Yıl: 2014 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 191 - 206 Metin Dili: Arapça İndeks Tarihi: 29-07-2022

يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت

Öz:
et-Tirmizinin Süneni, hadis ilminde önemli bir kitaptır. Bueser, Buhari, Müslim ve Ebu Davuddan sonra dördüncü de- recede kabul edilir. el-Tirmizi bu eserinde hadis ilmi, raviilmi ve fıkıh mevzularını ele almıştır. el-Tirmizi, söz konusueserini ed-Dârimî, el-Buhari, Ebu Zura vs. gibi bir kısımmuhaddislerin sözlerini nakletmek suretiyle oluşturmuş,bazen onlara sual sormuş ve cevaplarını yazmıştır. Bu ma- kalede Tirmizinin ed-Darimiden naklettiği illetli hadislertoplanmak suretiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Dârimî nin Sünen-i Tirmizi deki İ lali Tirmizi nin Sünen inde Dârimî den Naklettiği İlletli Hadislerle İlgili Görüşü

Öz:
ةعبارلا ةبترلما في تيأيو ، ةتسلا ثيدلحا بتك نم يذمترلا باتك دعي ملسمو يراخبلا دعب اجرلا ملع فيو ةيهقفلاو ةيثيدلحا دئاوفلاب ءيلم باتك وهو ، دواد بيأو،ثيدلحا للعو ل ( هخويش لأسي ام ايرثك يذمترلاو ضعب نع ) يمرادلاو يراخبلاو ةعرز بيأك ثيداحلأا ع تركذ لاقلما اذه فيو ،هباتك في مبهاوج ركذيو ةاورلا ضعب نعو اهللعوتيلا ثيدلحا لل . اهتققحو يمرادلا هخيش نع هننس في يذمترلا اهدروأ
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA el-Caid E (2014). يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. , 191 - 206.
Chicago el-Caid Enes يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. (2014): 191 - 206.
MLA el-Caid Enes يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. , 2014, ss.191 - 206.
AMA el-Caid E يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. . 2014; 191 - 206.
Vancouver el-Caid E يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. . 2014; 191 - 206.
IEEE el-Caid E "يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت." , ss.191 - 206, 2014.
ISNAD el-Caid, Enes. "يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت". (2014), 191-206.
APA el-Caid E (2014). يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 191 - 206.
Chicago el-Caid Enes يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2014): 191 - 206.
MLA el-Caid Enes يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2014, ss.191 - 206.
AMA el-Caid E يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 18(2): 191 - 206.
Vancouver el-Caid E يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 18(2): 191 - 206.
IEEE el-Caid E "يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت." Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, ss.191 - 206, 2014.
ISNAD el-Caid, Enes. "يذمرتلا ننس يف يمرادلا للع قيقحت". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/2 (2014), 191-206.