Yıl: 2002 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 96 - 100 Metin Dili: Türkçe

Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri

Öz:
Hemiplejik hastalarda yürüyüş değerlendirilmesi ve aynı yaş grubundaki sağlıklı olgularla karşılaştırılarak farklılıkların belirlenmesi amacıyla, İ.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'na başvuran 40 yetişkin hemiplejik ve sağlıklı olgu değerlendirmeye alındı. Gereç ve yöntem: Değerlendirme zaman-mesafe özelliklerini belirlemek amacıyla ayak izi analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Olgularımızın yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve nedeni, dominant taraf, boy, kilo, alt ekstremite uzunlukları ve spastisite varlığı değerlendirme öncesinde incelendi. Sonuçlar: Yürüyüş değerlendirmesinde hemiplejik olgularımızda yürüyüş hızı 0.39 m/sn, ritmi 62.67 adım sayısı/dk, adım uzunluğu 34.11 cm, çift adım uzunluğu 68.2 cm, çift adım uzunluğunun alt ekstremite uzunluğuna oranı 0.77, adım zamanı l .96 sn olarak belirlendi. Hemiplejik olgularımızın sağlıklı olgulardan % 59 daha düşük hızda ve % 42 daha düşük ritimde, % 42 daha kısa adım ve % 42 daha kısa çift adım uzunlukları ve etkilenmiş tarafta % 90 uzamış adım zamanı ile yürüdükleri belirlendi. Tartışma: Çalışmamız sonucunda hemipleji rehabilitasyonunda yürüyüş restorasyonu programlarının planlanmasında kolay, objektif ve klinikte kullanılabilen bir yöntem olan ayak izi ile zaman-mesafe özelliklerinin değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne varıldı
Anahtar Kelime: Yürüyüş şekli Yürüme Zaman Hemipleji

Temporal distance characteristics of gait in hemiplegic patients

Öz:
The aim of this study was to assess and compare the gait in hémiplégie patients and healthy subjects who were in the same age group. Forty adult hémiplégie patients and forty healthy subjects, who applied to the School of Physical Therapy and Rehabilitation of Istanbul University, were evaluated in this study. Material and methods: Assessment was planned in order to determine the temporal-distance characteristics of gait by footprint analysis. Before assessment the age, gender, duration and reason of disease, dominant side, weight, height, lower extremity length, presence of spastisity were evaluated for the patients and healthy subjects. Results: In hémiplégie patients, velocity was 0.39 m/sec, cadence 62.67 step/min, step length was 34.11 cm, stride length 68.2 cm, ratio of stride length to lower extremity was 0.77, stride time was 1.96 sec. It was seen that velocity was 59% slower, cadence was 42% lower, step length was 42% shorter, and the stride length was 42% shorter in hémiplégie subjects when compared with healthy subjects and the involved side step time was 90% longer. Conclusion: We concluded that the use of footprint assessment methods for evaluating the temporal-distance characteristics of gait easy, objective and a clinic friendly method to be utilised while planning gait restoration programs in hemiplegia rehabilitation.
Anahtar Kelime: Time Hemiplegia Walking Gait

