Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 71 - 86 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ

Öz:
İş seçimi, insan hayatını etkileyen en önemli kararlardan biridir. Bu çalışmada, iş seçimi, çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmış ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile çözümlenmiştir. Belirlenen 7 farklı iş seçim kriteri ve 5 farklı iş tercih alternatifi için, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‟nde öğrenim gören 216 öğrenciye anket uygulanmıştır. İkili karşılaştırmalar sonucunda, iş seçiminde en fazla ağırlığa sahip iş seçim kriterleri sırasıyla; işin garantisi, maaş ve işin sosyal güvencesi olarak bulunmuştur. En fazla rağbet gören iş tercihleri ise sırasıyla akademisyenlik, devlet memurluğu ve kendi iş yerinde çalışmak olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İktisat

AHP Method for Determınation of Work Affectıng The Selectioncriteria and Alternative

Öz:
Job choice is a very critical decision of human life. In this study, job choice is considered as a decision making problem with multiple variables and analyzed via AHP; a multi criteria decision making tool. For seven pre-defined job choice criterias an 5 different alternatives, 216 graduate students at Cumhuriyet University Faculty of Administrative an Economic Sciences was questioned. After dual comparisions, the strongest criaterias at job choice are; job guarantee, salary, social security, respectively. The most desired jobs are; academician, public sector and starting own business, respectively.
Anahtar Kelime:

Konular: İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARAZ Ceyhun; Pınar MIZRAK ÖZFIRAT; İrem ÖZKARAHAN (2007), “An integrated multi-criteria decision making methodology for outsourcing management”, Computers and Operations Research, Vol 34; 3738-3756.
 • AYTAÇ Serpil; Nuran BAYRAM (2001), “Üniversite Gençliğinin İş Ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 3; 1,2.
 • BAYRAKTAR Demet; Sıtkı GÖZLÜ (1997), “Tekstil İmalat Firmalarında Teknoloji Seçimi İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı“, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, Maçka-İstanbul.
 • CHARNES Abraham; William Wager COOPER; Edwardo RHODES (1978), “Measuring The Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, Vol 2; 429-444.
 • DAĞDEVİREN Metin; Diyar AKAY; Mustafa KURT (2004), “İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol 19; No 2, 131–138.
 • DİNÇER Hasan; Ali GÖRENER (2011), “Performance Evaluatıon Usıng AHP - Vıkor And AHP - Topsıs Approaches: The Case Of Servıce Sector ”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol 29; 244- 260.
 • DOUMPOS Michael; Constantin ZOPOUNIDIS (2002), “Multicriteria Classification and Sorting Methods: A Literature Review”, European Journal of Operational Research, Vol 138; 229-246.
 • ERSÖZ Filiz; Mehmet KABAK (2010), “Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, Vol 9; 97-125.
 • FELEK Sevgi; Yıldız YULUĞKURAL; Zerrin ALADAĞ (2007), “Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde AHP ve ANP Yöntemlerinin Kıyaslaması”, Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisleri Dergisi, Vol 18; 1,6-22.
 • GÖKALP Burcu; Banu SOYLU (2011), ”Tedarikçinin Süreçlerini İyileştirme Amaçlı Tedarikçi Seçim Problemi ”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, YA/EM 2010 Özel Sayısı, Vol 23; 1,4-15.
 • HARKER Patrick Timothy; Luis G. VARGAS (1987), “ The Theory of Ratio Scale Estimation: Saaty‟s Analytic Hierarchy Process”, Management Science, Vol 33; 1383-1403.
 • ONUR Bekir (1995), “Gelişim Psikolojisi”, İmge Kitabevi, Ankara.
 • ÖZBAY Haluk; Emine ÖZTÜRK (1992), “Gençlik”, İletişim Yayınları.
 • SAATY Thomas Lorie (1980), “The Analytic Hierarchy Process”, McGraw-Hill, New York, A.B.D.
 • SAATY Thomas Lorie (1990), “How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process”, European Journal of Operational Research, Vol 48; 9-26, 1990.
 • SAATY Thomas Lorie (2005), “Theory and Applications of the Analytic Network Process”, USA: RWS Publications.
 • SAATY Thomas Lorie (1996), “Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process”, RWS Publications, Pittsburgh, A.B.D.
 • TİMOR Mehpare (2011), “Analitik Hiyerarşi Prosesi”, Türkmen Kitabevi, Türkiye. TOPÇU İlker Yusuf (2000), “Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik Bir Bütünleşik Karar Destek Modeli”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, I.T.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • TRIANTAPHYLLOU Evangelos (1995), “Using the Analytic Hierarchy Process for Decision Making in Engineering Applications: Some Challenges”, Inter‟l Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice, Vol 2(1); 35–44.
 • YULUĞKURAL Yıldız (2001), “Kocaeli‟nde Deprem Sonrası Yerleşim Sorununa Çok Ölçütlü Yaklaşım”, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmış), Kocaeli.
 • ZANAKIS Steve H., Anthony SOLOMON, Nicole WISHART, and Sandipa DUBLISH (1998), “Multi-Attribute Decision Making: A Simulation Comparison Of Select Methods”, European Journal of Operation Research, Vol 107(3); 507-529.
APA GOKTOLGA Z, GÖKALP B (2012). İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. , 71 - 86.
Chicago GOKTOLGA ZIYA GOKALP,GÖKALP Burcu İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. (2012): 71 - 86.
MLA GOKTOLGA ZIYA GOKALP,GÖKALP Burcu İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. , 2012, ss.71 - 86.
AMA GOKTOLGA Z,GÖKALP B İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. . 2012; 71 - 86.
Vancouver GOKTOLGA Z,GÖKALP B İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. . 2012; 71 - 86.
IEEE GOKTOLGA Z,GÖKALP B "İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ." , ss.71 - 86, 2012.
ISNAD GOKTOLGA, ZIYA GOKALP - GÖKALP, Burcu. "İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ". (2012), 71-86.
APA GOKTOLGA Z, GÖKALP B (2012). İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 71 - 86.
Chicago GOKTOLGA ZIYA GOKALP,GÖKALP Burcu İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13, no.2 (2012): 71 - 86.
MLA GOKTOLGA ZIYA GOKALP,GÖKALP Burcu İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, 2012, ss.71 - 86.
AMA GOKTOLGA Z,GÖKALP B İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 13(2): 71 - 86.
Vancouver GOKTOLGA Z,GÖKALP B İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 13(2): 71 - 86.
IEEE GOKTOLGA Z,GÖKALP B "İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13, ss.71 - 86, 2012.
ISNAD GOKTOLGA, ZIYA GOKALP - GÖKALP, Burcu. "İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13/2 (2012), 71-86.