Yıl: 2014 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 325 - 333 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonuoluşumu üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya sabit ortodontik tedavi gereksinimi olmayan 26 birey (kontrol:Grup A) ve sabit ortodontik tedavi görecek olan 30 birey (test: Grup B) dahil edildi.Grup Bdeki bütün hastalar 0,018 inç slot preadjusted sabit ortodontik apareyler ile tedavi edildi. Tümbireyler çalışma başlangıcında (T1) ve sonrasında (T2) beyaz nokta lezyonu (BNL) görülmesıklığının tespiti amacıyla Gorelick indeksine göre klinikte muayene edildi. Her birey için T1ve T2de DMFT (Çürük, Dolgulu ve Eksik Diş Sayısı) indeksi değeri hesaplandı. DMFT indeksideğerlendirmesinde klinik muayenede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri ve bitewingradyograflar kullanıldı. İstatistik analiz için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testlerikullanıldı. Bulgular: İki grup arasında DMFT indeksi değişimi anlamlı bulunmazken, Grup Bde BNLoluşumu (%66,6) Grup Aya göre (%26,9) anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,000). Grup BdeBNL oluşumu ve DMFT indeksi ve cinsiyet arasında ilişki bulunamadı. Sabit ortodontik tedavisonrasında en çok BNL oluşumunun alt birinci büyük azı dişler (%28,8), alt ikinci küçük azıdişler (%23,2) ve üst yan kesici dişlerde (%19,2) oluştuğu belirlendi.Sonuçlar: Sabit ortodontik tedavi görmekte olan bireylerde beyaz nokta lezyonu oluşumununönlenmesi için bireylerin ağız bakım alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve ilave flor desteğininarttırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği

The effect of fixed orthodontic treatment on DMFT index and white spot formation

Öz:
Objectives: The aim of this study was to assess the effect of fixed orthodontic treatment onDMFT index and white spot lesion formation. Materials and Methods: Fifty six patients (Group A: 26 subjects; Group B: 30 subjects)who were undergoing fixed orthodontic treatment were invited to participate in this study.All patients in Group B were treated with a 0.018 inch slot preadjusted fixed orthodonticappliances. An examiner used the Gorelick index for assessment of white spot lesion (WSL) onthe buccal surface of teeth before (T1) and after (T2) treatment. The DMFT index value wasrecorded for each subject at T1 and T2. The WHO (World Health Organization) criteria andbitewing radiographs were utilized to diagnose the carious status of the subjects. Kruskal-Wallisand Mann-Whitney U tests were used to compare the groups. Results: No differences was found between the groups in terms of increased DMFT. On theother hand, The mean increase in WSL percentage in Group B (%66,6) and Group A (%26,9),respectively (p=0,000). In Group B, gender not significantly related to the DMFT index anddevelopment of new WSL. The greatest prevalence of WSLs was found in the mandibular firstmolars (%28,8), followed by the mandibular second premolars (%23,2) and the maxillary lateralincisors (%19,2).Conclusions: A more effective oral care support should be provided to subjects and cariespreventive procedures (fluor therapy) should be done.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Boersma J G, van der Veen M H, Lagerweij M D, Bokhout B, Prahl- Andersen B. Caries prevalence measured with QLF after treatment with fixed orthodontic appliances: influencing factors. Caries Research 2005; 39: 41-47.
 • 2. Gontijo L, Cruz Rde A, Brando  PR. Dental enamel around fixed orthodonticappliances after fluoride varnish application. Braz Dent J 2007; 18: 49-53.
 • 3. Geiger AM, Gorelick L, Gwinnett AJ, Griswold PG. The effect of a flüoride program on white spot formation during orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1988; 93: 29-37.
 • 4. Gorelick L, Geiger A, Gwinnet AJ. Incidence of white spot formation after bonding and banding. Am J Orthod 1982;81:93–98.
 • 5. Øgaard B, Rolla G. Arends J. Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part  1. Lesion development. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1988;94:68–73.
 • 6. Ogaard B. Prevalence of white spot lesions in 19-year-olds: a study on untreated and orthodontically treated persons 5  years after treatment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1989; 96: 423–427.
 • 7. Ogaard B, Rolla G, Arends J, ten Cate  JM. Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 2. Prevention and treatment of lesions. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1988;94: 123–128.
 • 8. Mount GJ, Hume WR. Preservation and restoration of tooth structure, 2nd edn. Knowledge Books and Software, Queensland. 2005, pp. 61–82.
 • 9. Chang HS, Walsh LJ, Freer TJ. Enamel demineralization during orthodontic treatment: aetiology and prevention. Austrailian Dental Journal 1997; 42: 322–327.
 • 10. Øgaard B. White spot lesions during orthodontic treatment: mechanisms and fluoride preventive aspects. Seminars in Orthodontics 2008; 14: 183–93.
