Yıl: 2014 Cilt: 45 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 100 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı

Öz:
Anne sütü yenidoğanın gelişimini destekleyecek özelliklere sahip en önemli besindir. Emzirmenin yenidoğanın gelişimi ve anne sağlığı üzerine olumlu etkilerinin yanında, anne-bebek-aile için bir etkileşim aracı olduğu da kabul edilmiştir. Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bebeklerin, ilk 6 ay içerisinde sadece anne sütü ile beslenmeleri, tam emzirmenin sağlanması gerektiğini vurgulamış- tır. Fakat emzirmenin erken devrede başlatılmasını ve sürdürülmesini engelleyici faktörler bulunmaktadır. Bunlar, emzirmede başarısızlık, doğumun şekli, yenidoğanın durumu, meme başı çatlakları gibi anne ve yenidoğana ait faktörler olabildiği gibi, çalışma hayatı, ten tene temasın sağlanamaması, ilaç kullanımı, alkol ve sigara kullanımı, uyku, babanın rolü, sağlık personelinin ilgisizliği, diyabet, HIV, tü- berküloz, meme kanseri gibi hastalıklar da emzirme davranışını olumsuz etkilemektedir. Bu derlemede, başarılı emzirmenin başlatılmasını ve sürdürülmesi etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar incelenecektir. Emzirmenin sürdürülmesinde ve desteklenmesinde hemşirelerin liderlik, bakım verme ve eğitimci rolleri literatür doğrultusunda irdelenecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling

Öz:
Breast milk is the most effective nutrient to support newborn s growing. Besides its positive effects on baby s development and mother s health, breastfeeding is also agreed to be a means of communication among mother, baby and family. In recent years, World Health Organization (WHO) and United Nations International Children s Emergency Fund (UNICEF) suggested that babies shoul feed from breast in the first 6 months and they have emphasized that feeding must be completed fully. However, there are factors which prevent starting breastfeeding in early periods and maintaining it. These factors such as failure to breastfeed, type of delivery, condition of newborn and nipple fissures could originate from the mother or the newborn, or there could be other factors such as working life, failure to provide skin contact, drug use, alcohol and tobacco use, sleep, father s role, indifference of health personnel, diabetes, tuberculosis, HIV or breast cancer. In this review, studies regarding the factors that affect the start of successful breastfeeding and its maintenance will be analyzed. The leadership, caretaking and educative acts of the nurses in maintenance and support of breastfeeding will be examined in line with the literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. İnce T, Kondolot M, Yalçın SS, ve ark. Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları. Çocuk Sağ- lığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: 189-197.
 • 2. Emzirme neden önemlidir? Dünyada ve Türkiye’de emzirme durumu (İnternet). (erişim tarihi: 27.04.2013); http://leileo.files.wordpress. com/2012/03/temel-emzirme-bilgileri1.pdf
 • 3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara; 2009 Ekim (İnternet). (erişim tarihi:27.04.2013); http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008-AnaRapor.pdf
 • 4. Türkiye’de emzirme durumu (İnternet). ( erişim tarihi:30.04.2013); http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-70903/h/mevcut-durum.doc
 • 5. Hellings P, Howe C. Assesment of breastfeeding knowledge of nurse practitioner and nurse-midwife. Journal of Midwifery Womens Health 2000; 45(3): 264-70.
 • 6. Karaçam Z, Kitiş Y. What do midwife and nurse in Turkey know about nutrition in the first six month of life? Midwifery 2005; 21(1): 61-70.
 • 7. WHO Early skin to skin contact for mothers and their healthy newborn infants (İnternet). 9 Kasım (erişim tarihi:29.04.2013); http://apps.who.int/rhl/archives/gpcom/en/
 • 8. Gretchen A. Dabrowski RN. Skin-to-skin contact: giving birth back to mothers and babies. Nursin for Womens Health 2007; 11(1): 64-71.
 • 9. Mennella J. Alcohol’s effect on lactation. Alcohol Research & Health 2001; 25(3): 230-234.
 • 10. Giglia R, Binns C. Alcohol and lactation: a systematic review. Nutrition & Dietetics 2006; 63: 103– 116.
 • 11. Haastrup MA, Haastrup MB, Pottegard A, et al. Alcohol and breastfeeding. Basic Clin Pharmacol Toxicology 2013; 1-13.
 • 12. Haug K, Irgens LM, Baste V, et al. Secular trends in breastfeeding and parental smoking Acta Pediatrica 1998; 87: 1023–1027.
