Yıl: 2015 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 60 - 65 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Sağlıklı derinin devamı için deri tiplerine özel hazırlanmış temizleme ve kozmetik ürünlerinin (besleyici, nemlendirici, güneş koruyucu gibi) kullanılması ve/veya uygulanması deri bakımı olarak isimlendirilir. Çalışmamızda dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı hakkında bilgi seviyesini, deri bakımı ürünü kullanma alışkanlıklarını, nemlendiriciler hakkında bilgi seviyeleri ve bu ürünleri kullanma alışkanlıklarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Mart-Mayıs 2013 tarihleri arasında herhangi bir nedenle dermatoloji polikliniğine başvuran olgulara deri bakım ürünleri ve nemlendiricileri, kullanma alışkanlıkları, deri bakımı ile ilgili bilgileri nereden edindikleri, ürün seçiminde dikkat ettikleri noktalar, ürünleri kime danışarak ve nereden aldıkları, alırken neye dikkat ettiklerini sorgulayan anket doldurtuldu. Bulgular: Araştırmaya katılan 984 olgunun 608i (%61,8) kadın, 376sı (%38,2) erkekti. Çalışmamızda 474 olgu (%48,2) deri bakımı deyince temizlik anladığını, 337 olgu (%34,2) ise deri hastalığının olmaması olduğunu belirtti. Üç yüz üç (%30,8) olgu bir ürün, 213 (%21,6) iki ürün, 284 (%28,9) üç ve daha fazla ürün biliyorken, 184 (%18,7) olgu deri bakım ürünlerini bilmiyordu. Deri bakım ürünlerini 200ü düzenli ve 328i bazen olmak üzere 528 (%53,7) olgu kullanmakta, 456 (%46,3) olgu da kullanmamaktaydı. Olgularımız deri bakım ürünlerini seçerken; 648 (%65,9) olgu dermatoloğundan, 154ü (%15,7) internetten, 106sı (%10,8) reklamlardan, 37si (%3,8) komşusundan, 39u (%4) eczacısından yardım almaktaydı. Çalışmamızda; olguların 300ü (%30,5) nemlendiricileri kullanırken, 340ı (%34,6) bazen kullanmaktaydı, 344 (%35) olgu da nemlendirici kullanmadığını belirtti. Sonuç: Düzenli deri bakım ürünü kullanma alışkanlığı olgularımızın çoğunda bulunmamaktadır. Toplumun düzenli deri bakımı ve nemlendiricilerin doğru seçimi, uygun yerlerden alımı ve kullanılmasıyla ilgili bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Dermatoloji

Assessment of knowledge, attitudes, and behavior about skin care and moisturizers in patients presenting to dermatology outpatient clinics

Öz:
Background and Design: Skin care includes the use of cleaning and cosmetic products (nourishing, moisturizing, sunscreen, etc.) that are specially prepared for different skin types. In our study, we aimed to determine the knowledge and behaviors about skin care and moisturizers in patients attending dermatology outpatient clinics. Materials and Methods: Patients, who attended our dermatology outpatient clinic for any reason between March 2013 and May 2013, were requested to fill out a questionnaire containing questions about their knowledge of skin care products and moisturizers and how to use them, using behaviors, where they get knowledge about them, what are the things they consider when choosing them, whom they ask for advice for these products, where they buy these products, and what are the things they consider when buying them. Results: The study involved 984 patients. 608 (61.8%) were female, 376 (38.2%) were male. 474 (48.2%) patients defined skin care as cleaning, (34.2%) 337 patients as lack of skin disease. 303 (30.8%) patients knew one skin care product, 213 (21.6%) - two skin care products, 284 (28.9%) - more products, and 184 (18.7%) patients had no idea. 528 (53.7%) patients were using skin products, 200 of them were using regularly and 328 were using sometimes. 456 (46.3%) patients were not using any skin care product. 648 (65.9%) subjects stated that they get information from dermatologists, 154 (15.7%) - via internet, 106 (10.8%) - via advertisements, 37 (3.8%) - from neighbors, and 39 (4%) subjects stated that they get information from pharmacy when choosing skin care products. 300 (30.5%) patients were regularly using moisturizers, 340 (34.6%) patients were using sometimes, 344 (35%) were not using moisturizers. Conclusion: Our patients did not have the behavior of using skin care products regularly. Our society needs to be informed about regular skin care, and choosing the right moisturizers, buying these products from appropriate places as well as using these products correctly.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Dermatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Türkoğlu M, Pekmezci E: İnsan derisine genel bakış. Kozmetolojiye giriş. 2’inci baskı. İstanbul, 2006;3-24.
