BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913)

Yıl: 2015 Cilt: 15 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 79 - 98 Metin Dili: Türkçe

BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913)

Öz:
Balkan Savaşları, Osmanlı Devletinin Trablusgarpta İtalya ile yaptığı askeri mücadeleyi diplomasi sahasına kaydırdığı bir zamanda Karadağın 8 Ekim 1912de Osmanlı Devletine savaş açmasıyla başladı. Osmanlı Devleti bu savaşa askeri bakımdan hazırlıksız bir şekilde girmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Balkan devletlerinin Balkanlardaki Müslümanlara uyguladıkları baskı ve mezalim Türk milletini harekete geçirdi. Vatanın savunulması amacı etrafında toplumda muazzam bir örgütlenme ve dayanışma ortaya çıktı. Bu dayanışmaya toplumun genç, yaşlı ve çocuk fark etmeksizin her kesimi iştirak etti. Anadolunun her bölgesinden halk devletin ordu için başlattığı yardım toplama kampanyalarına destek verdiği gibi, milli hislerle gönüllü olarak bu savaşların adeta bir parçası haline geldi. Halkın orduya destek sağladığı bölgelerden birisi de Karadeniz bölgesidir. Bölge halkı savaş arifesinde Balkan devletlerinin Osmanlı Devletine karşı takip ettikleri siyasete duyarsız kalmadılar savaş boyunca orduya maddi ve manevi destek sağladılar.
Anahtar Kelime:

SOCIAL REFLECTIONS OF THE BALKAN WAR IN THE BLACKSEA REGION AND REGIONAL AID PROVIDED FOR THE ARMY (19121913)

Öz:
Karadağ declared war on the Ottoman Empire on 8 October 1912 when the Ottoman Empire changed the military struggle with Italy in Tripoli to the diplomacy. This coincides the period when the Balkan Wars started. The Ottoman Empire was caught unprepared for a war. The oppressive and cruel attitudes of the Balkan states towards the Muslims in the Balkans mobilized the Turkish nation. A massive organization and solidarity took place in the nation for the aim of defending the homeland. This solidarity covered each and every section of the society no matter what their ages were. The Anatolian people acting on their patriotic feelings were, in fact, voluntary participants of these wars. They also provided great contributions to the charity works. One of the regions provided support for the military forces was the Black Sea area. The people of this region had sensitive attitudes towards the strategies taken by the Balkan States against the Ottoman Empire, provided the army with moral and material support.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • I. Arşiv Kaynakları
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi
 • BOA, Dahiliye Nezareti Siyasi Evrakı (DH.SYS), 112-2/1-5;
 • 112-4/3-6;
 • 112-15/21-2;
 • 112-15/21-3;
 • 112-15/21-4.
 • II. Süreli Yayınlar
 • İkdam,
 • Tanin,
 • Tasvir-i Efkar,
 • Tercüman-ı Hakikat.
 • III. Kitaplar
 • BEŞİKÇİ, Mehmet, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015.
 • BEYOĞLU, Süleyman , Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Osman Ağa, Bengi Yayınları, İstanbul 2009.
 • KAPLAN, Leyla, Cemiyetlerde ve Siyasî Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998.
 • KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), C. IX., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1996.
 • KÖSTÜKLÜ, Nuri, Vatan Savunmasında Mevlevihaneler, Çizgi Kitabevi, Konya 2005.
 • ÖZÇELİK, Selahattin, Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
 • TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 3, İletişim Yayınları, İstanbul 2000.
 • UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul 1994.
 • UÇAROL, Rifat, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989.
 • USTA, Veysel, Balkan Harbi’nde 87. Alay, Trabzon Gönüllüleri, Neşreden: Meşveretçi Naci, Serander Yayınları, Trabzon 2009.
 • IV. Makaleler
 • AKTAR, Yücel, “1912 Yılı “Harp Mitingleri” ve Balkan Harbi’ne Etkileri”, İkinci Askeri Tarih Semineri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1985, ss.114-129.
 • ÇAPA, Mesut, Balkan Savaşı’nda Kızılay (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti), Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (Otam), S.1, Ankara 1990, ss.89-115.
 • ÖZDEMİR, Mehmet “Balkan Savaşı’nda Gönüllü Birlikler”, Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, Ankara, Genelkurmay Basımevi 2005, ss.423- 435.
 • UÇAROL, Rifat, “Balkan Savaşı Öncesinde Terhis Olayı ve Seferberlik İlanı Sorunu”, Dördüncü Askeri Tarih Semineri, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 1989, ss.257-277.
 • V. Tezler
 • AKCAN, Erol, İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2013.
 • ZAMACI, Ayşe, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Faaliyetleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Edirne 2015.
 • VI. İnternet Kaynakları
 • SEZER, Cemal- METİN, Ömer “Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Yardım Faaliyetleri (1912-1922)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1842/19401.pdf
APA ÇETİN N (2015). BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15(30), 79 - 98.
Chicago ÇETİN NURTEN BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 15, no.30 (2015): 79 - 98.
MLA ÇETİN NURTEN BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.30, 2015, ss.79 - 98.
AMA ÇETİN N BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2015; 15(30): 79 - 98.
Vancouver ÇETİN N BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2015; 15(30): 79 - 98.
IEEE ÇETİN N "BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913)." Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15, ss.79 - 98, 2015.
ISNAD ÇETİN, NURTEN. "BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (19121913)". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 15/30 (2015), 79-98.