 • 13. Effects of smoking, alcohol, and drugs on beastfeeding (İnternet). (erişim tarihi:27.04.2014); http://www.drugs.com/cg/effects-of-smoking-alcohol-and-drugs-on-breastfeeding.html
 • 14. Williams D. Breast-feeding best bet for food and drug administration (İnternet). 1995 Şubat (erişim tarihi: 03.11 2013); http://www.bpni.org/Article/Breast-Feeding_Best_Bet_for_Babies.pdf
 • 15. Bodur S, Yıldız, H, Mermer M, ve ark. Konya il merkezinde annenin çalışma durumuna göre emzirme süresi ve ek gıda ile ilgili tutumu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 18(2): 97-101.
 • 16. Ong G, Yap M, Li FL, et al. Impact of working status on breastfeeding in Singapore. European Journal of Public Health 2005; 15(4): 424-430.
 • 17. Sökücü FY, Aslan E. Kadının çalışma durumunun emzirmeye etkisi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012; 20 (1): 62-68.
 • 18. Hummel S, Winkler C, Schoen S, et al. Breastfeeding habits in families with Type 1 diabetes. Diabetic Medicine 2007; 24: 671–676.
 • 19. Donath SM, Amır LH. Does maternal obesity adversely affect breastfeeding initiation and duration? Journal of Paediatrics Child Health 2000; 36: 482–486.
 • 20. Bayram F. Postpartum dönemdeki annelerin anne sütünün önemi hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, 2006.
 • 21. WHO Breastfeeding and maternal tuberculosis 1998 (erişim tarihi:27.04.2014); http://www.who.int/ maternal_child_adolescent/documents/pdfs/breastfeeding_and_maternal_tb.pdf?ua=1
 • 22. Gomella TL. Yenidoğan farmakolojisi. Çeviri editörleri: Çoban A, İnce Z Neonatoloji 6. Baskı İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2012 pp 729-788.
 • 23. Stephanie IM, Quillin and Glenn LL. Interaction between feeding method and co-sleeping on maternal-newborn sleep. JOGGN 2003; 33(5): 580-588.
 • 24. Hellen L, Ball. Breastfeeding, bed-sharing, and infant sleep. BIRTH 2003; 30(3): 181-188. 25. Pavill BC. Fathers & breasfeeding AWHONN Lifelines (2002); 6(4): 326-331.
 • 26. Çoşkun AM. Doğum sonu döneme ilişkin sorunlar. İç: Çoşkun AM (ed). Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği el kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; 2012. pp 293-315.
 • 27. Thurman SE, Allen PJ. Integrating lactation consultants into primary health care services: are lactation consultants affecting breastfeeding success? Journal of Pediatric Nursing 2008; 34: 419-425.
 • 28. Britton C, McCormick FM, Renfrew MJ, et al. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database Systematic Review 2007; 4:1-61.
 • 29. Dyson L, McCormick FM, Renfrew MJ. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005; 2:1-42.
 • 30. Swanson V, Kevin G. Initiation and continuation of breastfeeding: theory of planned behaviour. Journal of Advanced Nursing 2005; 50(3): 272–282.
 • 31. Peregrin T. Education, peer counselling and parental support. Three ways to encourage a healthful breastfeeding schedule. Journal of American Dietetic Association 2002; 102(7): 943.
 • 32. Ayers JF The use of alternative therapies in the support of breastfeeding. Jorunal of Human Lactation 2000; 16(1): 52-56.
APA CANGÖL E, ŞAHIN P (2014). Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. , 100 - 105.
Chicago CANGÖL Eda,ŞAHIN Prof.Dr. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. (2014): 100 - 105.
MLA CANGÖL Eda,ŞAHIN Prof.Dr. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. , 2014, ss.100 - 105.
AMA CANGÖL E,ŞAHIN P Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. . 2014; 100 - 105.
Vancouver CANGÖL E,ŞAHIN P Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. . 2014; 100 - 105.
IEEE CANGÖL E,ŞAHIN P "Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı." , ss.100 - 105, 2014.
ISNAD CANGÖL, Eda - ŞAHIN, Prof.Dr.. "Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı". (2014), 100-105.
APA CANGÖL E, ŞAHIN P (2014). Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45(3), 100 - 105.
Chicago CANGÖL Eda,ŞAHIN Prof.Dr. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 45, no.3 (2014): 100 - 105.
MLA CANGÖL Eda,ŞAHIN Prof.Dr. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.45, no.3, 2014, ss.100 - 105.
AMA CANGÖL E,ŞAHIN P Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014; 45(3): 100 - 105.
Vancouver CANGÖL E,ŞAHIN P Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014; 45(3): 100 - 105.
IEEE CANGÖL E,ŞAHIN P "Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı." Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45, ss.100 - 105, 2014.
ISNAD CANGÖL, Eda - ŞAHIN, Prof.Dr.. "Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 45/3 (2014), 100-105.