Yıl: 2002 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 10 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids

Öz:
Amaç: Enfekte koyun ve sığırların hidatik kist sıvısında bazı kimyasal ve biyokimyasal parametreleri ölçmek. Gereç ve Yöntem: Enfekte koyun ve sığırların akciğer ve karaciğerinden 50 şer adet ve sığır dalağından alınan 30 hidatik kist sıvısı, otoanalizör tekniği kullanılarak kimyasal ve biyokimyasal parametreler yönünden incelendi. Bulgular: Hidatik kist sıvısındaki koyun akciğer ortalama glikoz miktarları koyun karaciğerinden daha yüksekti (sırasıyla 44.3 ve 35.8 mg/dl). Belirtilen organlarda ortalama mikrototal protein seviyeleri 26,1 ve 21,4 mg/dl idi. Trigliserit değerleri ise sırasıyla 26,1, 21,4 mg/dl olarak bulundu. Sığırlar dikkate alındığında: ortalama glukoz ve mikrototal protein seviyeleri koyunlarda saptanan kinden çok daha düşüktü (P<0,05). Değerler sırasıyla (11,1; 8,1; 12,9; 10,4) mg/d idi. Sığır karaciğer ve akciğer hidatik kist sıvılarındaki ortalama trigliserit seviyeleri 2,5 ve 2,9 mg/dl idi ve bu değerler koyunlardakinden önemli oranda farklı değildi (P>0,05). Elektrolitlere gelince, koyun akciğer ve karaciğer hidatik kist sıvılarında sodyum, potasyum ve klor ortalama değerleri sığır akciğer ve karaciğerindeki değerlerden daha düşük bulundu. Tersine diğer kimyasal parametre olan kalsiyum seviyesi koyun akciğer ve karaciğer hidatik kist sıvısında sığırınkine göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç : Enfekte olan koyun ve sığırların hidatik kist sıvısında bazı kimyasal ve biyokimyasal parametrelerin ölçümü, insanlarda kist hidatik kaynağını tespit etmekte yardımcı olabilir.
Anahtar Kelime: Hidatik kist Biyokimya Ekinokokkoz Koyun Sığır

Konular: Veterinerlik

Kist hidatik sıvısında bazı biyokimyasal parametrelerin incelenmesi

Öz:
Purpose: This study was performed to determine the chemical and biochemical parameters in hydatid cyst fluids of sheep and cattle infected with echinococci. Materials and Methods: Auto-analyser technique was used to determine the chemical and biochemical parameters in hydatid cyst fluids of infected sheep and cattle. Results: Mean glucose contents in hydatid cyst fluids of sheep&#8217;s lungs were higher than that in livers (44.3 versus 35.8 mg/dl). Mean micrototal proteins were 26.1 and 21.4 mg/dl and mean triglycerides were 2.8 and 2.9 mg/dl in hydatid cyst fluids of sheep&#8217;s lung and livers, respectively. Mean glucose and micrototal protein levels in cattle was lower than sheep; 11.1 and 12.9 mg/dl in lungs and 8.1 and 10.4 mg/dl in livers, respectively. Mean triglyceride levels in hydatid cyst fluids of cattle lungs and livers were 2.9 and 2.5 mg/dl; there was not a statistically significant difference from corresponding values of sheep (p>0.05). With regard to electrolytes, mean sodium, potassium and chloride levels in sheep hydatid cyst fluids were lower than those in cattle. In contrast, mean calcium levels were higher in hydatid cyst fluids of sheep than those of cattle (P<0.05). Conclusion: Determination of the chemical and biochemical parameters in hydatid cyst fluids of infected sheep and cattle may help to identify the source of human infection.
Anahtar Kelime: Sheep Cattle Hydatid cyst Biochemistry Echinococcosis

