Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 83 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği

Öz:
Amaç: Türkiyede, anne sütü bankacılığı ile ilgili çalışmalar İzmir ili kapsamında bir hastanede devam etmektedir. Ancak, anne sütü bankacılığı hakkında görüş ayrılıkları söz konusudur. Bu çalışmanın temel amacı anne sütü bankacılığı ile ilgili annelerin bilgi ve görüşlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma kesitsel tiptedir. Mart - Haziran 2014 tarihleri arasında İzmirde iki doğum hastanesi ve bir üniversite hastanesinde doğum yapan 404 anne ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Veriler 30 sorudan oluşan bir anket formuyla toplanmıştır. Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 28,4 yıl (en düşük: 16, en yüksek: 46) olup, %45,5i ilköğretim birinci kademe mezunudur. Katılımcıların %80,2si çekirdek ailedir. Annelerin %75,7si üçün altında çocuk sahibidir. Annelerin %63,4ü sezaryen doğum yapmış olup, taburcu olmadan önce %79,5i bebeğini sadece anne sütü ile beslemiştir. Annelerin %41,6sı süt bankasını bilmekte, %71,3ü uygulanmasını istemekte ve %68,8i süt ba- ğışlayabileceğini belirtmektedir. Bağışta bulunmak istemeyen annelerin %62,2si hastalık riskini neden göstermektedir. Çalışmaya katılanların %8,2si daha önce sütannelik yapmıştır. Çıkarımlar: Annelerin büyük bir kısmı süt bankasının açılması ve süt bağı- şında bulunma konusunda olumlu görüş bildirmektedir. Bununla birlikte bulaşıcı hastalık riski ve dini inançlar nedeniyle endişe duyulmaktadır. Kişilerin süt bankası uygulamaları konusunda endişeleri ele alınmalı, bu kapsamda yürütülecek araştırmalar ile bilinçlendirme sağlanmalıdır. Aynı zamanda anne sütü ve emzirme konusunda anneler teşvik edilerek her bebeğin kendi annesi tarafından emzirilmesi desteklenmeli, sağlanamadığı durumlarda süt bankası bir tercih olarak görülmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Aile Çalışmaları

