Yıl: 2015 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 44 - 48 Metin Dili: Türkçe

EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Öz:
Doğum şeklinin, tıbbi endikasyonların yanısıra anne adayınınsosyal,psikolojikveçevreselfaktö rleritarafındanda etkilendiği bir gerçektir. Doğum kliniklerinde çalışanebevehemşirelerinkendidoğumşeklitercihleri doğum yapacak gebe kadınlara yansıyabilir. Ebelik ve hemşirelikbölümü ndeokuyanö ğ rencilerindoğumşekli tercihlerini ve etkileyen faktö rleri incelemek amacı ile yapılanbuçalışmada,SağlıkYü ksekokulununebelikve hemşirelik bölümlerinde okuyan 509 kız ö ğ renciden 404ü neanketuygulanmıştır.Oğ rencilerin%76.5inormaldoğum, %11.6sı epidural anestezi ile ağ rısız doğumve sadece %7.2si sezaryen ile doğum yapmayı dü şü ndü ğü nü ifadeetmiştir.Yakın çevresindeki kadınlararasında normal doğum ö ykü sü nü n fazla olması, çevresinde sezaryenle doğum yapan ve doğum sonu sorun yaşayan kadınların bulunması, ailesinde zor doğum ö ykü sü nü nolmasıveü çvedahafazlaçocuksahibi olmayı dü şü nmeleri, normal doğum yapma tercihini anlamlı olarak etkilediği gö rülmü ştü r. Sonuç olarak ö ğ rencilerin çoğunluğu normal doğum veya epidural anestezi ile normal doğum yapmayı tercih ettikleri ve tercihlerinde çevresindeki kadınların doğum deneyimlerinin etkiliolduğusö ylenebilir.
Anahtar Kelime:

NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS SELECTION OF DELIVERY OPTIONS AND AFFECTING FACTORS

Öz:
Delivery options are not only determined by medical indications and but also social, psychological and environmental factors inherent in women to give birth. What delivery options nurses and midwives working in obstetrics clinics select may in luence other women to give birth. The aim of this study was to examine nursing and midwifery students selection of delivery options and factors affecting their selection. The study included 404 of 509 students at nursing and midwifery departments of a vocational health school. Of 404 students, 76.5% preferred vaginal delivery without anesthesia, 11.6% preferred vaginal delivery under epidural anesthesia and 7.2% preferred Caesarian section. Knowing a high number of women having vaginal delivery, women experiencing problems after having Caesarian section and female relatives experiencing dif iculty in giving birth and planning to have three or more children were found to be factors signi icantly affecting their selection. In conclusion, most of the students wanted to have vaginal delivery with or without epidural anesthesia and their delivery options are in luenced by experiences of women they know.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKSU H, ÖZSOY S (2015). EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. , 44 - 48.
Chicago AKSU HİLMİYE,ÖZSOY SEVGİ EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. (2015): 44 - 48.
MLA AKSU HİLMİYE,ÖZSOY SEVGİ EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. , 2015, ss.44 - 48.
AMA AKSU H,ÖZSOY S EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. . 2015; 44 - 48.
Vancouver AKSU H,ÖZSOY S EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. . 2015; 44 - 48.
IEEE AKSU H,ÖZSOY S "EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER." , ss.44 - 48, 2015.
ISNAD AKSU, HİLMİYE - ÖZSOY, SEVGİ. "EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". (2015), 44-48.
APA AKSU H, ÖZSOY S (2015). EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(1), 44 - 48.
Chicago AKSU HİLMİYE,ÖZSOY SEVGİ EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sağlık Bilimleri Dergisi 24, no.1 (2015): 44 - 48.
MLA AKSU HİLMİYE,ÖZSOY SEVGİ EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.1, 2015, ss.44 - 48.
AMA AKSU H,ÖZSOY S EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015; 24(1): 44 - 48.
Vancouver AKSU H,ÖZSOY S EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015; 24(1): 44 - 48.
IEEE AKSU H,ÖZSOY S "EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER." Sağlık Bilimleri Dergisi, 24, ss.44 - 48, 2015.
ISNAD AKSU, HİLMİYE - ÖZSOY, SEVGİ. "EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Sağlık Bilimleri Dergisi 24/1 (2015), 44-48.