Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 185 Sayfa Aralığı: 141 - 149 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi

Öz:
Özel tüketim vergisi, Türk Vergi Sisteminde, 01.08.2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. ÖTVnin getirilmesindeki temel amaçlar; Avrupa Birliği uyum süreci, yüksek hasılat sağlamasve vergi sisteminin sadeleştirilmesidir. ÖTVnin konusunu Kanuna ekli dört cetvelde yer alan mallar oluşturmaktadır. Uygulamaya konulduğu tarihten günümüze kadarki süreçte, ÖTV oran ve miktarlarpek çok defa artırılmış ve ÖTV, KDVden sonra en fazla hasılata sahip olan ikinci vergi konumuna gelmiştir. Bununla birlikte, Türkiyede ÖTV artışları ve elde edilen gelir incelendiğinde, oran ve miktar artışlarının gelirleri düşürmediği, aksine ÖTVden sağlanan gelirlerin arttığı ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan ÖTV, Türkiyede verginin mali amacına hizmet eden iyi bir vergi tutamağı olmuştur. Ancak, her ne kadar ÖTV gelirlerinde -istisnalar dışında- bir azalma ortaya çıkmasa da artışlarla birlikte kayba uğrayan vergi gelirlerinden söz edilmesi mümkündür. Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

Effect of rate and amount ıncreases on sct revenues

Öz:
Special consumption tax in Turkish tax system started to be applied as of 1 August 2002. Main reasons for SCT are compliance with acquis communautaire, high revenues and simplification of the tax system. The goods which are subject to SCT are shown in four tables attached to the law. Since its first implementation, SCT rate and amounts have been changed many times and SCT is now the second largest revenue generating tax, following VAT. However, the analysis of SCT increases and revenues together reveals that increases in rates and amounts have not decreased the tax revenues; quite the contrary, upward changes in rates and amounts have also increased SCT revenues. SCT, therefore, has been a very good tax handgrip serving the fiscal aims of taxation in Turkey. Although there has been, excluding some exceptions, no decrease in SCT revenues so far, there are, on the other hand, losses in other taxes.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • • DURMUŞ, M. (2002). ÖTV Çıkarken, Yaklaşım Dergisi, Sayı 114, Haziran 2002.
  • • EDİZDOĞAN, N. (1981). Teoride ve Uygulamada Özel Tüketim Vergileri, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi, Yayın No: 6, Bursa, 1981.
  • • MITCHELL,D.J. (2009). The Laffer Curve: Understanding the Relationship Between Tax Rates, Taxable Income, and Tax Revenue, Prosperitas, Vol. IX, Issue I, August 2009.
  • • MUTLU,A. (2002). Özel Tüketim Vergisi, Yaklaşım Dergisi, Sayı 115, Temmuz 2002.
  • • OKTAR, K. (2008). Özel Tüketim Vergisi Yorum ve Açıklamaları, Savaş Yayınevi, Ankara, 2008.
  • • TURHAN,S. (1998). Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998.
  • • www.muhasebat.gov.tr. Erişim Tarihi: 16.11.2014.
APA ASLAN C (2015). Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. , 141 - 149.
Chicago ASLAN Cem Barlas Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. (2015): 141 - 149.
MLA ASLAN Cem Barlas Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. , 2015, ss.141 - 149.
AMA ASLAN C Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. . 2015; 141 - 149.
Vancouver ASLAN C Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. . 2015; 141 - 149.
IEEE ASLAN C "Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi." , ss.141 - 149, 2015.
ISNAD ASLAN, Cem Barlas. "Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi". (2015), 141-149.
APA ASLAN C (2015). Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. Vergi Raporu, 0(185), 141 - 149.
Chicago ASLAN Cem Barlas Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. Vergi Raporu 0, no.185 (2015): 141 - 149.
MLA ASLAN Cem Barlas Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. Vergi Raporu, vol.0, no.185, 2015, ss.141 - 149.
AMA ASLAN C Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. Vergi Raporu. 2015; 0(185): 141 - 149.
Vancouver ASLAN C Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi. Vergi Raporu. 2015; 0(185): 141 - 149.
IEEE ASLAN C "Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi." Vergi Raporu, 0, ss.141 - 149, 2015.
ISNAD ASLAN, Cem Barlas. "Oran ve miktar artışlarının ötv gelirlerine etkisi". Vergi Raporu 185 (2015), 141-149.