Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 107 - 129 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

Öz:
Müşteri odaklı yaklaşımla, süreçlerin daha hızlı ve etkili bir biçimdekullanılmasına olanak sağlayan Altı Sigma Yöntemi, dünyada ve ülkemizde liderkuruluşlar tarafından benimsenmiş bir mükemmellik modelidir. Altı Sigmayöntemi, bir milyon üretimde 3,4 hata oranını yakalayarak mükemmele ulaşmayıamaçlamaktadır. Bu araştırmada, Sivas ve Kayseri illerinde faaliyet gösterensanayi işletmelerinin Toplam Kaliteyi ne ölçüde uygulayabildikleri, ToplamKaliteyi arttırmaya yönelik yapmış oldukları çalışmaların boyutları, Altı Sigmafelsefesi hakkında ne düşündükleri ve Altı Sigmayı uygulamaya ne kadar hazıroldukları ölçülmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

SIX SIGMA AND COMPANIES ATTITUDE TOWARDS SIX SIGMA: A STUDY IN KAYSERI- SIVAS REGION

Öz:
Six sigma method, enabling processes to be carried out rapidly and in aneffective way via customer oriented approach, is adopted by leading companiesin Turkey and worldwide as a perfection model. Six sigma method aims to reachperfection by acquiring only 3,4 percent failure in a million production. In thisstudy; at what extend industrial firms in Kayseri and Sivas region implementtotal quality, their awareness and availability to implement six sigma approachesare analyzed.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Basu, R., Wright, J. N.; Quality Beyond Six Sigma, Boston Butterworth- Heinemann, Oxford, 2003.
 • Baş, Türker, Altı Sigma, Kalite ofisi Yayınları No:5, Ankara, Şubat 2005.
 • Brue, G., Launsby, R. G.; Design for Six Sigma, London McGraw-Hill Professional,New York, 2003.
 • Erdiller, A., Orbak, A.Y.; “Otomotiv Yan Sanayinde Altı Sigma Araçlarının Kullanımı ve uygulama Örneği”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005:557-559.
 • Gürsakal, Necmi-Oğuzlar, Ayşe, Altı Sigma, Vipaş A.Ş., Bursa, 2003.
 • Lamm, Rolene ve Lewis, R., The Interpersonal Relationship in Doctoral Supervision, Paper Presented at Aare-Nzare Conference, Melbourne, 1999.
 • Mikel. J. H.; The Nature of Six Sigma Quality, Motorola University Press, 1997.
 • Özen, Hasan, “Bir Yönetim Sistemi Olarak Altı Sigma:Dünyada ve Türkiye’de Uygulama örnekleri”(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Özkan, Mehmet, http://www.danismend.com/konular/stratejiyon 15.10.2008.
 • Pande, Peter- Neuman, P.R.- Cavanagh, R., The Six Sigma Way, McGraw-Hill, New York, 2000.
 • Pande, P. S., Holpp, L.; What is Six Sigma, Mc Graw- Hill Professional, 2001.
 • Polat, Akın, B. Cömert, T., Arıtürk, Altı Sigma nedir?, 2. baskı S.P.A.C. Altı Sigma Danışmanlık ltd. şti. yayınları, Ankara, 2005.
 • Polat, Akın,B. Cömert, T., Arıtürk, Altı Sigma Vizyonu, S.P.A.C. Altı Sigma Danışmanlık ltd. şti. yayınları ,Ankara, 2005.
 • S. P. A. C, “Altı Sigma Mükemmellik Modeli Nedir?”, S. P. A. C. Danışmanlık Şirketi Yayınları, Ankara, 2003.
 • Tezsürücü, D.,Tunail, İ.,; “Altı Sigma Metodolojisi ve OtomotivYan Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8, Sayfa 129-146, 2010.
 • Turan, A.,H., Şenkayas, H., ve Başoğlu, C.; “Altı Sigma’nın Kobi’lerde Farkındalığı, Ayırt Edici Faktörler ve Uygulama Karakteristikleri:Aydın İlinde Ampirik Bir Değerlendirme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 10, Sayı 2: 57-78, 2008.
 • Yavuz, S., “Altı Sigma Yaklaşımı ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama”, (Yayınlanmamış doktora tezi), Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • http://www.procen.com.tr/altisigma.htm 12.11.2008
 • http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx 06.01.2009
APA BİRCAN H, KÖSE M (2012). ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. , 107 - 129.
Chicago BİRCAN Hüdaverdi,KÖSE MEHMET SAİD ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. (2012): 107 - 129.
MLA BİRCAN Hüdaverdi,KÖSE MEHMET SAİD ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. , 2012, ss.107 - 129.
AMA BİRCAN H,KÖSE M ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. . 2012; 107 - 129.
Vancouver BİRCAN H,KÖSE M ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. . 2012; 107 - 129.
IEEE BİRCAN H,KÖSE M "ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ." , ss.107 - 129, 2012.
ISNAD BİRCAN, Hüdaverdi - KÖSE, MEHMET SAİD. "ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". (2012), 107-129.
APA BİRCAN H, KÖSE M (2012). ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 107 - 129.
Chicago BİRCAN Hüdaverdi,KÖSE MEHMET SAİD ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8, no.2 (2012): 107 - 129.
MLA BİRCAN Hüdaverdi,KÖSE MEHMET SAİD ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.2, 2012, ss.107 - 129.
AMA BİRCAN H,KÖSE M ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 8(2): 107 - 129.
Vancouver BİRCAN H,KÖSE M ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 8(2): 107 - 129.
IEEE BİRCAN H,KÖSE M "ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ." Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, ss.107 - 129, 2012.
ISNAD BİRCAN, Hüdaverdi - KÖSE, MEHMET SAİD. "ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS - KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8/2 (2012), 107-129.