Mothers views of milk banking: sample of İzmir

Öz:
Aim: The studies on human milk banking in Turkey, has being carried out at a hospital in Izmir province. However, there are some disagreements about milk banking. The aim of the study is to determine the knowledge and the views of the mothers towards milk banking. Material and Methods: This study is a cross-sectional survey. The study was carried out with 404 mothers who gave birth in a two maternity hospitals and one university hospital in İzmir using the face-to-face interview technique between March 2014 and June 2014. The study data were collected using a 30-item socio-demographic questionnaire. Results: The mothers mean age was 28.4 years (min:16 max:46). Of the mothers, 45.5% were primary school graduates, 80.2% were members of a nuclear family, 75.7% had less than three children, 63.4% gave birth by caesarean section and only 79.5 percent were able to breastfeed before being discharged. Of the mothers, 41.6% were aware of milk banking, 71.3% were willing to receive milk bank services and 68.8% were willing to donate breastmilk. 62.2% of those who did not want to make donation stated risk of contagion as a reason. 8.2% of the participants had worked as wet-nurse before. Conclusions: Most mothers revealed positive approaches and opinions about establishment of milk banking and milk donation. However, there were some concerns due to the risk of infectious diseases and religious beliefs. Efforts should be made to raise awareness and mothers should be informed about the importance of breast milk and breastfeeding so that milk banks can be regarded as an additional choice.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Gün İ, Yılmaz M, Şahin H, ve ark. Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 176-82.
 • 2. Torres MIU, Lopez CM, Roman SV, et al. Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feeding practices? A before and after study. Int Breastfeed J 2010; 5: 1-5.
 • 3. Azema E, Callahan S. Breast milk donors in France: a portrait of the typical donor and the utility of milk banking in the French breastfeeding context. J Hum Lact 2003; 19: 199-202. [CrossRef ]
 • 4. Coutsoudis I, Petrites A, Coutsoudis A. Acceptability of donated breast milk in a resource limited South African setting. Int Breastfeed J 2011; 6: 1-10. [CrossRef ]
 • 5. Kennaugh J, Lockhart-Borman L. The increasing importance of human milk banks. EJ Neonatol Res 2011; 1: 119-24.
 • 6. Centre for Clinical Practice at NICE (UK). Donor breast milk banks: The operation of donor milk bank services. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (UK); 2010 (NICE Clinical Guidelines, No. 93.) Available from: URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK66142/
 • 7. Katke RD, Saraogi MR. Socio-economic factors influencing milk donation in milk banks in India: an institutional study. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2014; 3: 389-93. [CrossRef ]
 • 8. Aykut M, Yılmaz M, Balcı E, ve ark. Annelerin sütannelik ve anne sütü bankası konusunda bilgi tutum ve davranış- ları. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Uludağ Üniversitesi 2012, Bursa.
 • 9. Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and views regarding mothers milk banking. Collegian 2013; 21: 239-44. [CrossRef ]
 • 10. Mackenzie C, Javanparast S, Newman L. Mothers’ knowledge of and attitudes toward human milk banking in South Australia: a qualitative study. J Hum Lact 2013; 29: 222-29. [CrossRef ]
 • 11. Demirtaş B. Türkiye’de anne sütü bankaları olmalı mı? Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14: 73-7.
 • 12. Smith J. Mothers’ milk and markets. Australian Feminist Studies 2004; 19: 369-79. [CrossRef ]
 • 13. Ünsür EK, Gündoğan BD, Ünsür MT, ve ak. Emziren annelerin emzirme ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Euras J Fam Med 2014; 3: 33-40.
 • 14. Koç GI, Tezcan S. Gebelerin emzirmeye ilişkin tutumları ve emzirme tutumunu etkileyen bazı faktörler. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 1-13.
 • 15. İnanç BB. 15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler. Türk Aile Hek Derg 2013; 17: 51-5. [CrossRef ]
 • 16. Akre JE, Gribble KD, Minchin M. Milk sharing: from private practice to Public pursuit. Int Breastfeed J 2011; 6: 1-3. [CrossRef ]
 • 17. Thorley V. Mothers’ experiences of sharing breastfeeding or breastmilk, part 2: the early 21st century. Nursing Reports
 • 18. Büyükcan T. Anne sütü bankacılığı ve çeşitli ülke uygulamaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Aylık Bülteni 2013; 189: 28-30.
 • 19. Ghaly M. Milk banks through the lens of Muslim scholars: one text in two contexts. Bioethics 2012; 26: 117-27. [CrossRef ]
 • 20. Yaman A. İslam hukukuna özgü bir kurum süt akrabalı- ğı. Erişim Tarihi: Ekim 2014 Erişim: http://www.ilahiyat. konya.edu.tr/indir.php?b=4&dfa=0062328001222166153 &dga=13ayaman55-68.pdf
 • 21. Khuffash AE, Unger S. The concept of milk kinship in Islam: issues raised when offering preterm infants of muslim families donor human milk. J Hum Lact 2012; 28: 125-26. [CrossRef ]
 • 22. Gribble KD, Hausman BL. Milk sharing and formula feeding: Infant feeding risks in comparative perspective? Australas Med J 2012; 5: 275-83. [CrossRef ]
 • 23. Thomaz ACP, Loureiro LVM, Oliveira TS, et al. The human milk donation experience: motives, ınfluencing factors, and regular donation. J Hum Lact 2008; 24: 69-76. [CrossRef ]
 • 24. Martínez-Sabater A, Siles-González J, Escrivá-Aparisi M, et al. Review of the characteristics of mothers donor milk banks. Am J Nurs 2014; 2: 1-6.
 • 25. Montjaux-Régis N, Cristini C, Arnaud C, et al. Improved growth of preterm infants receiving mother’s own raw milk compared with pasteurized donor milk. Acta Paediatr 2011; 100: 1548-54. [CrossRef ]
 • 26. Can HÖ, Yeşil Y, Ekşioğlu A, Turfan EÇ. Women’s views on wet nursing and milk siblinghood: an example from Turkey. Breastfeed Med 2014; 9: 1-2. [CrossRef ]
APA EKSIOGLU A, YEŞİL Y, ÇEBER TURFAN E (2015). Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. , 83 - 89.
Chicago EKSIOGLU AYSUN,YEŞİL YEŞİM,ÇEBER TURFAN ESİN Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. (2015): 83 - 89.
MLA EKSIOGLU AYSUN,YEŞİL YEŞİM,ÇEBER TURFAN ESİN Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. , 2015, ss.83 - 89.
AMA EKSIOGLU A,YEŞİL Y,ÇEBER TURFAN E Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. . 2015; 83 - 89.
Vancouver EKSIOGLU A,YEŞİL Y,ÇEBER TURFAN E Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. . 2015; 83 - 89.
IEEE EKSIOGLU A,YEŞİL Y,ÇEBER TURFAN E "Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği." , ss.83 - 89, 2015.
ISNAD EKSIOGLU, AYSUN vd. "Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği". (2015), 83-89.
APA EKSIOGLU A, YEŞİL Y, ÇEBER TURFAN E (2015). Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi, 50(2), 83 - 89.
Chicago EKSIOGLU AYSUN,YEŞİL YEŞİM,ÇEBER TURFAN ESİN Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi 50, no.2 (2015): 83 - 89.
MLA EKSIOGLU AYSUN,YEŞİL YEŞİM,ÇEBER TURFAN ESİN Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi, vol.50, no.2, 2015, ss.83 - 89.
AMA EKSIOGLU A,YEŞİL Y,ÇEBER TURFAN E Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi. 2015; 50(2): 83 - 89.
Vancouver EKSIOGLU A,YEŞİL Y,ÇEBER TURFAN E Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği. Türk Pediatri Arşivi. 2015; 50(2): 83 - 89.
IEEE EKSIOGLU A,YEŞİL Y,ÇEBER TURFAN E "Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği." Türk Pediatri Arşivi, 50, ss.83 - 89, 2015.
ISNAD EKSIOGLU, AYSUN vd. "Annelerin süt bankası hakkındaki görüşleri: İzmir örneği". Türk Pediatri Arşivi 50/2 (2015), 83-89.