Yıl: 2002 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 211 - 213 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri

Öz:
Sıklıkla karşılaşılan mantar infeksiyonlarından olan otomikozlara ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Türkiye'nin bölgesinin otomikoz epidemiyolojisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, Manisa ve çevresindeki otomikoz epidemiyolojisininin aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Şubat 1995-Haziran 1999 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otomikoz ön tanısı almış 433 olgu incelemeye alınmıştır. Hastaların dış kulak yolu sürüntü örnekleri mikolojik yöntemlerle değerlendirilmiş, incelenen örneklerin 107'sinde (% 24.7) üreme saptanmış, bunların 75'inin (% 70.1) direkt bakıları pozitif bulunmuştur. Üreme saptanan olguların 86'sında (% 80.3) küf mantarı, 20'sinde (% 18.7) maya mantarı, birinde (%1) dermatofit üremiştir. İzole edilen küfler sırası ile Aspergillus niger (54), Aspergillus fumigatus (19), Penicillium spp. (6), Aspergillus terreus (4), Aspergillus flavus (3); izole edilen mayalar sırası ile Candida tropicalis (10), C. albicans (6), C. guilliermondii (2), Torulopsis glabrata (2); izole edilen dermatofit ise Trichophyton mentagrophytes (1) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; çalışma bulgularının genel olarak diğer çalışmaların bulgularıyla uyumlu olduğu, en sık otomikoz etkenlerinin küf türü mantarlar olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Aspergillus İzolasyon Candida Epidemiyolojik çalışmalar Manisa Mikozlar

Konular: Mantar Bilimi Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları

Agents of otomycosis in Manisa and its environment

Öz:
The studies on otomycosies, one of the most frequent fungal infections, are very limited. Otomycosis epidemiology in most regions of Turkey is not known. The aim this our study was to determine the Otomycosis epidemiology in Manisa and its environment. For this reason, 433 cases clinically prediagnosed as otomycosis at Celal Bayar University Hospital between February 1995 and June 1999 were investigated. Swabs from outer ear of the patients were studied with mycological methods. Growth occurred in 107 specimens (24.7%) and the direct microscopic examination was positive in 75 specimens out of 107 (70.1%). Molds grew in 86 cases out of 107 (80.3%), yeasts in 20 (18.7%) and dermatophytes in one (1%). The isolated molds were Aspergillus niger (54), Aspergillus fumigatus (19), Penicillium spp. (6), Aspegillus terreus (4) and Aspergillus flavus (3); the isolated yeasts were Candida tropicalis (10), C. albicans (6), C. guilliermondii (2), Torulopsis glabrata (2); and the isolated dermatophyte was Trichophyton mentagrophytes (1). The findings of the study were in general similar to the findings of other studies, molds being the most frequent causes of otomycosis.
Anahtar Kelime: Manisa Mycoses Aspergillus Isolation Candida Epidemiologic Studies

Konular: Mantar Bilimi Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Klein JO. Otitis externa, otitis media, mastoiditis. In: Mandell GL, Bennett JE, Polin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th ed. New York: Churchill Livingstone, 1995: 505-10.
  • 2. Koç AN, Oğuzkaya M, Erdem F. Otomikoza neden olan mantar türleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1998; 28: 96-8.
  • 3. Erbakan N. Derinin Mantar Hastalıkları. Ankara: Türkiye Klinikleri Yayınevi, 1989: 31-59.
  • 4. Mugliston T, O'Donoghue G. Otomycosis-acontinuing problem. J Laryngol Otol 1985; 99: 327-33.
  • 5. Aşçı Z, Sayrek A, Kizirgil A, Yılmaz M. Dışkulak yolu mikoz etkenleri üzerine bir araştırma. İnfek Derg 1996; 10: 369-71.
  • 6. Falser N. Fungal infection in the ear. J Dermatol 1984; 169 (Suppl): 135-40.
  • 7. Tümbay E. Pratik Tıp Mikolojisi. İzmir: Bilgehan Basımevi, 1983: 7-30.
  • 8. Durmaz B, Durmaz R, Erpek G, Özcan A. Otomikoz olgularında kaşılaşılan olgular. İnfek Derg 1991; 5: 131-3.
  • 9. Sivrel A, Köse fi, Özgenç O, Sancaktaroğlu ‹, Pınar E, Özsavran G, Tatar B. Otokmikoz etkenlerinin araştırılması. İnfek Derg 1992; 6: 241-2.
APA Değerli K, AKÇALI S, SEZGİN C, ÜNLÜ H, ÖZBAKKALOĞLU B (2002). Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. , 211 - 213.
Chicago Değerli Kenan,AKÇALI Sinem,SEZGİN Cenk,ÜNLÜ Halis,ÖZBAKKALOĞLU Beril Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. (2002): 211 - 213.
MLA Değerli Kenan,AKÇALI Sinem,SEZGİN Cenk,ÜNLÜ Halis,ÖZBAKKALOĞLU Beril Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. , 2002, ss.211 - 213.
AMA Değerli K,AKÇALI S,SEZGİN C,ÜNLÜ H,ÖZBAKKALOĞLU B Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. . 2002; 211 - 213.
Vancouver Değerli K,AKÇALI S,SEZGİN C,ÜNLÜ H,ÖZBAKKALOĞLU B Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. . 2002; 211 - 213.
IEEE Değerli K,AKÇALI S,SEZGİN C,ÜNLÜ H,ÖZBAKKALOĞLU B "Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri." , ss.211 - 213, 2002.
ISNAD Değerli, Kenan vd. "Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri". (2002), 211-213.
APA Değerli K, AKÇALI S, SEZGİN C, ÜNLÜ H, ÖZBAKKALOĞLU B (2002). Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. İnfeksiyon Dergisi, 16(2), 211 - 213.
Chicago Değerli Kenan,AKÇALI Sinem,SEZGİN Cenk,ÜNLÜ Halis,ÖZBAKKALOĞLU Beril Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. İnfeksiyon Dergisi 16, no.2 (2002): 211 - 213.
MLA Değerli Kenan,AKÇALI Sinem,SEZGİN Cenk,ÜNLÜ Halis,ÖZBAKKALOĞLU Beril Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. İnfeksiyon Dergisi, vol.16, no.2, 2002, ss.211 - 213.
AMA Değerli K,AKÇALI S,SEZGİN C,ÜNLÜ H,ÖZBAKKALOĞLU B Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. İnfeksiyon Dergisi. 2002; 16(2): 211 - 213.
Vancouver Değerli K,AKÇALI S,SEZGİN C,ÜNLÜ H,ÖZBAKKALOĞLU B Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. İnfeksiyon Dergisi. 2002; 16(2): 211 - 213.
IEEE Değerli K,AKÇALI S,SEZGİN C,ÜNLÜ H,ÖZBAKKALOĞLU B "Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri." İnfeksiyon Dergisi, 16, ss.211 - 213, 2002.
ISNAD Değerli, Kenan vd. "Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri". İnfeksiyon Dergisi 16/2 (2002), 211-213.