 • 2. Gall Y, Chappuis JP: Skin care products for normal, dry and greasy skin. Cosmetic Dermatology. Ed. Baran R, Maibach HI. London, Martin Dunitz, 1995;89-110.
 • 3. Ünal İ: Kozmetikler ve Kozmesötikler. Dermatoloji. Ed. Sarıcaoğlu H, Başkan EB. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2012;2301-12.
 • 4. Matsuoka Y, Yoneda K, Sadahira C, Katsuura J, Moriue T, Kubota Y: Effects of skin care and makeup under instructions from dermatologists on the quality of life female patients with acne vulgaris. J Dermatol 2006;33:745-52.
 • 5. Gökdemir G, Arı S, Köşlü A: Türk Toplumunda Deri Bakımı ile ilgili Bilgi eviyesinin Değerlendirilmesi. Turkderm 2008;42:60-3.
 • 6. Çelebi CR: Türk toplumunda kozmetik tüketici davranışları. Online Kozmetoloji Dergisi 2004;1:3.
 • 7. Kaymak Y, Çelik B, fiimflek I: Aynı fakültenin farklı bölümlerinde okuyan kız öğrencilerinde kozmetik ürün kullanımı. Türk Dermatoloji Dergisi 2007;1:38- 42.uçlar›
 • 8. Coogan PF, Geller A, Adams M, Benjes LS, Koh HK: Sun protection practices in preadolescents and adolescents: A school-based survey of almost 25,000 Connecticut school childeren. J Am Acad Dermatol 2001;44:512-9.
 • 9. Devos SA, Baeyens K, Hecke LV: Sunscreen use and skin protection behavior on the Belgian beach. Int J Dermatol 2003;42:352-6.
 • 10. Robinson JK, Rigel DS, Amonette RA: Summertime sun protection used by adults for their childeren. J Am Acad Dermatol 2000;42:746-53.
 • 11. Ermertcan AT, Öztürkcan S, Dinç G, Yurtman D, Pala D, Fiahin MT: Sunscreen use and sun protection practices in students and personnel of Celal Bayar University. Phodermatol Photoimmunol Photomed 2005;21:191-7.
 • 12. Jung J, Hwang EJ: Do patients with acne need cognitive behavioral therapy? An analysis of patient knowledge and behavior. Int J Dermatol 2012;51:1319- 24.
APA DAYE M, mevlitoğlu i, ŞAHİN T (2015). Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. , 60 - 65.
Chicago DAYE Munise,mevlitoğlu inci,ŞAHİN Tahir Kemal Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. (2015): 60 - 65.
MLA DAYE Munise,mevlitoğlu inci,ŞAHİN Tahir Kemal Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. , 2015, ss.60 - 65.
AMA DAYE M,mevlitoğlu i,ŞAHİN T Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. . 2015; 60 - 65.
Vancouver DAYE M,mevlitoğlu i,ŞAHİN T Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. . 2015; 60 - 65.
IEEE DAYE M,mevlitoğlu i,ŞAHİN T "Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi." , ss.60 - 65, 2015.
ISNAD DAYE, Munise vd. "Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi". (2015), 60-65.
APA DAYE M, mevlitoğlu i, ŞAHİN T (2015). Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 49(1), 60 - 65.
Chicago DAYE Munise,mevlitoğlu inci,ŞAHİN Tahir Kemal Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 49, no.1 (2015): 60 - 65.
MLA DAYE Munise,mevlitoğlu inci,ŞAHİN Tahir Kemal Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, vol.49, no.1, 2015, ss.60 - 65.
AMA DAYE M,mevlitoğlu i,ŞAHİN T Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2015; 49(1): 60 - 65.
Vancouver DAYE M,mevlitoğlu i,ŞAHİN T Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2015; 49(1): 60 - 65.
IEEE DAYE M,mevlitoğlu i,ŞAHİN T "Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi." Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 49, ss.60 - 65, 2015.
ISNAD DAYE, Munise vd. "Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi". Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 49/1 (2015), 60-65.