Yıl: 2002 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 245 - 247 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması

Öz:
Bakteriyemi ve fungemilerin saptanması için otomatize kan kültür sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada kandan başka diğer steril vücut sıvılarında mikroorganizmaların saptanması için, bu sıvıların BacT/Alert kan kültür sistemine yapılan kültürleri ile klasik yöntem olan Petri plaklarındaki besiyerlerine yapılan kültürleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya plevra, beyin omurilik sıvısı (BOS), periton sıvısı ve sinoviyal sıvıyı içeren 91 örnek alınmıştır. BacT/Alert kan kültür sistemiyle anlamlı üremelerin 18'i (%95) saptanırken, klasik kültür yöntemiyle sadece 11'i (%58) saptanabilmiştir.
Anahtar Kelime: Mikrobiyolojik teknikler Kültür ortamı Mikrobiyal duyarlılık testleri Bakteriler Vücut sıvıları

Konular: Biyoloji

Comparison of BacT / Alert blood culture systems with conventional methods for culturing normally sterile body fluids other than blood

Öz:
Automated blood culture systems have been used for the detection of bacteremia and fungemia. In this study, we compared BacT/Alert blood culture system and conventional culture methods for culture of sterile body fluids other than blood. A total of 91 specimens were tested including pleural, peritoneal, synovial and cerebrospinal fluids. Of the isolates considered clinicaly significant, 18 (95 %) were recovered by BacT/Alert system while only 11 (58%) were recovered by conventional culture methods.
Anahtar Kelime: Microbiological Techniques Culture Media Microbial Sensitivity Tests Bacteria Body Fluids

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Simor Al Scythes K, Meaney H, l,ouie M. Evaluation of the BacT/Alert microbial detection system with I1'AN aerobic and FAN anaerobic bottles for culturing normally sterile body fluids other than blood. Diagn Microbiol Infect Dis 20(H); 37: 5-9.
 • 2. Murray PR, Hollick GE, Jerris RC, Wilson M. Multicenter comparison of BACTEC and BACTKC 9240 blood culture systems. J Clin Microbiol 1998; 3d: 1601-3-
 • 3. ReisnerBS, Woods GL. Times to detection of bacteria and yeasts in BACTEC 9240 blood culture bottles. J Clin Microbiol 1999; 37: 2024-26.
 • 4. kirgenscn JM, Mirrett S, McDonald I,C et al. Controlled clinical laboratory comparison of BACTEC plus acrobic/F Resin medium with BacT/Alcrt aerobic FAN1 medium for detection of bacteremia and fungcmia.J Clin Microbiol 1997; 35: 53-8.
 • 5. Reimer LG, Wilson ML, Weinstein MP. Update on detection of bacteremia and fungemia.J Clin Microbiol 1997; 10: 444-65.
 • 6. Iscnberg II. Clinical Microbiology Procedures Handbook. American Society for Microbiology Washington DC. 1992; 1.8.
 • 7. Fuller AD, Davis TK, Kibscy PC, Rosmus L, Ayers LVV, Ott M, Saubolle MA, Swell DL. Comparison of BACTEC plus 26 and 27 media with and without fastidious organism supplement with conventional methods for culture of sterile body fluids. J Clin Microbiol 1994; 32: 1488-91.
 • 8. Forbes BA, Granato PA. Processing specimens for bacteria. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover I'Q Yolken R1I, (eds). Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. Washington 1995; 271.
 • 9. Singh N, Rihs JD, Gayowski T, Mieles I-, Yu VL. Improved detection of spontaneous bacterial peritonitis with Bacrec as compared with conventional culture methods. A prospective study. Diagn Microbiol Infect Dis 1994; 19: 1-4.
 • 10. Bourbeau P, Riley J, I hirer BJ, Master R, Young C, Pierson C. Use of the BacT/Alert blood culture system for culture of sterile body fluids other than blood. J Clin Microbiol 1998; 36: 3273-77.
 • 11. Fuller DD, Davis TE. Comparison of Bacrec plus aerobic/F, anaerobic/F, peds plus/11' and lytic/F media with and without fastidious organism supplement to conventional methods for culture of sterile body fluids. Diagn Microbiol Infect Dis 1997;29:219-25.
 • 12. Yagupsky P, Dagan R, I loward CW. Einhorn M, Kassis I, Simu A,. I ligh prevalence of Kingella kingae in joint fluid from children with septic arthritis revealed by the Bacrec blood culture system. J Clin Microbiol 1992; 30: 1278-81.
 • 13. Soriin P, Mansoor 1, dagyaran C, Struelens Mj. Comparison of resin containing Bactec plus aerobic/F medium with conventional methods for culture of normally sterile body fluids. J Clin Microbiol 2000; 49: 787-91. Pennckamp A, Zbinden R, Graevenitz AV. Detection of Haemophilus influenzae and Haemophilus parainfliteniae from body fluids in blood culture bottles. J Microbiol Methods 1996;25:303-7 Özakın C, Akalın II, Erbek S. ve ark. Steril örneklerden izole edilen Usteria monoiyt'jgeneh üremelerinin değerlendirilmesi 1999;29: 51-53. Süzük S, Çayırlı A, Balaban N ve ark. Steril vücut sıvılarından izole edilen aerop bakteri türleri ve antibiyotik duyarlılıkları 2002; XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre kitabı: 278.
APA KUZUCU Ç, AYAN M, DURMAZ B (2002). Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. , 245 - 247.
Chicago KUZUCU Çiğdem,AYAN Melek,DURMAZ Bengül Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. (2002): 245 - 247.
MLA KUZUCU Çiğdem,AYAN Melek,DURMAZ Bengül Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. , 2002, ss.245 - 247.
AMA KUZUCU Ç,AYAN M,DURMAZ B Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. . 2002; 245 - 247.
Vancouver KUZUCU Ç,AYAN M,DURMAZ B Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. . 2002; 245 - 247.
IEEE KUZUCU Ç,AYAN M,DURMAZ B "Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması." , ss.245 - 247, 2002.
ISNAD KUZUCU, Çiğdem vd. "Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması". (2002), 245-247.
APA KUZUCU Ç, AYAN M, DURMAZ B (2002). Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 245 - 247.
Chicago KUZUCU Çiğdem,AYAN Melek,DURMAZ Bengül Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9, no.4 (2002): 245 - 247.
MLA KUZUCU Çiğdem,AYAN Melek,DURMAZ Bengül Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, 2002, ss.245 - 247.
AMA KUZUCU Ç,AYAN M,DURMAZ B Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 9(4): 245 - 247.
Vancouver KUZUCU Ç,AYAN M,DURMAZ B Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 9(4): 245 - 247.
IEEE KUZUCU Ç,AYAN M,DURMAZ B "Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9, ss.245 - 247, 2002.
ISNAD KUZUCU, Çiğdem vd. "Kan dışındaki normalde steril vücut sıvılarının kültürü için klasik yöntemler ile BacT / Alert kan kültür sisteminin karşılaştırılması". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9/4 (2002), 245-247.