SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 174 Sayfa Aralığı: 125 - 151 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI

Öz:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde sayılan gelir unsurlarından biri olan serbestmeslek kazançları, aynı Kanunun 65. ila 68. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre her türlüserbest meslek faaliyetinden doğan kazanç serbest meslek kazancı olarak kabul edilecektir. Kanundayapılan tanım lafzi olarak çok geniş olmakla birlikte, serbest meslek kazancına ilişkin yasal düzenlemeler göz önüne alınmak suretiyle bu gelir türünün sınırları çizilebilecektir. Makalemizde serbestmeslek kazançlarının gerek vergi kanunları gerekse diğer yasal düzenlemeler karşısındaki durumu gözönüne alınmış ve söz konusu gelir unsuru tüm hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

TAXATION OF INDEPENDENT PERSONAL SERVICES AND ITS DECLARATION

Öz:
Income from independent personal services, which is mentioned amongst seven taxable incomeelements in Article 2 of Income Tax Law no. 193, is regulated between Articles 65 and 68 of the sameLaw. Accordingly, every type of income derived from independent personal services is deemed asincome from independent personal services. While the definition within the Law is a rather comprehensive one verbally, the borders of this type of income can be drawn by taking into account thelegislation related to income from independent personal services. This study tries to examine the saidincome element with all its aspects by taking into account its position against the tax laws and theother legislation.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,4721 Sayılı Medeni Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,3065 Sayılı KDV Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu,3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
 • • 221 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği,96 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği,224 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği,11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, 19 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
 • • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E: 2006/19 K: 2006/92 T: 14.4.2006
 • • Beyanname Düzenleme Rehberi,Vergi Müfettişleri Derneği,2013
 • • Beyanname Düzenleme Klavuzu,Hesap Uzmanları Derneği,2011
 • • AKSOYOĞLU Volkan, “Serbest Meslek Kazancında Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup Ve İadesi” Mali Pusula Dergisi,Haziran, 2006
 • • BAKMAZ Zübeyir,“Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Şahıs Şirketlerinin Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar” E-Yaklaşım , Temmuz 2011 , s: 223
 • • Bıyık Recep - Kıratlı Aydın “Giderler ve İndirimler” Yaklaşım Yayınları 2001
 • • DEĞER Nuri, “Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu” Yaklaşım Yayıncılık,2011
 • • DOĞRUSÖZ Bumin,(28.02.2008).“SerbestMeslekte KDV Sorunu”,http://www.denetimnet. net,[İndirme Tarihi: 27.01.2014]
 • • KIZILOT Şükrü, KDV Kanunu ve Uygulaması Yaklaşım Yayınları,Ankara, 1998
 • • ÖZBALCI Yılmaz, “Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları”, Oluş Yayıncılık, 2010
 • • ÖZDEMİR Muharrem, “Telif Hakları ve Sanatçıların Vergilendirilmesi” Denetteam 2013
 • • YILDIZ A Murat “Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi”,Ankara 2003
APA GÜNDÜZ N (2014). SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. , 125 - 151.
Chicago GÜNDÜZ Necmettin SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. (2014): 125 - 151.
MLA GÜNDÜZ Necmettin SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. , 2014, ss.125 - 151.
AMA GÜNDÜZ N SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. . 2014; 125 - 151.
Vancouver GÜNDÜZ N SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. . 2014; 125 - 151.
IEEE GÜNDÜZ N "SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI." , ss.125 - 151, 2014.
ISNAD GÜNDÜZ, Necmettin. "SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI". (2014), 125-151.
APA GÜNDÜZ N (2014). SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. Vergi Raporu, 0(174), 125 - 151.
Chicago GÜNDÜZ Necmettin SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. Vergi Raporu 0, no.174 (2014): 125 - 151.
MLA GÜNDÜZ Necmettin SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. Vergi Raporu, vol.0, no.174, 2014, ss.125 - 151.
AMA GÜNDÜZ N SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. Vergi Raporu. 2014; 0(174): 125 - 151.
Vancouver GÜNDÜZ N SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. Vergi Raporu. 2014; 0(174): 125 - 151.
IEEE GÜNDÜZ N "SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI." Vergi Raporu, 0, ss.125 - 151, 2014.
ISNAD GÜNDÜZ, Necmettin. "SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI". Vergi Raporu 174 (2014), 125-151.