Yıl: 2002 Cilt: 27 Sayı: 123 Sayfa Aralığı: 42 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği

Öz:
Bu çalışmanın birinci amacı, Gregore Öğrenme Stili Modeli ve Gregore Öğrenme Stili Ölçeği hakkında bilgi vermek; ikinci amacı ise, Gregore Öğrenme Stili Modeline ait Ölçeği Türkçeye uyarlayarak, Türkiye'de uygulanabilirliğini bir grup lise öğrencisi üzerinde test etmektir. Ölçek Ankara ili Çankaya ve Altındağ ilçelerine bağlı 6 lisede kayıtlı 467 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayıları Somut Ardışık Öğrenme Stili için 0.72, Soyut Ardışık Öğrenme Stili için 0.69, Somut Random Öğrenme Stili için 0.73 ve Soyut Random Öğrenme Stili için 0.81 olarak bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin Türkiye'de de kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelime: öğrenme stilleri bilişsel stiller

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
 • Claxton, C. S. (1990). Learning siyle, minority stuılents anıt effective education • Journal of Developmenl Education. 14 ( 6-8), 35.
 • Comet, C. E. (1983). Wiıa! yon shoııld kınnv abımı leaching and leanıing styles. Bloonıington, İnil: Phi Delta Kappa Education Foundation.
 • Gagmın, P. (1995). Vhaî .shoııld ctıildren leam? The Atlantic Monllıly, 276 (6), 65-78.
 • Gregorc , A. F„ & Warıl, H. B. (1975). A new defuıitümfor milimimi. ‘Implications for leanıing and teaching'. Reslon, VA: National Association of Secondary School Principals, USA.
 • Gregorc, A. F. (1979a). Leanıing/ teaching styles: tlıeir nature and effects. İn student leanıing slyles: diagııosing and prescrihing program. Reston. VA: National Association of Secondary School Principal», USA.
 • Gregorc, A. F., (1979b). Leaming style: Differences vhich the professıon nıust addres.s, reading through content. !n R. Vacca, & J. Meagher (Eds.) Proceedings O f 2nd Annttal Special Thetnes İn Reading Conference. 29-34. The University Of Connecticut: Stons, CT.
 • Gregorc, A. F. (1982a). Gregorc Style Deliııeator: a self-assessmenl inslrumenl far adults. Columbia: Gregorc Associates İne..
 • Gregorc, A. F. (i982b). Gregorc Style Deliııeator: Developmenl. teclınical. and administralion manual. Maynard, MA: Gabriel Systems, İne..
 • Gregorc, A. F., (1984). Style as a symptom: a phenontenological perspeclive. Tlıeoıy into Practice, 23 (1).
 • Guild, P. B., & Garger, S. (1998). Marching to different drammers (2nd ed.). ASCD, Ale.ıandria, USA.
 • Joniak, A. J., & haksen, S. G. (1988). The Gregorc Style Delineator: Intemal consistency and its relationship to Kirton’s adaptiveinnovative distinetion. Educaüonal and Psyclıological Measurement, 48, 1043-1049.
 • O’Brien, T. P. (1990). Construct vaiidation of the gregorc style delineator: an appîication of LISREL 7. Educalioııal and Psychological Measurement. 50. 631 -636,
 • Shaw, B., & J. C. Taylor. (1984). înstructiona! design: distance education and academic tradition. Distance Education. 5 (2), 277-285.
APA Ekici G (2002). Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. , 42 - 47.
Chicago Ekici Gülay Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. (2002): 42 - 47.
MLA Ekici Gülay Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. , 2002, ss.42 - 47.
AMA Ekici G Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. . 2002; 42 - 47.
Vancouver Ekici G Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. . 2002; 42 - 47.
IEEE Ekici G "Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği." , ss.42 - 47, 2002.
ISNAD Ekici, Gülay. "Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği". (2002), 42-47.
APA Ekici G (2002). Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(123), 42 - 47.
Chicago Ekici Gülay Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. Eğitim ve Bilim 27, no.123 (2002): 42 - 47.
MLA Ekici Gülay Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. Eğitim ve Bilim, vol.27, no.123, 2002, ss.42 - 47.
AMA Ekici G Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. Eğitim ve Bilim. 2002; 27(123): 42 - 47.
Vancouver Ekici G Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği. Eğitim ve Bilim. 2002; 27(123): 42 - 47.
IEEE Ekici G "Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği." Eğitim ve Bilim, 27, ss.42 - 47, 2002.
ISNAD Ekici, Gülay. "Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği". Eğitim ve Bilim 27/123 (2002), 42-47.