Yıl: 2014 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 57 - 62 Metin Dili: Türkçe

Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu

Öz:
ÖZET Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), yoğun iş talebi ve zor çalışma koşulları nedeniyle tükenmişlik sıktır. Bu çalışmanın amacı, hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde tükenmişlik ve depresyon durumunu analiz etmek ve ilişkili faktörleri belirlemekti. Gereç ve Yöntem: Çalışma Ankara Onkoloji Hastanesi YBÜde yürütüldü. Tükenmişlik (Maslach Tükenmişlik ölçeği) ve depresyon (Beck Depresyon ölçeği) değerlendirilmesi, kapalı zarfla verilen anketlerle değerlendirildi. Bulgular: Toplam 37 hemşirenin 35inden dağıtılmış olan anket formları geri alındı (%94,5 yanıt oranı). Hemşirelerin %82,9unda duygusal tükenmişlik, %51,4ünde duyarsızlaşma saptandı. Kişisel başarı %80inde yüksekti. Hafif- orta duygu durum ve hafif anksiyete saptandı. Meslek yılı, aylık gelir, mesleği kendine uygun bulma, YBÜde çalışmayı kendi isteği ile seçme, çalışma ortamından memnuniyet ve sosyal aktiviteyi yeterli bulma tükenmişlikle ilişkili faktörler olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamızda, yoğun bakım ünitemizde hemşirelerin tükenmişlik skorlarının yüksek olduğu saptandı. YBÜde kendi isteğiyle çalışan, hemşirelik mesleğini kendine uygun bulan, sosyal aktiviteleri yeterli ve çalışma ortamından memnun olan hemşirelerde tükenmişlik daha azdı. Bu nedenle YBÜ personeli seçiminde kişisel ihtiyaçlar ve tercihlere önem verilmesi ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Nurses Burnout in Oncology Hospital Critical Care Unit

