Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 29 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi

Öz:
Amaç: Dennisin Emzirme Öz Yeterlilik Kuramına dayalı antenatal emzirme eğitiminin emzirme öz-yeterlilik algısına ve emzirme başarısına etkisini incelemektir. Yöntem: İzmir ilinde bir Aile Sağlığı Merkezinde yapılan yarı-deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya davet edilen 109 gebe anneden 82si (%75.2) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir (41i deney ve 41i kontrol grubu). Gebelere Dennisin Emzirme Öz-Yeterlilik Kuramına dayalı toplam sekiz saatlik eğitim uygulanmıştır. Emzirme öz-yeterlilik algısı Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin-Kısa Şekli ve Antenatal Emzirme Ölçeği, emzirme başarısı ise LATCH Emzirme Tanılama ve Değerlendirme Aracı kullanılarak değerlendirilmiştir. Emzirme Öz-Yetrlilik Algısı eğitim öncesi, eğitim sonrası, postpartum 1. ve 6. haftada değerlendirilmiştir. Emzirme başarısı ise postpartum 1. ve 6.haftada incelenmiştir. Sonuçları değerlendirmek için MANOVA, bağımsız gruplarda t testi ve bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar deney grubunda emzirme öz-yeterlilik algısının daha yüksek olduğunu ve bu durumun ölçüm yapılan tüm zaman dilimlerinde devam ettiğini belirlenmiştir (p<0.01). Aynı zamanda deney grubu postpartum 1. (p<0.001) ve postpartum 6. haftada (p<0.05) daha iyi bir emzirme başarısı göstermiştir. Sonuç: Dennisin Emzirme Öz-Yeterlilik Kuramına dayalı eğitim emzirme öz-yeterlilik algısını geliştirmede ve emzirme başarısını artırmada etkilidir. Bu nedenle mevcut eğitim programları tekrar incelenerek, bilgi vermek temelline dayalı eğitimler değil annelerin öz-güvenini geliştirecek nitelikte eğitimler düzenlemelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Mothers Breastfeeding Self-Effi cacy and Success: Analysis The Effect of Education Based on Improving Breastfeeding Self-Effi cacy

Öz:
Aim: To evaluate the effects of an antenatal breastfeeding education program based on the Dennis Breastfeeding Self-Effi cacy Theory for mothers breastfeeding self-effi cacy and breastfeeding success. Methods: A quasi-experimental study was performed in a Maternal Child Health Center in Izmir, Turkey. A total of 82 out of 109 pregnant mothers (75.2%; 41 intervention and 41 control group) agreed to participate. Breastfeeding Self-Effi cacy was measured with the Breastfeeding Self-Effi cacy Short Form Scale and Antenatal Breastfeeding Self-Effi cacy Short Form Scale, and breastfeeding success was measured with the LATCH Assessment Tool. Breastfeeding selfeffi cacy was measured before the education, as well as at one-week postnatal and six-weeks postnatal respectively. At one-week postnatal and six-weeks postnatal, breastfeeding success was also evaluated. To determine the effectiveness of the intervention MANOVA, independent samples t test and paired samples t test were used. Results: The results indicate that the intervention group had signifi cant higher breastfeeding self effi cacy and maintained this distinction in all measurement periods antenatally and postnatally (p<0.01). Furthermore, the intervention group presented signifi cantly better results in breastfeeding success at one week postnatal (p<0.001) as well as at 6 weeks (p<0.05). Conclusion: The breastfeeding education program, based on Dennis Breastfeeding Self-Effi cacy, is effective for improving breastfeeding self-effi cacy and breastfeeding success. Consequently, the existing education programs should be reviewed and programs should include contexts that will improve mothers confi dence, rather than just be informative briefi ngs.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1 . Dünya Sağlık Örgütü. Integrated Management of Pregnancy and Childbirth. Pregnancy Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for Essential Practice. 2003. http://www.rbm.who.int/ partnership/wg/wg_pregnancy. (Erişim tarihi: 25 Eylül 2012).
 • 2 . Cadwell K, Turner-Maffei C. Continuity of care in breastfeeding: Best practices in the maternity setting. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2008.
 • 3 . TNSA Türkiye nufüs ve sağlık araştırmaları. Hacettepe Üniversitesi Nufüs Etütleri Enstitüsü. 2008. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa (Erişim tarihi: 25 Eylül 2012).
 • 4 . Duffy PE, Percival P, Kershaw E. Positive effects of an antenatal group teaching session on postnatal nipple pain, nipple trauma and breast feeding rates. Midwifery 1997; 13(4):189-196.
 • 5 . Dennis CL. Breastfeeding initiation and duration: a 1990-2000 literature review. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 2002; 31(1):12-32.
 • 6 . Dyson L, McCormick FM, Renfrew MJ. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews. http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab001688.html (Erişim tarihi: 25 Eylül 2012).
 • 7 . Dennis CL. Theoretical underpinnings of breast-feeding confi dence: a self-effi cacy framework. Journal of Human Lactation 1999;15(3):195- 201.
 • 8 . Bandura A. Self-effi cacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 1977; 84(2):191–215.
