Yıl: 2002 Cilt: 0 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 153 - 164 Metin Dili: Türkçe

Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması

Öz:
Bu çalışmada, duyuşsal alan davranışlarının tanımlanması ve nasıl öğretileceği üzerinde duruldu. Duyuşsal alan davranışları insan niteliklerini geliştirmede, bilişsel ve psikomotor davranışları kazandırmada çok etkilidir. Öncelikle, önce duyuşsal alan davranışlarının içeriği tanımlandı, sonra tutum ve değerler açıklandı. Bundan sonra, duyuşsal alanı öğretmekle ilgili çalışmalar verildi. Ardından duyuşsal alanla ilgili taksonomiler, duyuşsal alanı öğretme yaklaşımlarından sosyal öğrenme teorisi, bilişsel öğrenme teorisi ve Heuristik model sunuldu. Son olarak,duyuşsal alan davranışlarım geliştirmede uygulamada ihtiyaç duyulan bazı temel ilkelerden bahsedildi.
Anahtar Kelime: duyuşsal alan birey

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
 • Bloom, B. (1979) İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (Çev. D.A. Özçelik) Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Edwards L. A.(1959) Techniques of Attitude Scale Construction. New York.
 • Erden, M. ve Akman (1995) Eğitim Psikolojisi. Arkadaş Yayınevi, Ankara.
 • Housen, T. ve T.N. Postlethwaite (1994) Ansiklop die of Education Cilt L, II., X.
 • İlkokul Programı (1988) Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. Evrim Basım-Yayım-Dağıtım.İstanbul.
 • Kaltsounis, T. (1987) Teaching Social Studies In Elementary School, New Jersey.
 • Gronlund E.N. (1991) How To Write And Use Instructional Objectives. Macmillian Publishing Company, New York.
 • Özçelik, D.A. (1992) Ölçme ve Değerlendirme. ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Özçelik, D.A. (1989) Test Hazırlama Kılavuzu. ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Ramizowski (1981) Designing Instructional Systems. Nichols Publishing Company, New York.
 • Sönmez, V. (1994) öğretmen El Kitabı. Önder Matbaası, Ankara.
 • Tekin, H. (1982) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Daily News Web Ofset Tesisleri, Ankara.
 • Turgut, M.F. (1992) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metodları.Saydam Matbaacılık, Ankara.
 • Ülgen, G- (1994) Eğitim Psikolojisi. Lazer Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Ülgen, G. (1997) Eğitim Psikolojisi. Alkım Yayınevi, İstanbul.
APA KILIÇ A (2002). Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. , 153 - 164.
Chicago KILIÇ Abdurrahman Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. (2002): 153 - 164.
MLA KILIÇ Abdurrahman Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. , 2002, ss.153 - 164.
AMA KILIÇ A Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. . 2002; 153 - 164.
Vancouver KILIÇ A Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. . 2002; 153 - 164.
IEEE KILIÇ A "Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması." , ss.153 - 164, 2002.
ISNAD KILIÇ, Abdurrahman. "Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması". (2002), 153-164.
APA KILIÇ A (2002). Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 0(8), 153 - 164.
Chicago KILIÇ Abdurrahman Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.8 (2002): 153 - 164.
MLA KILIÇ Abdurrahman Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.8, 2002, ss.153 - 164.
AMA KILIÇ A Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eurasian Journal of Educational Research. 2002; 0(8): 153 - 164.
Vancouver KILIÇ A Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eurasian Journal of Educational Research. 2002; 0(8): 153 - 164.
IEEE KILIÇ A "Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.153 - 164, 2002.
ISNAD KILIÇ, Abdurrahman. "Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması". Eurasian Journal of Educational Research 8 (2002), 153-164.