişim konusundaki doktora tezlerinin rolü ve konumu". Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 1/1 (2014), 115-142.