Yıl: 2014 Cilt: 41 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 319 - 325 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışmada annelerin sezaryen komplikasyonları hakkında bilgi düzeylerini ve sezaryen olma tercihlerini etkileyen faktörleri inceledik. Yöntemler: Çalışmanın evrenini Yozgat Kadışehri Entegre Devlet hastanesi Aile Hekimliği ve Malatya ili Doğanşehir ilçesi ve Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran kadın hastalar oluşturmuştur. Polikliniğe herhangi bir şikayetle başvuran 201 kadın dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS kullanılmıştır. Bulgular: Lise ve üstü eğitim düzeyi olanlarda sezaryen oranı %33,3 olup, istatistik olarak anlamlıydı (p<0,001). Katılımcıların ilk doğumlarında %29,0 oranında sezaryen olduğu görüldü. Sonuçlar: Son yıllarda doğum şekli kararlarının verilmesinde kişisel tercihlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Hastalar ve çalışma ekibimizle ortaklaşa karar verme aşamasına gelebilmenin payandalarından birinin de, hastalara kanıta dayalı tıp bilgilerini hazmedebilecekleri kı- vamda vererek bilginin davranış ve tutuma dönüştüreceği var sayılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları

The standard of knowledge for cesarean section in women who applied to family medicine: Two centered cross-sectional study

Öz:
Objective: We aimed to examine, mothers level of knowledge about complications of cesarean section and the factors that influence preference for cesarean section in this study Methods: The universe of the study consisted of the women who admitted to the family medicine outdoor clinics in two different regions of Turkey namely Doğansehir State Hospital, Malatya and Kadışehri Entegrated State Hospital, Yozgat. Two hundred and one women included in the study who recruited the family medicine outdoor clinic irrespective of their primary complaint. The data was analyzed by the SPSS program. Results: Statistically significant difference was observed in terms of caesarean section operation rates in high school graduates. 29% of all the participants in this study had caesarean section operation in their first delivery. Conclusion: Personal predilections appear to be an influencing factor in deciding the type of the delivery currently. It is assumed that knowledge may be converted into the behaviors by giving the evidence based information to our patients in consistence with their perceptions along with the shared decision model in a collaborative manner.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. McCourt C, Weaver J, Statham H, et al. Elective cesarean section and decision making: a critical review of the literature. Birth 2007;34:65-79.
 • 2. Shearer EL. Cesarean section: medical benefits and costs. Soc Sci Med 1993;37:1223-1231.
 • 3. Yumru E, Davas İ, Baksu B, et al. 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:94-98.
 • 4. Van Ham MA, Van Dongen PW, Mulder J. Maternal consequences of caesarean section. A retrospective study of intra-operative and postoperative maternal complications of caesarean section during a 10-year period. Eur J Obstetr & Gynecol Reproduct Biol 1997;74:1-6.
 • 5. Penna L, Arulkumaran S. Cesarean section for non-medical reasons. Int J Gynecol & Obstetr 2003;82:399-409.
 • 6. Viswanathan M, Visco AG, Hartmann K, et al. Cesarean delivery on maternal request. Evidence Report/Technology Assessment. 2006(133):1.
 • 7. Sağlık Bakanlığı – TJOD Sezaryen Oranlarını Azaltma Ortak Eylem Planı http://www.tjod.org/saglik-bakanligi-tjod-sezaryen-oranlarini-azaltma-ortak-eylem-plani/: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2013 [cited 2013 11. Kasım].
 • 8. Tatar M, Günalp S, Somunoğlu S, Demirol A. Women’s perceptions of caesarean section: reflections from a Turkish teaching hospital. Soc Sci & Med 2000;50:1227-1233.
 • 9. Gözükara F. Primiparların doğum şekline yönelik tercihleri ve etkileyen faktörler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2006.
 • 10. Coulson C, Cain J. Medical/legal/ethical aspects of cesarean section. Curr Obstetr & Gynaecol 1999;9:53-54.
 • 11. Burns L, Geller S, Wholey D. The effect of physician factors on the cesarean section desicion. Med Care 1995;33:365- 382.
