Yıl: 2015 Cilt: 44 Sayı: 207 Sayfa Aralığı: 189 - 202 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ

Öz:
Bu araştırmada, Türkçe dersinin çeşitli safhalarında öğrencilerin karşı- laştığı farklı metin türlerinin birbirleriyle örtüşme düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 8. sınıf düzeyinde, okullarda okutulan üç farklı yayınevine ait ders kitapları, 2009dan günümüze dek yapılan 5 merkezî sınav ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Isparta il merkezinde yapılan 18 okula ait 108 sınav incelenmiştir. İnceleme yapılırken adı geçen dokümanlarda yer alan paragraf düzeyindeki okuduğunu anlamaya yönelik metinler dikkate alınmış ve bulgular türlere göre tasnif edilmiştir. Ayrıca yazılı kâğıtlarından elde edilen bulguları açıklamak amacıyla 10 öğretmenden tabloyu yorumlama- ları istenmiştir. Onların yorumları da yazılı sınavlara ilişkin tablonun anlam- landırılmasında etkili olmuştur. Sonuç olarak üç kaynakta metinlerin büyük bir bölümünü bilgilendirici metinler oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla öyküleyici metinler ve şiir metinleri izlemektedir. Yazılı sınavlarda metin türleri açısından ortaya çıkan oranlar ders kitaplarından ziyade merkezî sınavlardaki oranlara benzemektedir. Buradan yola çıkarak yazılı yoklamalarda ders içeriğinden daha çok merkezî sınavlardaki anlayışın ağır bastığı söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

CORRESPONDANCE LEVEL OF EXAMS INTENDED FOR TURKISH LESSONS AND COURSE BOOKS WITH REGARD TO TEXT TYPES

Öz:
In this research, it is aimed that the level of similarity among different text genres experienced by the students in the diverse process of Turkish les- sons. In this context, in 8th grade, it was examined that taught in schools in three different publishing of textbooks, the five central examination made from 2009 until today and that 108 exam to which belong 18 school in 2012-2013 academic year in Isparta city center. While examining the documents mentioned, it is taken account of text intented for reading comprehension, which is at paragraph level and findings was sorted out acording to text genres. Also, it was asked to interpret from 10 teachers to clarify findings obtained from the exam paper. Their views contributed to explain the table concerning the exam paper. To sum up, informative texts make up most of the texts. Fictional texts and poem fol- lows this respectively. The proportion of text types in the exam paper approxi- mate central examination more than course book. It can be interpreted as men- tality in the central examination have strong influnce in the exam paper more than course context.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÖZTÜRK H, TAĞA T, ÜNLÜ S (2015). TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. , 189 - 202.
Chicago ÖZTÜRK Hüseyin Sami,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ Süleyman TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. (2015): 189 - 202.
MLA ÖZTÜRK Hüseyin Sami,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ Süleyman TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. , 2015, ss.189 - 202.
AMA ÖZTÜRK H,TAĞA T,ÜNLÜ S TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. . 2015; 189 - 202.
Vancouver ÖZTÜRK H,TAĞA T,ÜNLÜ S TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. . 2015; 189 - 202.
IEEE ÖZTÜRK H,TAĞA T,ÜNLÜ S "TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ." , ss.189 - 202, 2015.
ISNAD ÖZTÜRK, Hüseyin Sami vd. "TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ". (2015), 189-202.
APA ÖZTÜRK H, TAĞA T, ÜNLÜ S (2015). TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. Milli Eğitim, 44(207), 189 - 202.
Chicago ÖZTÜRK Hüseyin Sami,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ Süleyman TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. Milli Eğitim 44, no.207 (2015): 189 - 202.
MLA ÖZTÜRK Hüseyin Sami,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ Süleyman TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. Milli Eğitim, vol.44, no.207, 2015, ss.189 - 202.
AMA ÖZTÜRK H,TAĞA T,ÜNLÜ S TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. Milli Eğitim. 2015; 44(207): 189 - 202.
Vancouver ÖZTÜRK H,TAĞA T,ÜNLÜ S TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ. Milli Eğitim. 2015; 44(207): 189 - 202.
IEEE ÖZTÜRK H,TAĞA T,ÜNLÜ S "TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ." Milli Eğitim, 44, ss.189 - 202, 2015.
ISNAD ÖZTÜRK, Hüseyin Sami vd. "TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK SINAVLAR İLE DERS KİTAPLARININ METİN TÜRLERİ BAKIMINDAN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ". Milli Eğitim 44/207 (2015), 189-202.