 • 11. Trimpeneers LM, Dermaut  LR. A  clinical evaluation of the effectiveness of afluoridereleasing visible light-activated bonding system to reduce demineralization around orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110:  218-22.
 • 12. O’Reilly MM, Featherstone  JD. Demineralization and remineralization around orthodontic appliances: an in vivo study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1987; 92: 33-40.
 • 13. Richter AE, Arruda AO, Peters  MC, Sohn W. Incidence of caries lesions among patients treated with comprehensive orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139: 657-664.
 • 14. Hadler-Olsen S, Sandvik K, El- Agroudi MA, Øgaard B. The incidence of caries and white spot lesions in orthodontically treated adolescents with a comprehensive caries prophylactic regimen-a prospective study. Eur J Orthod 2012; 34: 633-639.
 • 15. Akin M, Tezcan M, Ileri Z, Basciftci FA . Incidence of white spot lesion during fixed orthodontic treatment. Turkish J Orthod 2013; 26: 98–102.
 • 16. World Health Organization, Oral Health Surveys. Basic Methods, WHO, Geneva, Switzerland, 4th  edition, 1997.
 • 17. Koser C, Nalçacı A . Çürük prevalansındaki yaklaşımlar ve karyogram konsepti. Cumhuriyet Dent J 2011; 14: 230-245.
 • 18. Benson PE. Evaluation of white spot lesions on teeth with orthodontic brackets. Semin Orthod 2008; 14: 200–208.
 • 19. Gelgor E, Buyukyilmaz T. A practical approach to white spot lesion removal. World J Orthod 2003; 4: 152–156.
 • 20. Mitchell L. Decalcification during orthodontic treatment with fixed appliances. Br J Orthod 1992; 19: 199-205.
 • 21. Chapman JA, Roberts WE, Eckert GJ, Kula KS, González-Cabezas C. Risk factors for incidence and severity of white spot lesions during treatment with fixed orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138: 188-194.
 • 22. Tufekci E, Dixon JS, Gunselloy JC, Lindauer SJ. Prevalence of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances. Angle Orthod 2011; 81: 206–210.
 • 23. Lukacs JR, Largaespada LL. Explaining sex differences in dental caries prevalence: saliva, hormones, and ‘‘life-history’’ etiologies. Am J Hum Biol 2006; 18: 540–555.
APA ÜNLÜ N, KAHRAMAN F, İLERİ Z, Karabekiroğlu S (2014). Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. , 325 - 333.
Chicago ÜNLÜ Nimet,KAHRAMAN Fatma Betül,İLERİ Zehra,Karabekiroğlu Said Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. (2014): 325 - 333.
MLA ÜNLÜ Nimet,KAHRAMAN Fatma Betül,İLERİ Zehra,Karabekiroğlu Said Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. , 2014, ss.325 - 333.
AMA ÜNLÜ N,KAHRAMAN F,İLERİ Z,Karabekiroğlu S Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. . 2014; 325 - 333.
Vancouver ÜNLÜ N,KAHRAMAN F,İLERİ Z,Karabekiroğlu S Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. . 2014; 325 - 333.
IEEE ÜNLÜ N,KAHRAMAN F,İLERİ Z,Karabekiroğlu S "Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi." , ss.325 - 333, 2014.
ISNAD ÜNLÜ, Nimet vd. "Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi". (2014), 325-333.
APA ÜNLÜ N, KAHRAMAN F, İLERİ Z, Karabekiroğlu S (2014). Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. Cumhuriyet Dental Journal , 17(4), 325 - 333.
Chicago ÜNLÜ Nimet,KAHRAMAN Fatma Betül,İLERİ Zehra,Karabekiroğlu Said Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. Cumhuriyet Dental Journal 17, no.4 (2014): 325 - 333.
MLA ÜNLÜ Nimet,KAHRAMAN Fatma Betül,İLERİ Zehra,Karabekiroğlu Said Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. Cumhuriyet Dental Journal , vol.17, no.4, 2014, ss.325 - 333.
AMA ÜNLÜ N,KAHRAMAN F,İLERİ Z,Karabekiroğlu S Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. Cumhuriyet Dental Journal . 2014; 17(4): 325 - 333.
Vancouver ÜNLÜ N,KAHRAMAN F,İLERİ Z,Karabekiroğlu S Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. Cumhuriyet Dental Journal . 2014; 17(4): 325 - 333.
IEEE ÜNLÜ N,KAHRAMAN F,İLERİ Z,Karabekiroğlu S "Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi." Cumhuriyet Dental Journal , 17, ss.325 - 333, 2014.
ISNAD ÜNLÜ, Nimet vd. "Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi". Cumhuriyet Dental Journal 17/4 (2014), 325-333.