Yıl: 2015 Cilt: 55 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 101 - 106 Metin Dili: Türkçe

KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ

Öz:
Koroner ateroskleroz gelişiminde zorunlu hücre içi bakterilerin ve bazı virüslerin rolü olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışma koroner ateroskleroz ile Chlamydia pneumoniae ve Sitomegalovirüs enfeksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır. Çalışma grubunda yer alan 100 hastanın 25i kadın, 75i erkek, kan donörlerinden oluşan kontrol grubundaki 100 sağlıklı kişinin 26sı kadın 74ü erkektir. Chlamydia pneumoniaeye özgü IgG tipi antikorlar 67 hastada pozitifken kontrol grubundaki sağlıklı kan donörlerinin 33ünde pozitif bulunmuştur. Sitomegalovirüs IgG antikor hasta grubunun tümünde pozitif bulunurken, kontrol grubunun 85inde pozitif bulunmuştur. Chlamydia pneumoniae ve Sitomegalovirüs IgG antikor pozitifliği açı- sından çalışma grubundaki hastalarla kontrol grubundaki sağlıklı kişiler karşılaştırıldığında IgG antikorlarının koroner arter hastalarında anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmış- tır (p<0.001, p<0.05). Sonuç olarak koroner arter hastalıklar için enfeksiyonların tetikleyici olabileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelime:

The relation between Chlamydophila pneumoniae and Cytomegalovirus infection and Coronary Atherosclerosis

Öz:
It has been pointed out that the obligatory intracellular bacteria and some viruses may cause coronary atherosclerosis. This study was conducted to explore the relation between Chlamydia pneumoniae (CP) and Cytomegalovirus infection and coronary atherosclerosis. Test group of 100 patients consists of 25 females and 75 males. Control group of 100 healthy blood donor volunteers consists of 26 females and 76 males. It was found that lgG antibodies specific to Chlamydia pneumoniae were seropositive in 67 patients while those antibodies were seropositive in 33 healthy volunteers. Besides, it was also found that Cytomegalovirus lgG positive was positive in entire patients while it was positive in 85 of control group. When IgG antibodies specific to both Chlamydia pneumoniae and Cytomegalovirus in test group were compared to those in control group, it was seen that IgG antibodies were significantly higher in coronary artery patients (p<0.001, p<0.05). As a result, we concluded that infection diseases may be trigger factor for coronary artery.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Chun-Yao H, Chun-Ming S, Nai-Wen T et al. GroEL1, from Chlamydia pneumoniae, Induces Vascular Adhesion Molecule 1 Expression by p37AUF1 in Endothelial Cells and Hypercholesterolemic Rabbit. PLoS ONE 2012; 7(8): e42808.
  • 2. Lakshmi A, Veena S et al. Pathogen burden, Cytomegalovirus infection and inflammatory markers in the risk of premature coronary artery disease in individuals of Indian origin. Exp Clin Cardiol 2012;17(2):63-68.
  • 3. Bachmaier K, Le J, Penninger JM. “Catching hearth disease”. Antigenic mimicry and bacterial infections. Nature Med. 2000; 6: 841-842.
  • 4. Haider M, Rizvi M, Malik A, et al. Acute and chronic Chlamydia pneumoniae infection and inflammatory markers in  coronary  artery disease patients. J Infect Dev Ctries. 2011; 12: 5(8): 580-586.
  • 5. Jha HC, Srivastava P, Vardhan H, et al. Chlamydia pneumoniae heat shock protein 60 is associated with apoptotic signaling pathway in human atheromatous plaques of coronary artery disease patients. J Cardiol. 2011; 58(3):216-225.
  • 6. S. Padmavati,  U. Gupta,  and  H.K. Agarwal. Chronic infections & coronary artery disease with special reference to Chlamydia pneumoniae. Indian J Med Res. 2012; 135(2): 228–232.
  • 7. Ieven MM, Hoymans MY. Involvement of Chlamydia pneumoniae atherosclerosis. More evidence for lack of evidence. J. Clin. Microbiol. 2005; 43: 19-24.
  • 8. Monno R, Fumarola L, Trerotoli P et al. Seroprevalence of Chlamydophila pneumoniae in ischaemic heart disease. New Microbiologica 2010; 33: 381-385.
  • 9. Azarkar Z, Jafarnejad M, Zaedast M et al. Chlamydia pneumoniae infection and cardiac risk factors in patients with myocardial infection. ARYA Atherosclerosis Journal. 2011; 6 (4): 125-128.
  • 10. Yılmazer ÖÜ, Ağaçfidan A. Miyokard İnfarktüsü geçiren hastalarda Chlamydia pneumoniae antikorlarının araştı- rılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35:31-39.
APA SÜZÜK S, AKSARAY S, GÜLEL O, TOYRAN A, GÜVENER E (2015). KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. , 101 - 106.
Chicago SÜZÜK Serap,AKSARAY Sebahat,GÜLEL Okan,TOYRAN Alparslan,GÜVENER Engin KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. (2015): 101 - 106.
MLA SÜZÜK Serap,AKSARAY Sebahat,GÜLEL Okan,TOYRAN Alparslan,GÜVENER Engin KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. , 2015, ss.101 - 106.
AMA SÜZÜK S,AKSARAY S,GÜLEL O,TOYRAN A,GÜVENER E KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. . 2015; 101 - 106.
Vancouver SÜZÜK S,AKSARAY S,GÜLEL O,TOYRAN A,GÜVENER E KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. . 2015; 101 - 106.
IEEE SÜZÜK S,AKSARAY S,GÜLEL O,TOYRAN A,GÜVENER E "KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ." , ss.101 - 106, 2015.
ISNAD SÜZÜK, Serap vd. "KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ". (2015), 101-106.
APA SÜZÜK S, AKSARAY S, GÜLEL O, TOYRAN A, GÜVENER E (2015). KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 55(2), 101 - 106.
Chicago SÜZÜK Serap,AKSARAY Sebahat,GÜLEL Okan,TOYRAN Alparslan,GÜVENER Engin KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 55, no.2 (2015): 101 - 106.
MLA SÜZÜK Serap,AKSARAY Sebahat,GÜLEL Okan,TOYRAN Alparslan,GÜVENER Engin KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.55, no.2, 2015, ss.101 - 106.
AMA SÜZÜK S,AKSARAY S,GÜLEL O,TOYRAN A,GÜVENER E KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2015; 55(2): 101 - 106.
Vancouver SÜZÜK S,AKSARAY S,GÜLEL O,TOYRAN A,GÜVENER E KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2015; 55(2): 101 - 106.
IEEE SÜZÜK S,AKSARAY S,GÜLEL O,TOYRAN A,GÜVENER E "KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ." Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 55, ss.101 - 106, 2015.
ISNAD SÜZÜK, Serap vd. "KORONER ATEROSKLEROZ İLE CHLAMYDIA PNEUMONIAE VE SİTOMEGALOVİRUS ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ". Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 55/2 (2015), 101-106.