 • 12. Tür A, Noğlu HŞ, Sunter T. Sezaryen operasyonlarinda uygulanan anestezi yöntemleri ve komplikasyonlari: 3552 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2005;25:810-816.
 • 13. Kuğu N, Akyüz G. Gebelikte ruhsal durum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;23:61-64.
 • 14. Weinert C, Long KA. Understanding the health care needs of rural families. Family Relations 1987:450-455.
 • 15. Koc I. Increased cesarean section rates in Turkey. Eur J Contracept Reproduc Healthcare 2003;8:1-10.
 • 16. Uçum E, Tapçıoğlu G, Karaden G. Kadınların doğum yöntemlerine bakis açisi, deneyim ve memnuniyetleri. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi 2010;5(13):107-23.
 • 17. İşçi H, Bozdogan S, Ceren N, Çayır Y. Doğum yapan kadinlarda doğum tercihini etkileyen faktörler. Euras J Fam Med 2013;2:19.
 • 18. Blanchette H, Blanchette M, McCabe J, Vincent S. Is vaginal birth after cesarean safe? Experience at a community hospital. Am J Obstetr Gynecol 2001;184:1478-1487.
 • 19. Sıkar D, Yaşar L, Battaloğlu İnanç B, Yaşar N. Eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi/Turkish Journal of Family Practice 2013;17:3-7.
 • 20. Coster S, Redfern S, Wilson-Barnett J, et al. Impact of the role of nurse, midwife and health visitor consultant. J Advanced Nurs 2006;55:352-363.
 • 21. Arslan H, Karahan N, Çam Ç. Ebeliğin doğası ve doğum şekli üzerine etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2008;1:54-59.
 • 22. Esen O, Terzi H, Arslan S, et al. Sezaryen ameliyatı sırasında pulmoner emboli Pulmonary embolism during cesarean section. Kocaeli Tıp Dergisi 2013;2:30-33.
 • 23. Hanna‐Leena Melender R. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth 2002;29:101-111.
 • 24. Yaşar Ö, Şahin F, Coşar E, et al. Primipar kadınların doğum tercihleri ve bunu etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2007;17:414.
 • 25. Güldal D, Özçakar N, Yeniçeri N, et al. What do people believe? Some clues for health culture. Turk J Fam Med Prim Care 2007;1:36-41
APA CANBAL M, AK M, yılmaz a, PALANCI Y (2014). Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. , 319 - 325.
Chicago CANBAL Metin,AK Muharrem,yılmaz ahmet,PALANCI Yılmaz Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. (2014): 319 - 325.
MLA CANBAL Metin,AK Muharrem,yılmaz ahmet,PALANCI Yılmaz Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. , 2014, ss.319 - 325.
AMA CANBAL M,AK M,yılmaz a,PALANCI Y Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. . 2014; 319 - 325.
Vancouver CANBAL M,AK M,yılmaz a,PALANCI Y Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. . 2014; 319 - 325.
IEEE CANBAL M,AK M,yılmaz a,PALANCI Y "Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma." , ss.319 - 325, 2014.
ISNAD CANBAL, Metin vd. "Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma". (2014), 319-325.
APA CANBAL M, AK M, yılmaz a, PALANCI Y (2014). Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi, 41(2), 319 - 325.
Chicago CANBAL Metin,AK Muharrem,yılmaz ahmet,PALANCI Yılmaz Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi 41, no.2 (2014): 319 - 325.
MLA CANBAL Metin,AK Muharrem,yılmaz ahmet,PALANCI Yılmaz Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi, vol.41, no.2, 2014, ss.319 - 325.
AMA CANBAL M,AK M,yılmaz a,PALANCI Y Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(2): 319 - 325.
Vancouver CANBAL M,AK M,yılmaz a,PALANCI Y Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(2): 319 - 325.
IEEE CANBAL M,AK M,yılmaz a,PALANCI Y "Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma." Dicle Tıp Dergisi, 41, ss.319 - 325, 2014.
ISNAD CANBAL, Metin vd. "Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma". Dicle Tıp Dergisi 41/2 (2014), 319-325.