Yıl: 2002 Cilt: 65 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 283 - 285 Metin Dili: Türkçe

Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal

Öz:
Median sinirin palmar kutanöz dalı (PKD), elin küçük ama önemli bir siniridir. Bu sinirin travmatik veya iyatrojenik olarak hasarlanması, inerve ettiği bölgede paresteziye ve rahatsızlık verici nöroma oluşumuna yol açabilir. Palmar kutanöz dala ait varyasyonlar sıkça görülmekle birlikte, birden fazla sinirin varlığı ender bir durumdur. Burada, el bileğindeki bir kitlenin eksizyonu sırasında farkedilen, iki palmar kutanöz dala sahip bir olgu sunulmaktadır.
Anahtar Kelime: Erişkin Olgu sunumu Cerrahi işlemler, operatif Anatomi Median sinir El bileği

An unusual variation of the median nerve: Double palmar cutaneous branch

Öz:
The palmar cutaneous branch of the median nerve (PCBMN), is a small but important nerve for the hand. Traumatic or iatrogenic injury to this nerve may result in troublesome neuroma formation and paresthesia in the area supplied. Despite the usual occurence of variations in this nerve, the presence of more than one nerve is a rare incident. In this report, we present a case with two PCBMN's, which were diagnosed during excision of a mass in the wrist. The PCBMN's were dissected to their origin from the median nerve and were found to be arising separately from the median nerve.
Anahtar Kelime: Adult Surgical Procedures, Operative Anatomy Median Nerve Wrist Case report

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Lum PB, Kanakamedala R: Conduction of the palmar cutaneous branch of the median nerve. Arch Phys Med Rehabil 67: 805 ( 1996).
  • 2. Caroll RE, Green DP: Significance of palmar cutaneous nerve at the wrist. Clin Orthop 83:24 (1972).
  • 3. Spinner M: Injuries to major branches of peripheral nerves of forearm. Ed 2, Philedelphia, WB Saunders Company, (1978) pp 211-223.
  • 4. Taleisnik J: Palmar cutaneous branch of median nerve and approach to carpal tunnel: anatomical study. J Bone Joint Surg (Am) 55: 1212 (1973).
  • 5. DaSilva MF, Douglas CM, Weiss APC, Akelman E, Sikirica M : Anatomy of the palmar cutaneous branch of the median nerve: clinical significance. J Hand Surg 21: 639 (1996).
  • 6. Bezerra AJ, Carvalho VC, Nucci A : An anatomical study of the palmar cutaneous branch of the median nerve. Surgical Radiological Anatomy 8:183 (1986).
  • 7. Hobbs RA, Magnussen PA, Tonkin MA: Palmar cutaneous branch of the median Nerve. J Hand Surg 15: 38 (1990)
  • 8. Matloub HS, Yan JG, Van der Mollen ABM, Zhang L-L, Sanger JR: The detailed palmar cutaneous nerves and its clinical implications. J Hand Surg ( British and European Volume) 23: 3 (1998).
APA OKUMUŞ A, TUNCER S, ÖZDEN Ç, AYDIN A (2002). Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65(4), 283 - 285.
Chicago OKUMUŞ AYHAN,TUNCER Serdar,ÖZDEN Çelet Burcu,AYDIN Atakan Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 65, no.4 (2002): 283 - 285.
MLA OKUMUŞ AYHAN,TUNCER Serdar,ÖZDEN Çelet Burcu,AYDIN Atakan Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.65, no.4, 2002, ss.283 - 285.
AMA OKUMUŞ A,TUNCER S,ÖZDEN Ç,AYDIN A Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 2002; 65(4): 283 - 285.
Vancouver OKUMUŞ A,TUNCER S,ÖZDEN Ç,AYDIN A Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 2002; 65(4): 283 - 285.
IEEE OKUMUŞ A,TUNCER S,ÖZDEN Ç,AYDIN A "Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal." İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65, ss.283 - 285, 2002.
ISNAD OKUMUŞ, AYHAN vd. "Median sinirde ender bir varyasyon: Çift palmar kutanöz dal". İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 65/4 (2002), 283-285.