Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 40 Metin Dili: Türkçe

Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışma ilköğretimde altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kontrolünün sigaraya yönelik algılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini altı, yedi ve sekizinci sınıfl arda okuyan toplam 514 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Çocuk Karar Denge Ölçeği ve Anne-Baba İzlem Ölçeği Ergen Formukullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik hesaplamalar, Kruskal wallis analizi, ileri analiz için düzeltilmiş bağımsız gruplarda t-testi ve düzeltilmiş Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ebeveyn tutumunu ilgili, az ilgili ve ilgisiz olarak algılama durumlarına göre çocuk karar denge ölçeğinin yarar alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Ebeveyn kontrolü ile okul izlemi alt boyutu sigara yarar algısı, sağlık izlemi alt boyutu sigara zarar algısı ve kısıtlayıcı izlem alt boyutu sigara yarar algısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Algılanan ebeveyn kontrolü yüksek olan çocukların sigara yarar algıları düşük ve sigara zarar algıları yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The Effects of Parental Control on Students Perceptions of Smoking

Öz:
Aim: To examine the effects of parental control perceived by sixth-, seventh- and eighth-grade elementary school students on their perceptions of smoking. Methods: The study sample comprised 514 sixth-, seventh- and eighthgrade students. Data were collected by the Child Decision Balance Scale and Parent Monitoring Scale Adolescent Form. Mean value, percentage calculations, Kruskal Wallis analysis, t-test in corrected independent groups for advanced analysis and corrected Mann-Whitney U test were used in the evaluation of the data. Results: A statistically signifi cant difference was detected between the mean scores of the students (p<0.05) in the smoking benefi t perceptions according to the status of perceiving the parental attitude interest, low-interest and non-interest. Likewise, statistically signifi cant differences were found between the students mean scores of smoking benefi t perceptions in the school monitoring subdimension of parental control, in the health monitoring subdimension of smoking risk perceptions, and in the restrictive monitoring subdimension of smoking benefi t perceptions (p<0.05). Conclusion: It was determined that smoking benefi t perceptions of the children with highly perceived parental control were low while their smoking risk perceptions were high.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1 . Ergüder T. Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi. 1. basım. Sağlık Bakanlığı- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Yayın No:73. Ankara: Klasmat Matbaacılık; 2008.
 • 2 . Buzgan T, Çom S, Irmak H, Baykan H, Aydın E ve Taner S. Mpower tütün salgınını kontrol etmeye yönelik politika paketi. Ankara: Sağlık Bakanlığı-Dünya Sağlık Örgütü Yayınları; 2007.
 • 3 . WHO. Report on the global tobacco epidemic 2011. Geneva., Switzerland: World Health Organization Press; 2011.
 • 4 . WHO. Report on the global tobacco epidemic 2013. Geneva., Switzerland: World Health Organization Press; 2013.
 • 5 . WHO. World Health statistics 2012. Geneva., Switzerland; World Health Organization Press; 2012.
 • 6 . Özcebe H. Çocuklar ve sigara. Sağlık Bakanlığı. Ankara: Klasmat Yayınları; 2008.
 • 7 . WHO. Report on the global tobacco epidemic 2009. Geneva., Switzerland; World Health Organization Press; 2009.
 • 8 . TÜİK. Türkiye’de aile yapısı araştırması. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları; 2011.