Öz:
SUMMARY Objective: Burnout is common in intensive care units (ICU) because of high demands and difficult working conditions. The aim of this study was to analyse nurses burnout in our oncology ICU and to determine which factors are associated with. Material and Method: The study was carried out in Ankara Oncology Hospital ICU. A self- reporting questionnaire in an envelope was used for the evaluation of burnout (Turkish- language version of Maslach Burnout Inventory) and depression (Beck Depression Scale). Results: From a total of 37 ICU nurses, 35 participated in the study (%94,5 response rate). High levels of emotional exhaustion in 82% and depersonalization in 51,4% of nurses was determined. Personal accomplishment was higher at 80%. Mild to moderate emotional state and mild anxiety was revealed. Years in profession,finding salary insufficient, finding the profession in its proper, choosing the profession of his own accord, work environment satisfaction and finding the social activity adequate were associated with burnout (p≤0.05). Conclusion: In our study, intensive care unit nurses burnout scores were found to be higher. Burnout was rare in nurses that choose the profession of his own accord, find the nursing profession in its proper, and social activity adequate and are satisfied with the work environment. Therefore, we believe that attention should be given to individual needs and preferences in the selection of ICU staff.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. 2. 3. 4. 5. Felton JS. Burnout as a clinical entity- its importance in health care workers. Occupational Medicine 1998;48:237-50.
 • Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior 1981;2:99-113.
 • Bunch EH. Hidden and emerging drama in a Norwegian critical care unit: ethical dilemmas in the.context of ambiguity. Nursing Ethics 2001;8:57-67.
 • Taycan O, Kutlu L, Çimen S, Aydın N. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklerle olan İlişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;7:100-8.
 • Ergin C. Maslach tükenmişlik ölçeğinin Türkiye sağlık personeli normları. 3P Dergisi 1996;4:28-33.
 • 6. 7. 8. 9. 10. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji dergisi 1989;7:3- 13.
 • Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout Annual Reviw of Psychology 2001;52:397-422.
 • Benderli CY. Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2011;28:17-22.
 • Martin F, Poyen D, Bouderlique E, Gouvernet J, Rivet B, Disdier P, et al. Depression and burnout in hospital health care professionals. Int J Occup Environ Health 1997;3:204-9.
 • Firth H, McKeown P, McIntee J, Britton P. Professional depression, ‘burnout’ and personality in longstay nursing. Int J Nurs Stud 1987;24:227-37.
 • 11. Iacovides A, Fountoulakis KN, Moysidou C, Ierodiakonou C. Burnout in nursing staff: is there a relationship between depression and burnout? Int J Psychiatry Med 1999;29:421-33.
 • 12. Firth H, McIntee J, McKeown P, Britton P. Burnout and professional depression: related concepts? J Adv Nurs 1986;11:633-41.
 • 13. Brewer EW, Shapard L. Employee burnout: A meta-analysis of the relationship between age or years of experience. Human Resource Development Review 2004; 3: 102-123.
 • 14. Sayıl I, Haran S, Ölmez Ş. Ankara Üniversitesi hastanelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri. Kriz Dergisi 1997;5:71-7.
 • 15. Lee H, Song R, Cho YS, Lee GZ, Daly B. A comprehensive model for predicting burnout in Korean nurses. Journal of Advanced Nursing 2003;44:534-45. 62
 • 16. Jannsen PM, Schaufeli WB, Houkes I. Work- related and individuals determinants of the three burnout dimensions. Work and Stress 1999;13:74-86.
 • 17. Akgün E. Çatışma çözümü eğitiminin hemşirelerin çatışma çözüm becerisi yöntemi ve tükenmişlik düzeyine etkisinin incelenmesi. Psikiatri hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2006.
 • 18. Günüşen NP, Ustün B. Turkish nurses perspectives on a programme to reduce burnout. International Nursing Review 2009 56:237-42.
 • 19. Jenkins R, Elliot P. Stressors, burnout and social support: nurses in acute mental health settings. Journal of Advanced Nursing 2004;48:622-31.
 • 20. Lederer W, Kınzl JF, Traweger C, Dosch J, Sumann G. Fully developed burnout and burnout risk in intensive care personnel at a university hospital. Anaesth Intensive Care 2008;36:208-13.
 • 21. Duquette A, Kerouac S, Sandhu BK, Beaudet L. Factors related to nursing burnout: a review of empirical knowledge. Issues Mental Health Nursing 1994;15:337-58.
 • 22. Shanafelt T, Dyrbye L. Oncologist burnout: Causes, consequences, and responses. J Clin Oncol 2012;30:1235-41.
 • 23. Toh SG, Ang E, Devi MK. Systematic review on the relationship between the nursing shortage and job satisfaction, stres and burnout levels among nurses in oncology/ haematology settings. Int J Evid Based Healthc 2012;10:126-41.
 • 24. Whippen DA, Canellos GP. Burnout syndrome in the practice of oncology: results of a random survey of 1000 oncologists. Journal of Clinical Oncology 1991;9:1916-20.
 • 25. Trufelli DC1, Bensi CG, Garcia JB, Narahara JL, Abrão MN, Diniz RW, et al. Burnout in cancer professionals: a systematic review and meta- analysis. European Journal of Cancer Care 2008;17:524-31.
 • 26. Onan N, Işıl O. Onkoloji birimlerinde çalışan hemşirelerde stres, tükenmişlik ve başa çıkma: Literatür gözden geçirme. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;4 (Özel Sayı):264-71.
APA TUNÇEL Y, KAYA M, KURU R, MENTEŞ S, ÜNVER S (2014). Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu. Türk Yoğun Bakım Dergisi, 12(2), 57 - 62.
Chicago TUNÇEL Yeliz İrem,KAYA MENŞURE,KURU Rukiye Neslihan,MENTEŞ Saadet,ÜNVER SÜHEYLA Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu. Türk Yoğun Bakım Dergisi 12, no.2 (2014): 57 - 62.
MLA TUNÇEL Yeliz İrem,KAYA MENŞURE,KURU Rukiye Neslihan,MENTEŞ Saadet,ÜNVER SÜHEYLA Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu. Türk Yoğun Bakım Dergisi, vol.12, no.2, 2014, ss.57 - 62.
AMA TUNÇEL Y,KAYA M,KURU R,MENTEŞ S,ÜNVER S Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2014; 12(2): 57 - 62.
Vancouver TUNÇEL Y,KAYA M,KURU R,MENTEŞ S,ÜNVER S Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu. Türk Yoğun Bakım Dergisi. 2014; 12(2): 57 - 62.
IEEE TUNÇEL Y,KAYA M,KURU R,MENTEŞ S,ÜNVER S "Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu." Türk Yoğun Bakım Dergisi, 12, ss.57 - 62, 2014.
ISNAD TUNÇEL, Yeliz İrem vd. "Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu". Türk Yoğun Bakım Dergisi 12/2 (2014), 57-62.