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Wall JC, Turnbull GI. Gait asymmetries in residual hemiplegia. Arch Phys MedRehabil. 1986;67:550-553. 2. Holden MK, Gill KM, Magliozzi MR. Gait assessment for neurologically impaired patients: standards for outcome assessment. PhysTher. 1986;66:1530-1539. 3. Holden MK, Gill KM, Magliozzi MR, Nathan J, Piehl- Baker L. Clinical gait assessment in the neurologically impaired: reliability and meaningfulness. Phys Ther. 1984;64:35-40. 4. Olney SJ, Griffin MP, MacBride ID. Temporal, kinematic, and kinetic variables related to gait speed in subjects with hemiplegia: a regression approach. Phys Ther. 1994;74:872-885. 5. Chambers BR, Norris JW, Shurwell Bl, Hachinski VC. Prognosis of acute stroke. Neurology. 1987;37:221-225. 6. Hill KD, Goldie PA, Baker PA, Greenwood KM. Retest reliability of the temporal and distance characteristics of hemiplegic gait using a footswitch system. Arch Phys MedRehabil. 1994;75:577-583. 7. Harris GF, Wertsch JJ. Procedures of gait analysis. Arch Phys MedRehabil. 1994;75:216-225. 8. Brandstater M, de Bruin H, Gowland C, Clark BM. Hemiplegic gait: analysis of temporal variables. Arch Phys Med Rehabil. 1983;64:583-587. 9. Bölükbaşı N, Beyazova M. Hemiplejik hastalarda peroneal fonksiyonel elektrik stimülasyonunun ambulasyon üzerine etkisinin görsel yürüme analizi ile değerlendirilmesi. Romatizma ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 1993 ;4:183-187. 10. Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther. 1987;67:206-207. 11. Shores M. Footprint analysis in gait documentation. An instructional sheet format. Phys Ther. 1980;60:1163- 1167. 12. Robinson JL, Smidt GL. Quantitative gait evaluation in the clinic. Phys Ther. 1981;61:351-353. 13. Soyuer F, Kayıhan H, Soyuer A. Beyin damar hastalıklarına bağlı olarak hemiplejik hastalarda yürüyüş değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi. 2000; 11:69-74. 14. Gronley JK, Perry J. Gait analysis techniques. Roncho Los Amigos Hospital gait laboratory. Phys Ther. 1984;64:1831-1838. 15. Mizrahi J, Susak Z, Heller L, Najenson T. Objective expression of gait improvement of hemiplegics during rehabilitation by time-distance parameters of the stride. Med Biol Eng Comput. 1982;20:628-634. 16. Whittle MW. Gait Analysis. An Introduction Acting Director Oxford Orthopedic Engineering Centre. Oxford: Butter Worth-Heinemann; 1991:1 -223. 17. Ostrosky KM, VanSwearingen S, Burdett R, Gee LZ. A comparison of gait characteristics in young and old subjects. PhysTher. 1994;74:637-644. 18. Kerrigan DC, Todd MK, Delia Croce U, Lipsitz LA, Collins JJ. Biomechanical gait alterations independent of speed in the healthy elderly: evidence for specific limiting impairments. Arch Phys Med Rehabil. 1998;79:317-322. 19. Dettmann MA, Linden MT, Sepic SB. Relationships among walking performance, postural stability and functional assessments of the hemiplegic patient. Am J Phys Med. 1987;66:77-90. 20. Wall JC, Ashburn A. Assessment of gait disability in hemiplegics: hemiplegic gait. Scand J Rehabil Med. 1979; 11:95-103. 21. Larish DD, Martin PE, Mungiole M. Characteristic patterns of gait in the healthy old. Ann N Y Acad Sci. 1988;515:18-32.
APA ÖZDİNÇLER R, YELDAN İ (2002). Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 13(2), 96 - 100.
Chicago ÖZDİNÇLER Razak Arzu,YELDAN İpek Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon 13, no.2 (2002): 96 - 100.
MLA ÖZDİNÇLER Razak Arzu,YELDAN İpek Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon, vol.13, no.2, 2002, ss.96 - 100.
AMA ÖZDİNÇLER R,YELDAN İ Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2002; 13(2): 96 - 100.
Vancouver ÖZDİNÇLER R,YELDAN İ Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2002; 13(2): 96 - 100.
IEEE ÖZDİNÇLER R,YELDAN İ "Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri." Fizyoterapi Rehabilitasyon, 13, ss.96 - 100, 2002.
ISNAD ÖZDİNÇLER, Razak Arzu - YELDAN, İpek. "Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri". Fizyoterapi Rehabilitasyon 13/2 (2002), 96-100.