Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 201 - 212 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri

Öz:
Özet Bu betimsel çalışmada, öğretmen adaylarının mesleği tercih sebeplerini ve öğretmen yetiştirme süreci sonunda adayların mevcut tercih sebeplerinde önemli bir değişim olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının son sınıfına kayıtlı 157 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi, frekans ve yüzde istatistikleriyle çözümlenmiştir. Bulgular, mesleğe girişte baskın olma durumuna göre çıkarcı, dışsal, içsel ve özgeci etkenlerin etkisini ortaya koyarken; mezuniyet aşamasında dışsal etkenlerin etkisinin azaldığını, buna karşın içsel ve özgeci etkenlerin arttığını göstermektedir. Ayrıca cinsiyetin öğretmenlik mesleğini tercih etmede önemli bir etken olduğu da görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alptekin, E. (Haziran 2009). Küresel krizin Türkiye ekonomisi ile sanayisine yansımaları ve dipten en az zararla çıkış yolları. AR&GE Bülten. İzmir Sanayi Odası.
 • Babbie, E. (1992). The practice of social research. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
 • Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession? Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46(3/4), 343-349.
 • Behymer, J., & Cockriel, I. W. (1988). Career choice conflict. Journal of Career Development, 15(2), 134-140.
 • Berg, B. L. (1998). Qualitative research methods for the social sciences. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Borg, W. R., Gall, J. P., & Gall, M. D. (1993). Applying educational research: A practical guide. White Plains, NY: Longman.
 • Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Brown, M. M. (1992) Caribbean first-year teachers’ reasons for choosing teaching as a career. Journal of Education for Teaching, 18(2), 185-195.
 • Chuene, K., Lubben, F. & Newson, G. (1999) The views of pre-service and novice teachers on mathematics teaching in South Africa related to their educational experience. Educational Research, 41, 23-34.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ellison, L. (1990). Managing stress in schools. B. Davies., L. Ellison., A. Osborne., & C. WestBurnham. (Eds.). Education Management for the 1990s. London: Pitman.
 • Erden, M. (2008). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Foster, T. & Newman, E. (2005). Just a knock back? Identity bruising on their route to becoming a male primary school teacher. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(4), 341-358.
 • Freire, P. (1998). Teachers as cultural workers: Letters to those who dare to teach. Colorado: Westview Pres.
 • Giroux, H. A. (1988). Teachers as intellectuals. Toward a critical pedagogy of learning. New York, NY: Bergin & Garvey.
 • Johnston, J., McKeown, E., & McEwen, A. (1999). Choosing primary teaching as a career: The perspectives of males and females in training. Journal of Education for Teaching, 25(1), 55-64.
 • Kniveton, B. H. (2004). The influences and motivations on which students base their choice of career. Research in Education, 72, 47-57.
 • Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates’ views of teaching as a career choice. Journal of Education for Teaching, 26(2), 117-126.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mulholland, J. & Hansen, P. (2003). Men who become primary school teachers: An early portrait. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 31(3), 213-224.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-160.
 • Papanastasiou, C., & Papanastasiou, E. (1997). Factors that influence students to become teachers. Educational Research and Evaluation, 3(4), 305-316.
 • Papanastasiou, C., & Papanastasiou, E. (1998). What influences students to choose the elementary education major: The case of Cyprus. Mediterranean Journal of Educational Studies, 3, 35-45.
 • Parr, M., Gosse, Douglas, & Allison, J. (2008). The professional journey of male primary teachers: Experiences and perceptions of entering into a “sacred female space”. The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 7(6), 257-265.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: SAGE.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across three Australian universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 27-56.
 • Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829-846.
 • Silverman, D. (2000). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
 • Smedley, S. (2007). Learning to be a primary school teacher: reading one man’s story. Gender and Education, 19(3), 369-385.
 • Şahin, A., Çokadar, H., & Uşak, M. (2008). Context, process and change: The status of prospective teachers’ perception of teaching process. Essays in Education, 23, 129-141.
 • Thornton, M., Bricheno, P., & Reid, I. (2002). Students’ reasons for wanting to teach in primary school. Research in Education, 67, 33-43.
APA Çermik H, DOĞAN B, SAHIN A (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. , 201 - 212.
Chicago Çermik Hülya,DOĞAN Birsen,SAHIN ABDURRAHMAN Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. (2010): 201 - 212.
MLA Çermik Hülya,DOĞAN Birsen,SAHIN ABDURRAHMAN Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. , 2010, ss.201 - 212.
AMA Çermik H,DOĞAN B,SAHIN A Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. . 2010; 201 - 212.
Vancouver Çermik H,DOĞAN B,SAHIN A Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. . 2010; 201 - 212.
IEEE Çermik H,DOĞAN B,SAHIN A "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri." , ss.201 - 212, 2010.
ISNAD Çermik, Hülya vd. "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri". (2010), 201-212.
APA Çermik H, DOĞAN B, SAHIN A (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(28), 201 - 212.
Chicago Çermik Hülya,DOĞAN Birsen,SAHIN ABDURRAHMAN Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.28 (2010): 201 - 212.
MLA Çermik Hülya,DOĞAN Birsen,SAHIN ABDURRAHMAN Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.28, 2010, ss.201 - 212.
AMA Çermik H,DOĞAN B,SAHIN A Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(28): 201 - 212.
Vancouver Çermik H,DOĞAN B,SAHIN A Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(28): 201 - 212.
IEEE Çermik H,DOĞAN B,SAHIN A "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.201 - 212, 2010.
ISNAD Çermik, Hülya vd. "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2010), 201-212.