Yıl: 2013 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-03-2023

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı

Öz:
Amaç: Hepatit B virüs (HBV), hepatit C virüs (HCV) ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonları insan sağlığını tehdit eden önemli sağlık sorunlarındandır. Sağlık çalışanlarının kan ve kan ürünlerinden kaynaklanan patojenlerle karşılaşma ve enfekte olma riski yüksektir. Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlık çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seropozitifliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Yüzonbir hemşire ve 88 yardımcı personel (temizlik personeli, acil tıp teknikeri) olmak üzere toplam 199 sağlık çalışanının serum örneklerinde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV, kemilüminesans esasına dayanan ELISA yöntemi ile çalışıldı. Çalışmaya katılanlara, Hepatit B aşısı yaptırıp yaptırmadıklarına yönelik soru içeren bir anket uygulandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 111 hemşirenin yaş ortalaması 28,5±4,24 yıl, 88 yardımcı personelin yaş ortalaması ise 31,7±5,8 yıl idi. Sağlık çalışanlarının hiçbirinde anti-HCV ve anti-HIV pozitifliğine rastlanmadı. Toplam 88 hemşireden sadece birinde (%0,9) HBsAg pozitif bulundu. Çalışmaya dahil edilen tüm sağlık çalışanlarında %0,5 oranında HBsAg pozitif idi. Anti-HBs pozitifliği hemşirelerde 98 (%88,28), yardımcı personelde 64 (%72,72) idi. Anti-HBs negatifliği hemşirelerde %11,71, yardımcı personelde %27,27 olarak tespit edildi. Yirmi (%10,05) sağlık çalışanında aşı yaptırdığını ifade etmesine rağmen anti-HBs negatif idi. Sonuç: HBV, HCV, HIV için risk altında bulunan sağlık çalışanlarının aralıklı olarak bu virüsler açısından taranması ve HBVye karşı bağışık olmayanların aşılama proğramlarının sürdürülmesi gerekmektedir. Kan yoluyla bulaşan hastalıklardan etkili bir korunma için aşılama ve standart enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BOŞNAK KEÇİK V, KARAOĞLAN İ, NAMIDURU M, ŞAHİN A (2013). Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. , 11 - 14.
Chicago BOŞNAK KEÇİK Vuslat,KARAOĞLAN İlkay,NAMIDURU Mustafa,ŞAHİN Ahmet Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. (2013): 11 - 14.
MLA BOŞNAK KEÇİK Vuslat,KARAOĞLAN İlkay,NAMIDURU Mustafa,ŞAHİN Ahmet Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. , 2013, ss.11 - 14.
AMA BOŞNAK KEÇİK V,KARAOĞLAN İ,NAMIDURU M,ŞAHİN A Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. . 2013; 11 - 14.
Vancouver BOŞNAK KEÇİK V,KARAOĞLAN İ,NAMIDURU M,ŞAHİN A Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. . 2013; 11 - 14.
IEEE BOŞNAK KEÇİK V,KARAOĞLAN İ,NAMIDURU M,ŞAHİN A "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı." , ss.11 - 14, 2013.
ISNAD BOŞNAK KEÇİK, Vuslat vd. "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı". (2013), 11-14.
APA BOŞNAK KEÇİK V, KARAOĞLAN İ, NAMIDURU M, ŞAHİN A (2013). Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal, 19(1), 11 - 14.
Chicago BOŞNAK KEÇİK Vuslat,KARAOĞLAN İlkay,NAMIDURU Mustafa,ŞAHİN Ahmet Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal 19, no.1 (2013): 11 - 14.
MLA BOŞNAK KEÇİK Vuslat,KARAOĞLAN İlkay,NAMIDURU Mustafa,ŞAHİN Ahmet Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal, vol.19, no.1, 2013, ss.11 - 14.
AMA BOŞNAK KEÇİK V,KARAOĞLAN İ,NAMIDURU M,ŞAHİN A Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal. 2013; 19(1): 11 - 14.
Vancouver BOŞNAK KEÇİK V,KARAOĞLAN İ,NAMIDURU M,ŞAHİN A Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal. 2013; 19(1): 11 - 14.
IEEE BOŞNAK KEÇİK V,KARAOĞLAN İ,NAMIDURU M,ŞAHİN A "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı." Viral Hepatitis Journal, 19, ss.11 - 14, 2013.
ISNAD BOŞNAK KEÇİK, Vuslat vd. "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı". Viral Hepatitis Journal 19/1 (2013), 11-14.