Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 10 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans

Öz:
Bu çalışmanın amacı huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinansın (ÜE) sıklığını, özelliklerini, günlük yaşam aktiviteleri ve psikososyal fonksiyonlar ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışma bir huzurevinde fiziatrist tarafından uygulanan sorgulama formları ile yapıldı. Önce huzurevinde yaşayan ve ambulatuar olan 500 kişiye mental bakımdan intakt olanları belirlemek için Mini Mental State Examination (MMSE) testi uygulandı. MMSE skoru $geq$ 23 olan ve mental olarak intakt kabul edilen 260 kişi arasından rastgele yöntemle 100 kişi seçildi. Bu 100 kişiden kadın olan 87 si çalışmaya alındı. ÜE olan 26 kişi hasta grubunu, ÜE olmayan 61 kişi de kontrol grubunu oluşturdu. 87 kadında ÜE varlığı, demografik özellikler, ÜE ile ilişkili olan ve ÜE yi etkileyen çeşitli faktörler sorgulandı. ÜE grubunda ÜE sıklığı, tipi, kaçırılan idrar miktarı, günlük yaşam aktivitelerine etkisi, visual analog scale (VAS) ile ciddiyeti ve Incontinence Impact Questionnaire (IIQ) ile günlük yaşam aktiviteleri(GYA) ve psikososyal fonksiyonlara etkisi değerlendirildi. İki grup tüm değişkenler açısından karşılaştırıldı . 87 kadının 26`sında ÜE (% 30)olduğu , 61`inde (%70) ise olmadığı saptandı. ÜE grubundan 18 kadında (%72) stres, 2 kadında (%8) urge , 6`sında(%20) ise mikst tip enkontinans olduğu belirlendi. Pelvik operasyon, solunum sistemi hastalığı, gece ve gündüz idrara çıkma sayısı, idrar yaparken yanma, ağrı ve idrar yaptıktan sonra doluluk hissi ÜE grubunda anlamlı derecede fazla bulundu. Yaşlılıkta kaçınılmaz ve tedavisi olanaksız olarak kabul edilen bir problem olan ÜE ye; sık görülmesi, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi, konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerinin oldukça başarılı olması nedeniyle bilimsel , pratik , hasta ve tedavi yaklaşımı yönlerinden hakettiği önem verilmelidir.
Anahtar Kelime: Yaşlı İdrar kaçırma Kadınlar Günlük yaşam etkinlikleri Anketler

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Geriatri ve Gerontoloji

Urinary incontinence in women living in a rest home

Öz:
This study aimed to investigate the frequency of urinary incontinence (UI), its presenting features and the relationship with daily living activities and psychosocial functions in women living in a rest home. The Mini Mental State Examination (MMSE) was administered to 500 ambulant subjects by physiatrist in order to select mentally intact people. Among 260 subjects with scores of $geq$ 23 and considered mentally intact , 100 residents were randomly selected, of whom 87 were women. The study and control groups were comprised of 26(%30) and 61women (%70 with or without UI, respectively. The study and control groups were evaluated with respect to the presence of UI, demographic features and factors associated with /or affecting UI. In the UI group frequency and types of the incontinence, the amount of the urine leakage, its effect on the daily living activities and its severity (by visual analog scale: VAS) were asked. The effect of UI on the psychosocial functions was evaluated by the Incontinence Impact Questionnaire (IIQ). The two groups were compared with respect to all variables. Of 26 women with UI , stress incontinence was found in %72 (n=18) , urge incontinence in %8(n=2), and mixt type incontinence in %20 (n=6). The number of pelvic operations, respiratory system diseases, frequency of urination (daytime/night), painfull urination, dysuria, fullness sensation following urination were found significantly higher in the UI group. Since UI has significant frequency in the elderly, with negative effects on the quality of life, and because conservative and surgical methods can result in succesfull outcome , UI merits considerable attention with regard to appropriate approach to the patient and its management.
Anahtar Kelime: Women Activities of Daily Living Questionnaires Aged Urinary Incontinence

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Geriatri ve Gerontoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ARIKAN E, Özcan E, BARDAK A, Ketenci A (2002). Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. , 7 - 10.
Chicago ARIKAN ESRA,Özcan Emel,BARDAK Ayşenur,Ketenci Ayşegül Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. (2002): 7 - 10.
MLA ARIKAN ESRA,Özcan Emel,BARDAK Ayşenur,Ketenci Ayşegül Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. , 2002, ss.7 - 10.
AMA ARIKAN E,Özcan E,BARDAK A,Ketenci A Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. . 2002; 7 - 10.
Vancouver ARIKAN E,Özcan E,BARDAK A,Ketenci A Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. . 2002; 7 - 10.
IEEE ARIKAN E,Özcan E,BARDAK A,Ketenci A "Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans." , ss.7 - 10, 2002.
ISNAD ARIKAN, ESRA vd. "Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans". (2002), 7-10.
APA ARIKAN E, Özcan E, BARDAK A, Ketenci A (2002). Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. Geriatri, 5(1), 7 - 10.
Chicago ARIKAN ESRA,Özcan Emel,BARDAK Ayşenur,Ketenci Ayşegül Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. Geriatri 5, no.1 (2002): 7 - 10.
MLA ARIKAN ESRA,Özcan Emel,BARDAK Ayşenur,Ketenci Ayşegül Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. Geriatri, vol.5, no.1, 2002, ss.7 - 10.
AMA ARIKAN E,Özcan E,BARDAK A,Ketenci A Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. Geriatri. 2002; 5(1): 7 - 10.
Vancouver ARIKAN E,Özcan E,BARDAK A,Ketenci A Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans. Geriatri. 2002; 5(1): 7 - 10.
IEEE ARIKAN E,Özcan E,BARDAK A,Ketenci A "Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans." Geriatri, 5, ss.7 - 10, 2002.
ISNAD ARIKAN, ESRA vd. "Huzurevinde yaşayan bir grup kadında üriner enkontinans". Geriatri 5/1 (2002), 7-10.