Konular: Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Altıntaş N, Şakru N, Yazar S, et al. A comparative study of current serological tests for human hydatid disease with imaging techniques. Parasitology Inter 1998; 47: 231- 235.
 • 2. Garacia YS, Brucker DA. Diagnostic Medical Parasitology. 2nd Ed, American Society For Microbiology, Washington D.C. 1995, pp 288- 293.
 • 3. Çetin ET, Ang Ö, Töreci K. Medical Parasitology. 4th Ed.: Fatih Press, Istanbul 1985, pp 230-238.
 • 4. Murray PE, Drew WL, Kobayashi GS, Tomphson JH. Medical Microbiology. Wolf Medical Publication, London 1994, 430-433.
 • 5. Eckert J, Gemmel MA, Solusby EJ, Matyas Z. Echinococcus/Hydatidosis. FAO animal production. Health paper No. 29, Rome: Food and Agriculture organization of United Nations, 1982: 1-68.
 • 6. McManus DP, Smyth J. Carbohydrate metabolism in protoscoleces of Echinococcus granulosus (horse and sheep strain) and Echinococcus multilocularis. Parasitology 1982; 84:351-366.
 • 7. Sheriff DS, Elfakir M, Kidwai SA. Lipids in hydatid fluid collected from lungs and livers of sheep and man. J Helminth 1989; 63:266-268.
 • 8. Farayha GJ, Smyth J. Lipid metabolism in parasitic helminths. Advan Parasitol 1983; 22:310-387.
 • 9. Goodchild GC. Comparison of proteins in hydatid fluid and serum by means of electrophoresis. J Parasitol 1961; 47:174-180.
 • 10. Amanvermez R, Çelik C, Alvur. A b-carotene, vitamin A, and trace elements in hydatid cyst. Tr J Med Sci 1995; 23:141-144.
 • 11. Ozkan Z, Malazgirt A. Trace elements in hydatid disease. J Tra Ele Electro Heal Dis 1992; 6: 67-70.
 • 12. McManus DP. A biochemical study of adult and cystic stages of Echinococcus granulosus of human and animal origin from Kenya. J Helminth 1981; 55:21-27.
 • 13. Farayha GJ, Haddat R. Comparative chemical composition of protoscolices and hydatid cyst fluid of Echinococcus granulosus. Inter J Parasitol 1980; 10: 359-364.
 • 14. McManus DP, Smyth J. Differences in the chemical composition and carbohydrate metabolism of Echinococus granulosus (horse and sheep strains) and Echinococcus multilocularis. Parasitology 1978; 77: 103-109.
 • 15. Smyth J. Strain differences in Echinococcus granulosus with special reference to the status of equine hydatidosis in the United Kingdom. Trans R Soc Trop Med Hyg 1977; 71: 93-100.
 • 16. Macperson CN, McManus DP. A comparative study of Echinococcus granulosus from human and animal hosts in Kenya using isoelectric focusing and isoenzyme analysis. Intern J Parasitol 1982; 12: 515-521.
 • 17. Çelik C. Biochemical composition of human hydatid cyst fluid. Tr J Res Med Sci 1989; 7: 267-271.
APA REFİK M, MEHMET N, DURMAZ B, Eğri M (2002). Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. , 10 - 13.
Chicago REFİK Mehmet,MEHMET Nihayet,DURMAZ Bengül,Eğri Mücahit Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. (2002): 10 - 13.
MLA REFİK Mehmet,MEHMET Nihayet,DURMAZ Bengül,Eğri Mücahit Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. , 2002, ss.10 - 13.
AMA REFİK M,MEHMET N,DURMAZ B,Eğri M Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. . 2002; 10 - 13.
Vancouver REFİK M,MEHMET N,DURMAZ B,Eğri M Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. . 2002; 10 - 13.
IEEE REFİK M,MEHMET N,DURMAZ B,Eğri M "Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids." , ss.10 - 13, 2002.
ISNAD REFİK, Mehmet vd. "Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids". (2002), 10-13.
APA REFİK M, MEHMET N, DURMAZ B, Eğri M (2002). Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. Erciyes Tıp Dergisi, 24(1), 10 - 13.
Chicago REFİK Mehmet,MEHMET Nihayet,DURMAZ Bengül,Eğri Mücahit Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. Erciyes Tıp Dergisi 24, no.1 (2002): 10 - 13.
MLA REFİK Mehmet,MEHMET Nihayet,DURMAZ Bengül,Eğri Mücahit Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. Erciyes Tıp Dergisi, vol.24, no.1, 2002, ss.10 - 13.
AMA REFİK M,MEHMET N,DURMAZ B,Eğri M Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. Erciyes Tıp Dergisi. 2002; 24(1): 10 - 13.
Vancouver REFİK M,MEHMET N,DURMAZ B,Eğri M Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids. Erciyes Tıp Dergisi. 2002; 24(1): 10 - 13.
IEEE REFİK M,MEHMET N,DURMAZ B,Eğri M "Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids." Erciyes Tıp Dergisi, 24, ss.10 - 13, 2002.
ISNAD REFİK, Mehmet vd. "Determination of some biochemical parameters in hydatid cyst fluids". Erciyes Tıp Dergisi 24/1 (2002), 10-13.