 • 9 . Crosby RA, DiClemente RJ, Wingood GM, Harrington K, Davies S, Hook EW. Low parental monitoring predicts subsequent pregnancy among African-American adolescent females. J Pediatr Adolesc Gynecol 2008;15:43-6. http://dx.doi.org/10.1016/S1083-3188(01)00138-3
 • 10 . Laird RD, Pettit GS, Bates JE, Dodge KA. Parents monitoring relevant knowledge and adolescents’ delinquent behavior: Evidence or correlated developmental changes and reciprocal influences. Child Dev 2003;73:752-68. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00566
 • 11 . Barnes GM, Reifman A, Farrell MP, Dintcheff B. The effects of parenting on the development of adolescent alcohol misuse: A six-wave latent growth model. J Marriage Fam 2000;62:175-86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00175.x
 • 12 . Beck KH, Boyle JR, Boekeloo BO. Parental monitoring and adolescent drinking: results of a 12-month follow-up. Am J Health Behav 2004;28:272-9. http://dx.doi.org/10.5993/AJHB.28.3.8
 • 13 . Chassin L, Presson CC, Rose J, Sherman SJ, Davis M, Gonzalez JL. Parenting style and smoking-specifi c parenting practices as predictors of adolescent smoking onset. J Pediatr Psychol. 2005;30:333-44. http://dx.doi.org/10.1093/jpepsy/jsi028
 • 14 . Cottrel L, Li X, Harris C, D’Alessandri D, Atkins M, Richardson B. Parent and adolescent perceptions of parental monitoring and adolescent risk involvement. Parent-Sci Pract 2003;3:179-95. http://dx.doi.org/10.1207/S15327922PAR0303_01
 • 15 . Dick DM, Viken R, Purcell S, Kaprio J, Pulkkinen L, Rose RJ. Parental monitoring moderates the importance of genetic and environmental infl uences on adolescent smoking. J Abnorm Psychol 2007;116:213-8. http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.116.1.213
 • 16 . Webb JA, Bray JH, Getz JG, Adams G. Gender, perceived parental monitoring, and behavioral adjustment: Infl uences on adolescent alcohol use. Am J Orthopsychiatry 2002;72:392-400. http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.72.3.392
 • 17 . Rai AA, Stanton B, Wu Y. Relative infl uences of perceived parental monitoring and perceived peer involvement on adolescent risk behaviors: an analysis of six cross-sectional data sets. J Adolesc Health 2003;33:108-18. http://dx.doi.org/10.1016/S1054-139X(03)00179-4
 • 18 . Springer AE, Sharma S, Guardado AM, Nava FV, Kelder SH. Perceived Parental Monitoring and Health Risk Behavior among Public Secondary School Students in El Salvador. The Scientifi c World Jo 2006;6:1810–4. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2006.284
 • 19 . Veal ML, Ross LT. Gender, alcohol consumption, and parental monitoring. J PSYCHOL 2006;140:41-52. http://dx.doi.org/10.3200/JRLP.140.1.41-52
 • 20 . Li X, Stanton B, Feigelman S. Impact of perceived parental monitoring on adolescent risk behavior over 4 years. J Adolescent Health 2000;27:49-56. http://dx.doi.org/10.1016/S1054-139X(00)00092-6
 • 21 . Chassin L, Presson CC, Sherman SJ, Montello D, McGrew J. Changes in peer and parent infl uence during adolescence: Longitudinal versus cross-sectional perspectives on smoking initiation. Dev Psychol 1986;22:327-34. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.22.3.327
 • 22 . Chassin L, Presson CC, Todd M, Rose JS, Sherman SJ. Maternal socialization of adolescent smoking: The transgenerational transmission of parenting and smoking. Dev Psychol 1998;34:1189-201. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.34.6.1189
 • 23 . Kerr M, Stattin H, Engels RCME, Finkenauer C. Illusions of parental control: parenting and smoking onset in Dutch and Swedish adolescents. J Appl Soc Psychol 2005;35:1912-35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02202.x
 • 24 . Simons-Morton B, Crump AD, Haynie DL, Saylor KE, Eitel P, Yu K. Psychosocial, school, and parent factors associated with recent smoking among early-adolescent boys and girls. Prev Med 1999;28:138-48. http://dx.doi.org/10.1006/pmed.1998.0404
 • 25 . Cottrell SA, Branstetter S, Cottrell L, Harris CV, Rishel C, Stanton BF. Development and validation of a Parental Monitoring Instrument: Measuring how parents monitor adolescents’ activities and risk behaviors. Family journal 2007;15:328-35. http://dx.doi.org/10.1177/1066480707303748
 • 26 . Karataş H, Öztürk. C. Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Derg 2011;12:151-7.
 • 27 . Velicer WF, DiClemente CC, Prochaska JO, Brandernbur N. Decisional balance measure for assessing and predicting smoking status. J Pers Soc Psychol 1985;48:1279-89. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.48.5.1279
 • 28 . Pallonen UE, Prochaska JO, Velicer WF, Prokhorov AV, Smith NF. Stages of acquisition and cessation for adolescent smoking: An empirical integration. Addict Behav 1998;23:303-24. http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4603(97)00074-9
 • 29 . Bektaş M, Öztürk C, Armstrong M. Çocukların sigara içme durumunu öngören ve tanımlayan karar denge ölçeğinin psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Derg 2010;11:327-34.