 • 9 . Otsuka K, Dennis C-L, Tatsuoka H, Jimba M. The relationship between breastfeeding self - effi cacy and perceived insuffi cient milk among japanese mothers. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 2008; 37(5):546-555.
 • 10 . Palda VA, Guise JM, Wathen CN Interventions to promote breastfeeding: A pplying the evidence in clinical practice. Canadian Medical Association Journal 2004;170(6):976-978.
 • 11 . Serçekuş P, Mete S. Turkish women’s perceptions of antenatal education. International Nursing Rewiev 2010; 57(3):395-401.
 • 12 . Blyth R, Creedy D, Dennis CL. Effect of maternal confi dence on breastfeeding duration: an application of breastfeeding self-effi cacy theory. Birth 2002; 29(4):278–284.
 • 13 . Bandura A. Self-Efficacy. In R J Corsini (Eds.), Encyclopedia of Psychology Wiley. New York, USA;1994.
 • 14 . Arlotti J, Cottrell B, Lee S, Curtin C C. Breastfeeding among low-income women with and without peer support. Journal of Community Health Nursing 1998; 15(3):163-178.
 • 15 . Bandura A. Health promotion by social cognitive means. Health Education & Behavior 2004; 31(2):143-164.
 • 16 . Bandura A. Health promotion from the perspective of social cognitive theory. Psychology and Health 1998; 13(2):249-623.
 • 17 . Akgul A. Tıbbı Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Kişisel Yayınlar; 2005.
 • 18 . Chezem J, Friesen C, Boettcher J. Breast - feeding knowledge, breastfeeding confi dence and infant - feeding plans: effect of actual feeding practices. Journal of Obstetric,Gynecologic and Neonatal Nursing 2003; 32(1):40-47.
 • 19 . Dennis CL. The breastfeeding self-effi cacy scale:psycometric assesment of the short form. Journal of Obstetric,Gynecologic and Neonatal Nursing 2003; 32(6):734-744.
 • 20 . Alus-Tokat M, Okumus H, Dennis C-L. Translation and psychometric assessment of the breast-feeding self effi cacy scale short form among pregnant and postnatal women in Turkey. Midwifery 2010; 26(1):101- 108.
 • 21 . Jensen D, Wallace S, Kelsay P. LATCH: A breastfeeding charting system and documentation tool. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 1994; 23(1):27-32.
 • 22 . Yenal K, Okumus H. LATCH emzirme tanılama aracının güvenirliğini inceleyen bir çalısma. Hemsirelikte Arastırma Gelistirme Dergisi 2003 5(1):38-44.
 • 23 . Noel-Weiss J, Rupp A, Cragg B, Bassett V, Woodend K. Randomized controlled trial to determine effects of prenatal breastfeeding workshop on maternal breastfeeding self- effi cacy and breastfeeding duration. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 2006; 35(5):616- 624.
 • 24 . Registered Nurses Association of Ontario Breastfeeding Best Practice Guidelines for Nurses 2003. http://www.guideline.gov. (Erişim tarihi: 25 Eylül 2012).
 • 25 . Pender NJ, Murdaugh C, Parsons MA. Health Promotion in Nursing Practice. Upper Prentice-Hall Health, Saddle River NJ; 2006.
 • 26 . Leslie S, Wiles RN. The effect of prenatal breastfeeding education on breastfeeding success and maternal perception of the ınfant. Journal of Obstetric,Gynecologic & Neonatal Nursing 2006; 13(4):253-257.
 • 27 . Li-Yin SS, Chien LY, Tai CJ, Lee CF. Effectiveness of a prenatal education program on breastfeeding outcomes in Taiwan. Journal of Clinical Nursing 2008; 17(3):296- 303.
APA ALUŞ TOKAT M, OKUMUŞ H (2013). Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. , 21 - 29.
Chicago ALUŞ TOKAT MERLİNDA,OKUMUŞ Hülya Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. (2013): 21 - 29.
MLA ALUŞ TOKAT MERLİNDA,OKUMUŞ Hülya Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. , 2013, ss.21 - 29.
AMA ALUŞ TOKAT M,OKUMUŞ H Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. . 2013; 21 - 29.
Vancouver ALUŞ TOKAT M,OKUMUŞ H Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. . 2013; 21 - 29.
IEEE ALUŞ TOKAT M,OKUMUŞ H "Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi." , ss.21 - 29, 2013.
ISNAD ALUŞ TOKAT, MERLİNDA - OKUMUŞ, Hülya. "Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi". (2013), 21-29.
APA ALUŞ TOKAT M, OKUMUŞ H (2013). Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 10(1), 21 - 29.
Chicago ALUŞ TOKAT MERLİNDA,OKUMUŞ Hülya Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 10, no.1 (2013): 21 - 29.
MLA ALUŞ TOKAT MERLİNDA,OKUMUŞ Hülya Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.10, no.1, 2013, ss.21 - 29.
AMA ALUŞ TOKAT M,OKUMUŞ H Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2013; 10(1): 21 - 29.
Vancouver ALUŞ TOKAT M,OKUMUŞ H Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2013; 10(1): 21 - 29.
IEEE ALUŞ TOKAT M,OKUMUŞ H "Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 10, ss.21 - 29, 2013.
ISNAD ALUŞ TOKAT, MERLİNDA - OKUMUŞ, Hülya. "Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 10/1 (2013), 21-29.