Yıl: 2002 Cilt: 0 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 111 - 125 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Schommer'in (1990) Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Türk üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde geçerlik ve güvenirliğini saptamaktır. Özgün ölçek İngilizce'dir ve dört faktörlü bir yapı altında toplam 63 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, öncelikle Türkçe'ye çevrilmiş, ardından dil, içerik, ölçme ve değerlendirme gibi alanlardaki sekiz uzmanın görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçek üzerinde bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra, iki aşamalı alan uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların ilki, ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları arasındaki eşdeğerliğin saptanması için O.D.T.Ü.'de okuyan 17 kişilik küçük bir öğrenci grubu üzerinde birer hafta arayla yürütülmüştür. İkincisi ise, Ankara'daki dört üniversitenin (A.Ü., G.Ü., H.Ü. ve O.D.T.Ü.) çeşitli fakültelerinde okuyan toplam 595 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçlan, Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Türk üniversite öğrencileri üzerinde özgün ölçekten farklı olarak üç faktörlü bir yapı gösterdiğini ve toplam 35 maddeden oluştuğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime: epistemolojik inanç ölçeği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
APA DERYAKULU D, Büyüköztürk Ş (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 111 - 125.
Chicago DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2002): 111 - 125.
MLA DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2002, ss.111 - 125.
AMA DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2002; 111 - 125.
Vancouver DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2002; 111 - 125.
IEEE DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş "Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.111 - 125, 2002.
ISNAD DERYAKULU, Deniz - Büyüköztürk, Şener. "Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2002), 111-125.
APA DERYAKULU D, Büyüköztürk Ş (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 0(8), 111 - 125.
Chicago DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.8 (2002): 111 - 125.
MLA DERYAKULU Deniz,Büyüköztürk Şener Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.8, 2002, ss.111 - 125.
AMA DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research. 2002; 0(8): 111 - 125.
Vancouver DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research. 2002; 0(8): 111 - 125.
IEEE DERYAKULU D,Büyüköztürk Ş "Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.111 - 125, 2002.
ISNAD DERYAKULU, Deniz - Büyüköztürk, Şener. "Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Eurasian Journal of Educational Research 8 (2002), 111-125.