Yıl: 2013 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 36 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-03-2023

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde çalışan sağlık personelinde Hepatit B virus (HBV) seroprevalansının belirlenmesi ve etki eden epidemiyolojik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Haziran 2009-Haziran 2010 arasında hastanemiz çalışanlarından gönüllü olanlardan serum örnekleri alınmış ve anket düzenlenmiştir. Örneklerde MEIA yöntemiyle HBsAg, AntiHBs ve AntiHBc total testleri çalışılmıştır. Bulgular: Çalışmaya yaşları ortalama 30,85 (±6,92) olan 100 erkek, 156 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Meslekleri; 95 doktor, 60 hemşire, ebe, sağlık memuru, 26 teknisyen, 16 laborant, biyolog, 13 hastabakıcı, 19 temizlikçi, 27 idari ve teknik personel olarak gruplanmıştır. 188 kişi 10 yıl altında, 68 kişi 10 yıl ve üstünde sağlık alanında çalışmışlardır. Çalışmada HBV ile karşılaşanlar 22 kişi (%8,6), HBV ile karşılaşmamışlar 234 kişi (%91,4), bunların 166sı (%64,8) aşılanmış olarak bulunmuştur. Bir kişi (%0,4) HBsAg pozitif saptanmıştır. Hastabakıcılardan hiçbirinin aşılı olmadığı, temizlik işlerinde görevli olanların %26,3ünün aşılı olduğu bulunmuştur. Son bir yıl içerisinde eline iğne batmışlarda laboratuar sonuçlarına göre aşılanmış olma (25 kişi, %89,3) ve enfeksiyonu önceden geçirmiş olma (27 kişi, %96,4) oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,003). Hepatit B bulaşını etkileyen faktörleri belirlemek için yapılan multivariate multinominal lojistik regresyon analizinde değişkenlerden hiçbirisi istatistiksel olarak anlamlı bir faktör olarak gözlenmemiştir (p>0,05).Sonuç: Hastanemizde HBsAg seroprevalansı diğer çalışmalara göre oldukça düşük, aşılanmışlık oranı ise yüksektir. Ancak özellikle hastabakıcı ve temizlikçi personelde aşılanmışlık düşüktür. Sağlık kurumlarında bu hizmetlerin sıklıkla değişen personelce yürütüldüğü düşünülürse bu kişilerin işe başlamadan önce eğitilmeleri ve aşılanmalarına önem verilmelidir. Kesici delici alet yaralanmalarının aşılanmış veya önceden enfeksiyon geçirmiş olanlarda sık görülmesi, bu kişilerin tekrar eğitilerek HBV yanında diğer kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Hepatitis B Seroprevalance Among Health care Workers in a Tertiary Hospital

Öz:
Objective: In this study it is aimed, to determine the seroprevalence of HBV in health care workers in our hospital and to determine the factors that affect the epidemiology of transmission. Materials and Methods: Serum samples were taken from those of the hospital employees between June 2009-June 2010 and a questionnaire was held. Samples were tested for HBsAg, antiHBs and antiHBc total with MEIA method with an autoanalyser.Results: The mean age of the study group was 30.9 (± 6.9) and 100 men, 156 women participated on a voluntary basis. Professions were grouped as, 95 doctors, 60 nurses, midwives, 26 technicians, 16 laboratory technicians, biologists, 13 nurses, 19 cleaners, 27 administrative and technical staff. 188 people under 10 years, and 68 people over ten years worked in the field of health care. In this study, 22 people found contacted with HBV (8.6%), 234 persons (91.4%) were not contacted with HBV, 166 of them (64.8%) were vaccinated. One person (0.4%) were positive for HBsAg. None of the nursing aides was vaccianted, 26.3% of cleaning workers were found to be vaccinated. According to the results of laboratory tests, among needle injured person in the last year, being vaccinated (25 persons, 89.3%) and to have prior infection (27 people, 96.4%) rates were significantly higher (p = 0.003). By multivariate multinomial logistic regression analysis to determine the factors that affect transmission of hepatitis B, none of the variables was observed as a significant factor (p> 0.05). Conclusion: HBsAg seroprevalence is very low compared to other studies in our hospital. Vaccination rate is high. However, nurses and cleaning personnel vaccination rate found particularly low. Considering that these services are carried out in health care settings by frequently changing personnel, training and vaccination of these individuals should be planned before starting the work. While needlestick and sharp injuries were seen mostly by people those previously infected or vaccinated, this suggest that these people must be trained and informed again about bloodborne infectious agents like HBV and others.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKÇALI A, ŞENER A, OTKUN TATMAN M, AKGÖZ S, OTKUN A (2013). Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. , 36 - 40.
Chicago AKÇALI Alper,ŞENER Alper,OTKUN TATMAN Müşerref,AKGÖZ Semra,OTKUN Ali Metin Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. (2013): 36 - 40.
MLA AKÇALI Alper,ŞENER Alper,OTKUN TATMAN Müşerref,AKGÖZ Semra,OTKUN Ali Metin Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. , 2013, ss.36 - 40.
AMA AKÇALI A,ŞENER A,OTKUN TATMAN M,AKGÖZ S,OTKUN A Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. . 2013; 36 - 40.
Vancouver AKÇALI A,ŞENER A,OTKUN TATMAN M,AKGÖZ S,OTKUN A Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. . 2013; 36 - 40.
IEEE AKÇALI A,ŞENER A,OTKUN TATMAN M,AKGÖZ S,OTKUN A "Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı." , ss.36 - 40, 2013.
ISNAD AKÇALI, Alper vd. "Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı". (2013), 36-40.
APA AKÇALI A, ŞENER A, OTKUN TATMAN M, AKGÖZ S, OTKUN A (2013). Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal, 19(1), 36 - 40.
Chicago AKÇALI Alper,ŞENER Alper,OTKUN TATMAN Müşerref,AKGÖZ Semra,OTKUN Ali Metin Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal 19, no.1 (2013): 36 - 40.
MLA AKÇALI Alper,ŞENER Alper,OTKUN TATMAN Müşerref,AKGÖZ Semra,OTKUN Ali Metin Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal, vol.19, no.1, 2013, ss.36 - 40.
AMA AKÇALI A,ŞENER A,OTKUN TATMAN M,AKGÖZ S,OTKUN A Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal. 2013; 19(1): 36 - 40.
Vancouver AKÇALI A,ŞENER A,OTKUN TATMAN M,AKGÖZ S,OTKUN A Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal. 2013; 19(1): 36 - 40.
IEEE AKÇALI A,ŞENER A,OTKUN TATMAN M,AKGÖZ S,OTKUN A "Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı." Viral Hepatitis Journal, 19, ss.36 - 40, 2013.
ISNAD AKÇALI, Alper vd. "Üçüncü Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Seroprevalansı". Viral Hepatitis Journal 19/1 (2013), 36-40.