 • 30 . Henriksen L, Jackson C. Anti-smoking socialization: Relationship to parent and child smoking status. Health Commun 1998;10:87-101. http://dx.doi.org/10.1207/s15327027hc1001_5
 • 31 . Jackson C, Henriksen L, Dickinson D, Levine DW. The early use of alcohol and tobacco: its relation to children’s competence and parents’ behaviour. Am J Public Health 1997;87:359-64. http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.87.3.359
 • 32 . Andersen R, Leroux B, Marek P, Peterson A, Kealey K, Bricker J, et al. Mothers’ attitudes and concerns about their children smoking: do they infl uence kids?. Prev Med 2002;34:198-206.http://dx.doi.org/10.1006/ pmed.2001.0971
 • 33 . Wilkinson AV, Shete S, Prokhorov AV. The moderating role of parental smoking on their children’s attitudes toward smoking among a predominantly minority sample: a cross-sectional analysis. Subst Abuse Treat Prev Policy 2008;3:1-8. http://dx.doi.org/10.1186/1747-597X-3-18
 • 34 . Ennett ST, Bauman KE, Foshee VA, Pemberton M, Hicks KA. Parentchild communication about adolescent tobacco and alcohol use: What do parents say and does it affect youth behavior? J Marriage Fam 2001;63:48-62. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00048.x
 • 35 . Finkenauer C, Engels RCME, Baumeister RW. Parenting and adolescent externalizing and internalizing problems: The role of self-control. Int J Behav Dev 2005;29:58-69. http://dx.doi.org/10.1080/01650250444000333
 • 36 . Öztürk C, Kahraman S, Bektaş M. Effects of Perceived Parental Attitudes on Children’s Views of Smoking. Asian Pacific J Cancer Prev 2013;14:2615-9. http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2013.14.4.2615
 • 37 . Mercken L, Sleddens EFC, de Vries H, Steglich CEG. Choosing adolescent smokers as friends: The role of parenting and parental smoking. J Adolesc 2014;36:383-92. http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.12.004
 • 38 . Abar CC, Jackson KM, Colby SM, Barnett NP. Common and unique parenting predictors of adolescent tobacco and alcohol use. Addict Behav 2014;39:1528-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.06.003
 • 39 . DeVore ER, Ginsburg KR. The protective effects of good parenting on adolescents. Curr Opin Pediatr 2005;17:460-5. http://dx.doi.org/10.1097/01.mop.0000170514.27649.c9
 • 40 . Bandura A. Social cognitive theory. In: R.Vasta, editor. Annuals of child development. Six theories of child development. Greenwich. CT: JAI Press; 1989.
 • 41 . Bandura A. Health promotion from the perspective of social cognitive theory. Psychol Health 1998,17:623-49. http://dx.doi.org/10.1080/08870449808407422
 • 42 . Dekovic M, Meeus W. Peer relations in adolescence: Effects of parenting and adolescents’ self-concept. J Adolesc 1997;20:163-76. http://dx.doi.org/10.1006/jado.1996.0074
 • 43 . Aslan D, Özcebe H. Eğitim kurumlarında sigarasızlık politikaları, 1. baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık; 2008.
 • 44 . Annunziata D, Hogue A, Faw L, Liddle HA. Family functioning and school success in at-risk inner-city adolescents. J Youth Adolesc 2006;35:100-8. http://dx.doi.org/10.1007/s10964-005-9016-3
 • 45 . Caldwell RM, Beutler LE, An RS, Clayton SN. Brief report: An examination of the relationships between parental monitoring, selfesteem and delinquency among Mexican American male adolescents. J Adolesc 2006;29:459-64. http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.07.005
 • 46 . Crouter AC, Helms-Erikson H, Updegraff K, McHale SM. Conditions underlying parents’ knowledge about children’s daily lives in middle childhood: Between- and within-family comparisons. Child Dev 1999;70:246-59. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00018
APA SÖZKESEN Z, BEKTAŞ M, ÖZTÜRK C (2015). Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 12(1), 32 - 40.
Chicago SÖZKESEN Zehra,BEKTAŞ MURAT,ÖZTÜRK Candan Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 12, no.1 (2015): 32 - 40.
MLA SÖZKESEN Zehra,BEKTAŞ MURAT,ÖZTÜRK Candan Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.12, no.1, 2015, ss.32 - 40.
AMA SÖZKESEN Z,BEKTAŞ M,ÖZTÜRK C Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2015; 12(1): 32 - 40.
Vancouver SÖZKESEN Z,BEKTAŞ M,ÖZTÜRK C Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2015; 12(1): 32 - 40.
IEEE SÖZKESEN Z,BEKTAŞ M,ÖZTÜRK C "Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 12, ss.32 - 40, 2015.
ISNAD SÖZKESEN, Zehra vd. "Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 12/1 (2015), 32-40.