Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 125 - 138 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi

Öz:
Özet Bu araştırma, doğa deneyimine dayalı olarak yürütülen çevre eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algılarına ve davranışlarına etkisinin belirlenmesini konu almaktadır. Araştırma, doğa deneyimine dayalı çevre eğitimi programının, 2006/2007 Eğitim- Öğretim döneminde Muğla-Akyaka beldesinde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle (n:20) deneysel desene dayalı olarak yürütülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen çevresel algı ölçeği veçevresel davranış gözlem formu nun kullanılması, bunun yanında uygulamaya katılan öğrencilereöykü yazdırılması ve çözümlenmesi yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, uygulamaya katılan öğrencilerin çevresel değerlerine ve bunların bozulmasına yönelik farkındalıklarına, yüz yüze oldukları çevre sorunlarına ilişkin somut kaygılarının ve tepkilerinin eklendiğini ve çevreye sorumlu davranış eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya C. and Yilmaz, A. (2006). A statistical analysis of children’s environmental knowledge and attitudes in Turkey. International Research in Geographical and Environmental Education,15(3), 210 – 223.
 • Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya C. and Yilmaz, A. (2008).A survey on Turkish elementary school students’ environmental friendly behaviours and associated variables. Environmental Education Research,14(2),129 – 143.
 • Ballantyne, R. and Packer, J. (2002). Nature-based excursions: School students”perspections of learning in natural environments. International Research in Geographical and Environmental Education, Vol.11, No.3, p. 218-231.
 • Başal, A.H. (2003). Okul Öncesi Eğitiminde Uygulamalı Çevre Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (1. Baskı). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Bögeholz, S. (2006). Nature experience and its importance for environmental knowledge, values and action: recent German empirical contributions. Environmental Education Research, Vol.12, No. 1, Feb. pp. 65-84.
 • Bogner, F. X. (1998) The influence of shortterm outdoor ecology education on long-term variables of environmental perspectives, Journal of Environmental Education, 29(4), 17–29.
 • Bogner, F. X. & Wiseman, M. (2004) Outdoor ecology education and pupils’ environmental perception in preservation and utilization, Science Education International, 15(1), 27–47.
 • Brody, M. and Hall, R. (2002). Park visitor’s understandings, values and beliefs related to their experience at Midway Geyser Basin, Yellewstone National Park, USA. International Journal of Science Education, Vol. 24, No.11, 1119-1141.
 • Cohen, S., & Horm, W. (1993). Childern & the environment. acological awareness among perschool childern. Environment & Behaviour, 25 (1), 103-120.
 • Delay, R. (2001). Nothing here to care about: Participant constructions of nature following a 12-day wilderness program. The Journal of Environmental Education, 32(4), 43-48.
 • Erten, S. (2003). 5. Sınıf Öğrencilerinde “Çöplerin Azaltılması” Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25.
 • The Effects of local learning on environmental awareness in childern: An empricial investigation. The Journal of Environmental Education, 36(3), 39-50.
 • Gräsel, C. (2002). Umweltbildung. Opladen: Handbuch Bildungsforschung.
 • Haan, G. ve Harenberg, D. (1999). Bildung für einenachhaltige entwicklung: “Förderprogramm bildung für nachhaltige entwicklung”. (Online): Retrieved on 15-April-2007 at Freie Universität Berlin: http://www.blkbonn.de/papers/heft72.pdf
 • Johnson, B. ve Stevens, J.J.(2001). Exploratory and confirmatory factoranalysis of the school level environment questıonnaire (SLEQ). Learning Environments Research, 4, 325-344.
 • Kals, E., Schumacher, D. & Montada, L. (1999) Emotional affinity toward nature as amotivational basis to protect nature. Environment & Behavior, 31(2), 178–202.
 • Klautke, S ve Köhler, K (1991). Umwelterziehung - ein didaktisches konzept. Unterricht Biologie (UB) 164/15. Jg. /Mai 1991 S. 48-51.
 • Özdemir, O. (1998). Yazınsal bir tür olarak öykünün çevre duyarlığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi .
 • Özdemir, O. ve Uzun, N. (2006). Yeşil Sınıf Modeline Göre Yürütülen Fen ve Doğa Etkinliklerinin Anasınıfı Öğrencilerinin Çevre Algılarına Etkisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 3(1).
 • Palmberg, I.E. ve Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. Journal of Environmental Education, 31 (4); 32-36.
 • Phenice, L. A. ve Griffore, J.P. (2003). Young childern and the natural world. Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 4, Number 2.
 • Rickinson, M. (2001) ‘Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of the evidence’. Environmental Education Research, 7(3), 207 – 320.
 • Rost, J. (2002). Bildung für nachhaltige entwicklung zehn Jahre nach Rio”. Zeitschrift für internationaleBildungsfo rschungundEntwicklungspadagogik,ZEP,Nr.1. (Online):Retrieved on 20-Mai-2007 at IKO-Verlag: http://www.ipn.uni-kiel. de/blk21-sh/umweltbildung.pdf
 • San, İ. (2003). Sanat Eğitimi Kuramları (1. Baskı), Ankara: Ütopya Yayınları: 87.
 • Scott, D., and F.K. Willits. (1994). Environmental attitudes and behaviour: A Pennsylvania survey. Environment and Behaviour,26: 239–260.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat (1. Baskı), Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Storksdieck, M; Ellenbogen, K. And Heimlich, J.E. (2005). Changing minds? Reassing outcomes in free-choice environmental education. Environmental Education Research, 11 (3), 353-369.
 • Tempel, R. (2005). Umwelterziehung praktisch aktüel IV/05 Rheinlandpfälzische Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung im Netz. (Online): Retrieved on 12-Januar-2007 at: http://www.nachhaltigkeit. bildung-rp.de/Materialien/upa/ Heft%20IV.pdf
 • Unesco (1979). Zwischenstaatliche Konferenz über Umwelterziehung in Tiflis 1977 (UnescoKonferenzbericht Nr. 4) Paris.
 • Vaske, J.J., & Kobrin, K.C. (2001). Place attachment and environmentally responsible behavior. The Journal of Environmental Education, 32 (4)l, 16-21.
 • Wilson, R.A., Kimler S.J., & Krauerhase, V. (1996). Developing an environmental outdoor space. Young Childern, September (56), 23-29.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.
APA özdemir o (2010). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. , 125 - 138.
Chicago özdemir oğuz Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. (2010): 125 - 138.
MLA özdemir oğuz Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. , 2010, ss.125 - 138.
AMA özdemir o Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. . 2010; 125 - 138.
Vancouver özdemir o Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. . 2010; 125 - 138.
IEEE özdemir o "Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi." , ss.125 - 138, 2010.
ISNAD özdemir, oğuz. "Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi". (2010), 125-138.
APA özdemir o (2010). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(27), 125 - 138.
Chicago özdemir oğuz Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.27 (2010): 125 - 138.
MLA özdemir oğuz Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.27, 2010, ss.125 - 138.
AMA özdemir o Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(27): 125 - 138.
Vancouver özdemir o Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(27): 125 - 138.
IEEE özdemir o "Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.125 - 138, 2010.
ISNAD özdemir, oğuz. "Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2010), 125-138.