Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 139 - 153 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı

Öz:
Bu betimsel çalışmada, öğretmen adaylarının zihinlerinde canlanan resimden hareketle bir bilim insanını nasıl gördükleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma, sınıf öğretmenliği programının son sınıfına kayıtlı toplam 104 gönüllü öğretmen adayından, yarı yapılandırılmış anket aracılığıyla toplanan verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının zihinlerindeki öncelikli bilim insanı isminin Einstein olduğunu göstermektedir. Ayrıca üç başlık altında oluşan, toplam yedi temadan hareketle, öğretmen adaylarının zihnindeki bilim insanı genellikle gözlüklü, üzerinde laboratuar önlüğü olan, uzun, dağınık, beyaz veya kır saçlı, kısa boylu ve yaşlı bir erkektir. Meraklı, araştırmacı ruhlu, sabırlı, eleştirel kişilikli, kararlı ve mantıklı ancak asosyaldir. Deney düzenekleri ve malzemelerin olduğu, bir dizi basılı materyalin bulunduğu, notlar, çizimler ve formüllerin yer aldığı dağınık, loş veya karanlık bir laboratuar ortamında çalışmaktadır. Bulgular, öğretmen adaylarının zihinlerindeki bilim insanının genelde gerçekçi bir temele dayanmadığını göstermektedir. Öğretmen yetiştirme sürecinde aday öğretmenlerin bilim insanına ilişkin gerçekçi düşünceler oluşturmaları için çalışmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

A Scientist Created in the Picture that Pre-service Teachers have in their Minds

Öz:
This study aimed to investigate pre-service teachers picture of a scientist in their minds. A semi-structured questionnaire was administered to 104 voluntary pre-service teachers who were at their last yearsprimary education programme. The results showed that the first people came to pre-service teachers mind was Einstein as a scientist. The findings were categorized into seven themes within three title indicated that in terms of pre-service teachers picture in their minds, the scientist was generally an old and short male who has loose long white or gray hair, and who wore glasses and laboratory coat on. This scientist was curious, patient, determined, logical, research oriented and critical individual, but asocial type. The results showed that this scientist usually worked in a dark or semi-dark and messy laboratories filled with scientific equipments, books, filing cabinets and full of papers with scientific notations and formulae. According to the result, it can be said that the picture of a scientist that pre-service teachers have in their minds does not base on very realistic thinking. It could be suggested that during teacher education period, pre-service teachers could be educated to develop realistic thinking. in
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • Bodzin, A. & Gehringer, M. (2001). Breaking science stereotypes. Science and Children, 39(1), 36-41. Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: a preliminary study. Educational Research, 48(1), 121-132. Camcı, S. (2008). Bilim şenliğine katılan ve katılmayan öğrencilerin bilim ve bilim insanına yönelik ilgi ve imajlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Chambers, D. W. (1983). Stereotypic images of the scientist: The draw-a-scientist-test. Science Education, 67(2), 255-265. Creswell, J.W. (2008). Educational Research planning, conducting, and evaluating qualitative research (3rd Ed.). NJ: Pearson Education. Erkorkmaz, Z. (2009). İlköğretim I. Kademe öğrencilerinin bilim insanına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Finson, K. D. (2002). Drawing a scientist: What we do and do not know after fifty years of drawings. School Science and Mathematics, 102(7), 335-345. Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1985). Naturalistic Inquiry. London: Sage Publication. Güler, T. ve Akman, B. (2006). Altı yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66. Kavak, G. (2008). Öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Kaya, O. N., Doğan, A. ve Öcal, E. (2008). Turkish elementary school students’ images of scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100. Korkmaz, H. ve Kavak, G. (2010) İlköğretim öğrencilerinin bilime ve bilim insanına yönelik imajları. İlköğretim Online, 9(3), 1055-1079. [Online]:http://ilkogretim- online.org.tr Mead, M. & Metraux, R. (1957). Image of the scientist among high school students: A pilot study. Science, 126, 384-390. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. Moseley, C. & Norris, D. (1999). Preservice teachers’ views of scientists. Science and Children, 37(6), 50-53. Öcal, E. (2007). İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki imaj ve görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Rampal, A. (1992). Images of science and scientists: a study of school teachers’ views.characteristics of scientists. Science Education, 76 (4), 415-436. Rubin, E., Bar, V. & Cohen, A. (2003). The images of scientists and science among Hebrew- and Arabic-speaking pre-service teachers in Israel, International Journal of Science Education, 25(7), 821-846. Sarantakos, S. (2005). Social Research (3rd Ed.). New York: Palgrave Macmillan. Schibeci, R. A. (1986). Images of science and scientists and science education. Science Education, 70(2), 139-149. Schibeci, R. A. & Sorenson, I. (1983). Elementary school children’s perception of scientists. School Science and Mathematics, 83(1), 14- 19. Smith, W. & Erb, T. (1986). Effect of women science career role models on early adolescents. Journal of Research in Science Teaching, 23(8), 667-676. Silverman, D., (2000). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Thousand Oaks, CA: SAGE. Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publication. Song, J. & Kim, K-S., (1999). How Korean students see scientists: the images of the scientist, International Journal of Science Education, 21(9), 957-977. Stake, E.R., (1995). The art of case study research. Thousand Oak, CA: Sage. I. Türkmen, H. (2008). Turkish primary students’ perceptions about scientists and what factors affecting the image of the scientists. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 4(1), 55-61. Yager, R. E. & Yager, S. O. (1985). Changes in perception of science for third, seventh and eleventh grade students. Journal of Research in Science Teaching, 22, 347-358. Yetim, N. (1996). Farklı toplumsal kümelerde bilim ve bilim adamı imgesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
APA ÇERMİK H (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. , 139 - 153.
Chicago ÇERMİK HÜLYA Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. (2013): 139 - 153.
MLA ÇERMİK HÜLYA Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. , 2013, ss.139 - 153.
AMA ÇERMİK H Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. . 2013; 139 - 153.
Vancouver ÇERMİK H Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. . 2013; 139 - 153.
IEEE ÇERMİK H "Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı." , ss.139 - 153, 2013.
ISNAD ÇERMİK, HÜLYA. "Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı". (2013), 139-153.
APA ÇERMİK H (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(33), 139 - 153.
Chicago ÇERMİK HÜLYA Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.33 (2013): 139 - 153.
MLA ÇERMİK HÜLYA Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.33, 2013, ss.139 - 153.
AMA ÇERMİK H Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(33): 139 - 153.
Vancouver ÇERMİK H Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(33): 139 - 153.
IEEE ÇERMİK H "Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.139 - 153, 2013.
ISNAD ÇERMİK, HÜLYA. "Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013), 139-153.