Yıl: 2013 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Çalışmanın amacı mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerin denge ve fizikselperformans seviyelerini karşılaştırmaktı. Yöntem: Çalışmaya 59u mahkûm (yaş: 67±4.39 yıl),59u kontrol (yaş: 66.98±5.19 yıl) olmak üzere 118 erkek gönüllü katıldı. Her iki grubundemografik bilgileri sorgulandı, gruplar arasında fonksiyonel denge testleri ve fizikselperformans ölçümleri karşılaştırıldı. Fonksiyonel denge, zamanlı kalk yürü testi, otur kalk testi veBerg denge ölçeği ile, fiziksel performans ise altı dakika yürüme testi kullanılarak değerlendirildi.Sonuçlar: Mahkûm erkekler ile toplumda yaşayan erkekler karşılaştırıldığında yaş, bedenağırlıkları, beden kütle indeksi, ilaç kullanımı açısından gruplar arasında anlamlı farksaptanmamıştır (p>0.05). Gruplar arasında Berg denge skoru ve altı dakika yürüme testisonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). İki grup arasındazamanlı kalk yürü testi ve otur kalk testi ölçümleri açısından fark saptanmamıştır (p>0.05).Tartışma: Mahkûm erkeklerde denge performansında olumsuz etkilenmeler görülürken fizikselperformansın mahkûm olmayan yaşıtlarına göre daha iyi olduğu görüldü.
Anahtar Kelime:

Konular: Rehabilitasyon

Comparison of balance and physical performancein aged 60 and over prisoner and non prisoner males

Öz:
Purpose: The aim of this study was to compare balance and physical performance in aged 60years and over prisoner and non-prisoner males. Methods: Fifty-nine prisoners (67±4.39 yearsof age), 59 controls (66.98±5.19 years of age), a total of 118 male subjects took part in thestudy. Demographic information was recorded in both groups, functional balance tests andphysical performance parameters were compared between groups. Functional balance wasevaluated by timed up and go test, sit to stand test, and the Berg Balance Scale. Physicalperformance was evaluated using the six-minute walking test. Results: There were nosignificant differences for age, body weight, body mass index, and medication between thegroups (p>0.05). A statistically significant difference was found between the groups in the BergBalance Scale score and six-minute walking distance (p<0.05). No significant difference wasfound between groups in timed up and go test and sit to stand test (p>0.05). Conclusion: Thebalance performance of elderly male prisoners was negatively affected. However, physicalperformance of male prisoners was better than elderly non male prisoners.
Anahtar Kelime:

Konular: Rehabilitasyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÖZALP H, ALGUN C (2013). Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. , 47 - 53.
Chicago ÖZALP Hanife,ALGUN Candan Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. (2013): 47 - 53.
MLA ÖZALP Hanife,ALGUN Candan Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. , 2013, ss.47 - 53.
AMA ÖZALP H,ALGUN C Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. . 2013; 47 - 53.
Vancouver ÖZALP H,ALGUN C Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. . 2013; 47 - 53.
IEEE ÖZALP H,ALGUN C "Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması." , ss.47 - 53, 2013.
ISNAD ÖZALP, Hanife - ALGUN, Candan. "Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması". (2013), 47-53.
APA ÖZALP H, ALGUN C (2013). Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24(1), 47 - 53.
Chicago ÖZALP Hanife,ALGUN Candan Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 24, no.1 (2013): 47 - 53.
MLA ÖZALP Hanife,ALGUN Candan Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, vol.24, no.1, 2013, ss.47 - 53.
AMA ÖZALP H,ALGUN C Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2013; 24(1): 47 - 53.
Vancouver ÖZALP H,ALGUN C Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2013; 24(1): 47 - 53.
IEEE ÖZALP H,ALGUN C "Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması." Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24, ss.47 - 53, 2013.
ISNAD ÖZALP, Hanife - ALGUN, Candan. "Mahkûm ve mahkûm olmayan 60 yaş üzeri erkeklerde denge ve fiziksel performansın karşılaştırılması". Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 24/1 (2013), 47-53.