Yıl: 2015 Cilt: 29 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 679 - 689 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Bu çalışmanın amacı, işletmeler için önemi gün geçtikçe daha belirgin hale gelen insan kaynaklarını, muhasebe sistemi ile ilişkilendiren insan kaynakları muhasebesini (İKM) değerlendirmek ve yönetime daha etkin karar desteği sunabilmek için insan kaynağı maliyetlerini doğru ve güvenilir bir şekilde ölçmeyi sağlayacak yöntemleri karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında öncelikle İKMnin amaçları ve fonksiyonları anlatılmıştır. Daha sonra insan kaynağı maliyetlerini ölçme yöntemleri çeşitli yönleriyle açıklanmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

HUMAN RESOURCE ACCOUNTING: A COMPARATIVE EVALUATION

Öz:
The aim of this study is to evaluate human resources accounting (HRA) which relates the accounting with human resources whose importance is increasing for companies and to compare the methods that will measure human resources costs in an accurate and reliable manner in order to support effectively the management s decisions. In the scope of this aim, HRA s goals and functions are explained. Afterwards, the methods that will measure human resources costs are explained in detail and are evaluated.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • American Acounting Association Committee on Human Resource Accounting – AAA. (1973), “Report of the Committee on Human Resources”, The Accounting Review, 49, Committee Reports: Supplement to Volume XLIX of the Accounting Review, ss.115-124.
 • Bergeron, B. (2003), Essentials of Knowledge Management, John Wiley and Sons Inc., New Jersey.
 • Bilgin, L., Taşcı, D., Kağnıcıoğlu, D., Benligiray, S., Tonus, Editör: Geylan, R. H.Z. (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1561, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 820, Eskişehir.
 • Brummet R.L. (1970), “Accounting for Human Resources”, The Journal of Accountancy, 130 (6), ss.547-555.
 • Brummet, R.L., Flamholtz, G.E. ve Pyle, C.W. (1968), “Human Resource Measurement a Challenge for Accountants”, The Accounting Review, 43 (2), ss.217-224.
 • Choo, C.W. ve Bontis, N. (2001), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York.
 • Ertaş, F.C. ve Coşkun Arslan, M. (2010), “Muhasebe Eğitiminde İnsan Kaynakları Muhasebesinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma”, 29. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, ss.141-158.
 • Flamholtz, E.G. (1974), Human Resource Accounting, Dickenson Publishing, California.
 • Flamholtz, E.G. (1999), Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods, and Applications, Third Edition, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 • Flamholtz, E.G., Bullen, M.L. ve Hua, W. (2002), “Human Resource Accounting: a Historical Perspective and Future Implications”, Management Decision, 40 (10), ss.947-954.
 • Gilbert, M.H. (1970), "The Asset Value of the Human Organization", Management Accounting, 52, Temmuz, ss.25-28.
 • Hermanson, R.H. (1964), Accounting for Human Assets, Michigan State University Press, Michigan.
 • IIRC. (2011), “Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21st Century”, http://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
 • Kanıbir, H. (2004), “Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1 (3), ss.77-85.
 • Kardeş Selimoğlu, S. (2001), İşletmelerin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmada İnsan Kaynağı Muhasebesinin Rolü, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1290, T.C. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 171, Eskişehir.
 • Malik, R.K. (1993), Human Resource Accounting and Decision-Making, Anmol Publications, New Delhi.
 • Patel, M.K. (2005), Case Studies on HRD Practices, Anmol Publications, Jaipur.
 • Savich, S.R. ve Ehrenreich, B.K. (1976), “Cost/Benefit Analysis of Human Resource Accounting Alternatives”, Human Resources Management, 15 (1), ss:7-18.
APA AYDIN S, canakcioglu m, TUNCAY EMİR F (2015). İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. , 679 - 689.
Chicago AYDIN Sevgi,canakcioglu mustafa,TUNCAY EMİR Ferhan İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. (2015): 679 - 689.
MLA AYDIN Sevgi,canakcioglu mustafa,TUNCAY EMİR Ferhan İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. , 2015, ss.679 - 689.
AMA AYDIN S,canakcioglu m,TUNCAY EMİR F İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. . 2015; 679 - 689.
Vancouver AYDIN S,canakcioglu m,TUNCAY EMİR F İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. . 2015; 679 - 689.
IEEE AYDIN S,canakcioglu m,TUNCAY EMİR F "İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME." , ss.679 - 689, 2015.
ISNAD AYDIN, Sevgi vd. "İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME". (2015), 679-689.
APA AYDIN S, canakcioglu m, TUNCAY EMİR F (2015). İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4), 679 - 689.
Chicago AYDIN Sevgi,canakcioglu mustafa,TUNCAY EMİR Ferhan İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29, no.4 (2015): 679 - 689.
MLA AYDIN Sevgi,canakcioglu mustafa,TUNCAY EMİR Ferhan İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.4, 2015, ss.679 - 689.
AMA AYDIN S,canakcioglu m,TUNCAY EMİR F İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(4): 679 - 689.
Vancouver AYDIN S,canakcioglu m,TUNCAY EMİR F İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(4): 679 - 689.
IEEE AYDIN S,canakcioglu m,TUNCAY EMİR F "İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29, ss.679 - 689, 2015.
ISNAD AYDIN, Sevgi vd. "İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29/4 (2015), 679-689.