An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy

Yıl: 2015 Cilt: 43 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 554 - 557 Metin Dili: Türkçe

An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy

Öz:
Özet Mekanik kapak trombozu hayatı tehdit eden bir komplikasyon olup, gebelik de bu durum için bir risk faktörü olmaktadır. Trombolitik tedavi gebelik döneminde kontrendi- ke kabul edilse de, hayatı tehdit eden bu durumda kullanıla- bilmektedir. Bu yazıda, ekokardiyografi incelemesinde pro- tez kapağında tromboza bağlı yüksek basınç farkı ölçülen ve daha sonra trombolitik tedaviyle başarılı şekilde tedavi edilen bir gebe sunuldu.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi

Erken dönem gebelikte protez kapak trombozuna yönelik sıradışı trombolitik tedavi kararı

Öz:
Summary Pregnancy is among the risk factors for mechan- ical valve thrombosis, and even though thrombolytic therapy is contraindicated during pregnancy, it may be used in the treatment of this life-threatening complication. This case re- port describes a pregnant patient, whose echocardiogram showed evident gradient increase on her mechanical pros- thetic mitral valve, and who was treated successfully with tis- sue plasminogen activator for mechanical valve thrombosis.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Elkayam U, Singh H, Irani A, Akhter MW. Anticoagulation in pregnant women with prosthetic heart valves. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2004;9:107–15.
  • 2. Chan WS, Anand S, Ginsberg JS. Anticoagulation of pregnant women with mechanical heart valves: a systematic review of the literature. Arch Intern Med 2000;160:191–6.
  • 3. Roudaut R, Serri K, Lafitte S. Thrombosis of prosthetic heart valves: diagnosis and therapeutic considerations. Heart 2007;93:137–42.
  • 4. Lengyel M, Vandor L. The role of thrombolysis in the man- agement of left-sided prosthetic valve thrombosis: a study of 85 cases diagnosed by transesophageal echocardiography. J Heart Valve Dis 2001;10:636–49.
  • 5. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E, Dion R, Filip- patos G, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease: The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007;28:230–68.
  • 6. Lengyel M, Horstkotte D, Völler H, Mistiaen WP; Working Group Infection, Thrombosis, Embolism and Bleeding of the Society for Heart Valve Disease. Recommendations for the management of prosthetic valve thrombosis. J Heart Valve Dis 2005;14:567–75.
  • 7. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, Guyton RA, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart As- sociation Task Force on Practice Guidelines. J Thorac Cardio- vasc Surg 2014;148:1–32.
  • 8. Ahearn GS, Hadjiliadis D, Govert JA, Tapson VF. Massive pulmonary embolism during pregnancy successfully treat- ed with recombinant tissue plasminogen activator: a case report and review of treatment options. Arch Intern Med 2002;162:1221–7.
  • 9. Özkan M, Çakal B, Karakoyun S, Gürsoy OM, Çevik C, Kalçık M, et al. Thrombolytic therapy for the treatment of prosthetic heart valve thrombosis in pregnancy with low- dose, slow infusion of tissue-type plasminogen activator. Cir- culation 2013;128:532–40.
  • 10. Ozkan M, Kaymaz C, Kirma C, Sönmez K, Ozdemir N, Balkanay M, et al. Intravenous thrombolytic treatment of mechanical prosthetic valve thrombosis: a study using se- rial transesophageal echocardiography. J Am Coll Cardiol 2000;35:1881–9.
APA KÖKLÜ E, ERKAL Z, ARSLAN Ş, KÜÇÜKSEYMEN S, YÜKSEL İ (2015). An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 43(6), 554 - 557.
Chicago KÖKLÜ ERKAN,ERKAL Zehra,ARSLAN Şakir,KÜÇÜKSEYMEN Selçuk,YÜKSEL İsa Öner An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 43, no.6 (2015): 554 - 557.
MLA KÖKLÜ ERKAN,ERKAL Zehra,ARSLAN Şakir,KÜÇÜKSEYMEN Selçuk,YÜKSEL İsa Öner An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.43, no.6, 2015, ss.554 - 557.
AMA KÖKLÜ E,ERKAL Z,ARSLAN Ş,KÜÇÜKSEYMEN S,YÜKSEL İ An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2015; 43(6): 554 - 557.
Vancouver KÖKLÜ E,ERKAL Z,ARSLAN Ş,KÜÇÜKSEYMEN S,YÜKSEL İ An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2015; 43(6): 554 - 557.
IEEE KÖKLÜ E,ERKAL Z,ARSLAN Ş,KÜÇÜKSEYMEN S,YÜKSEL İ "An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 43, ss.554 - 557, 2015.