Yıl: 2013 Cilt: 40 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 396 - 400 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bölgemizde adölesan döneminde ve öncesinde yapılan sünnetlerin komplikasyon oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntemler: Yaşları 8 ay ile 20 yaş arasında olan 296 sünnet olmamış erkek çalışmaya dahil edildi. Hastalar 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Bütün hastalara aynı üroloji uzmanı tarafından ürogenital muayeneleri yapıldı. Ek ürogenital patolojileri olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya alınan hastalara lokal anestezi ile sünnet yapıldı. Erken dönem postoperatif takipleri yapılarak görülen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: İlk gruptaki 197 hastanın yaş ortalaması 6,19±3,42, ikinci gruptaki 99 hastanın yaş ortalaması 15,09±2,27 yıl olarak hesaplandı. İlk grupta görülen komplikasyonlar; kanama, lokal enfeksiyon, ekimoz, cilt köprüsü. İkinci grupta görülen komplikasyonlar; kanama ve ekimoz. En sık görülen komplikasyon her iki grupta da sünnet sonrası kanama olup sırasıyla ilk grupta %5,6, ikinci grupta %5,1 olarak gözlendi (p>0.05). Cilt köprüsü olan hastalarda penis retrakte edilerek yapışıklık açıldı. Gruplar arasında lokal enfeksiyon ve ekimoz açısından fark saptanmadı (p>0.05). Gruplar arasında korelasyona bakıldığında yaş ile lokal enfeksiyon ve cilt köprüsü arasında negatif korelasyon olduğu gözlendi (sırasıyla r değeri: -0.136 ve -0.176). Ayrıca cilt köprüsü ile lokal enfeksiyon arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi (r değeri: 0.161). Sonuç: Biz adölesan döneminde ve öncesinde yapılan sünnet işlemlerinin arasında komplikasyon ve başarı açı- sından önemli bir fark bulamadık. Sonuç olarak, ileri yaşta yapılması durumunda bile sünnet, cerrahi bir işlem olarak kabul edilmelidir ve ehil ellerde yapılması durumunda kabul edilebilir komplikasyon oranlarına sahiptir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum Anestezi Hematoloji Göz Hastalıkları Ortopedi

Comparison of circumcisions performed before and during adolescence

Öz:
Aim: We aimed to compare the complication rates of circumcisions that were performed before and during adolescence in our area. Methods: 296 uncircumcised boys aged between 8 and 20 years were enrolled. Patients were divided into two groups; patients aged <12 years and &#8805; 12 years. Urogenital examinations were performed by the same urologist. Patients with additional urogenital pathologies were excluded. Circumcisions were carried out under local anesthesia. Early postoperative follow up were done and complications were noted. Results: The mean age in the first group (n=197) patients was 6.19±3.42 years and the second group (n=99) was 15.09±2.27 years. The surgical complications in group 1 were hemorrhage, local infection, ecchymosis, skin tag. Group 2 patients experienced hemorrhage and ecchymosis. The most frequent complication in both groups was postoperative bleeding with a rate of 5.6% and 5.1%; respectively (p>0.05). Adhesions were fixed by retraction of penis in patients with skin tag. There was no significant difference between groups with regard to the frequencies of local infection and ecchymosis (p>0.05). There was a negative correlation between age and local infection or skin tag (r: -0.136 and -0.176; respectively). Also there was a positive correlation between skin tag and local infection (r: 0.161). Conclusion: We observed no significant difference between complication and success rate of circumcision procedures before and during adolescence. In conclusion, circumcision, even at advanced age, should be regarded as a surgical procedure and has an acceptable complication rate depending on experience of surgeon.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum Anestezi Hematoloji Göz Hastalıkları Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Gatrad AR, Sheikh A, Jacks H. Religious circumcision and the human rights act. Arch Dis Child 2002;86:76-78.
 • 2. Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N. Çocuk Ürolojisi-Sünnet. Temel Üroloji, 4. Baskı, Ankara, Güneş Yayınevi, 2011, s:404.
 • 3. Benli E, Koca O. Bingöl İlinde Sünnet Araştırması.Yeni Üroloji Dergisi 2011;6;22-25.
 • 4. Wallerstein E. Circumcision. The uniquely American medical enigma. Urol Clin North Am 1985;12:123-125.
 • 5. Sahin F, Beyazova U, Aktürk A. Attitudes and practices regarding circumcision in Turkey. Child Care Health Dev 2003;29:275-280.
 • 6. Kliegman R, Behrman R, Jenson H, Stanton B. Growth Development Behaviour, Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition. USA, Saunders Elsevir, 2012;41-60.
 • 7. Yıldırım İ, Bedir S, Ceylan S, Seçkin B, Erduran D. Evaluation of Circumcision in Turkey. Journal of Ankara Medical School 2003; 25;23-27.
 • 8. Baskin LS, Canning DA, Snyder HM, et al. Treating complications of circumcision. Pediatr Emerg Care 1996;12:62- 65.
 • 9. Sivaslı E, Bozkurt Aİ, Ceylan H, Coşkun Y. Gaziantep bölgesindeki anne ve babaların sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003;46; 114-118.
 • 10. Erdener A, Disi N, Sayan A, İlhan H, GökdemirA. Ağır sünnet komplikasyonları ve sonuçları Pediatrik Cerrahi Dergisi 1990;4:160-163.
 • 11. Dayanç M. Güncel Çocuk Ürolojisi, in Tahmaz ML and Erduran D (eds): Sünnet. Ankara, Atlas Kitapçılık Tic Ltd Şti, 2004, s:281.
 • 12. Rosen M. Anesthesia for ritual circumcision in neonates. Paediatr Anaesth 2010;20:1124-1126.
 • 13. American Academy of Pediatrics, Task force on circumcision: Circumcision policy statement. Pediatrics 1999;103:686-693.
 • 14. Özdemir E: Significantly increased complication risks with mass circumcisions. Br J Urol 1997;80:136-139.
 • 15. Atikeler MK, Onur R, Gecit I, Senol FA, Cobanoglu B: Increased morbidity after circumcision from a hidden complication. BJU Int 2001;88:938-940.
 • 16. Özkan A ve ark. Bin dokuz yüz sünnet olgusunda komplikasyonlarin retrospektif incelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4:8-12.
 • 17. Baskin LS, Canning DA, Snyder HM 3rd, et al. Surgical repair of urethral circumcision injuries. J Urol 1997;158:2269-2271.
 • 18. Sathaye UV, Goswami AK, Sharma SK. Skin bridge-a complication of paediatric circumcision. Br J Urol 1990;66:214.
 • 19. Weiss HA, Larke N, Halperin D, et al. Complications of circumcision in male neonates infants and children: a systematic review. BMC Urol 2010;10:2-9.
 • 20. Rizvi SA, Naqvi SA, Hussain M, Hasan AS. Religious circumcision: a Muslim view. BJU Int 1999;8:13-16.
 • 21. Hasanpolat K, Taşkoparan H, Belviranlı M. Sünnet komplikasyonları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1989;3:178- 179.
 • 22. Edgar JS, Thomas EW, Stephen M. New policy on circumcision- cause for concern. Pediatrics 2000;105:620-623.
APA Utanğaç M, DAĞGÜLÜ M, yağmur i (2013). Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. , 396 - 400.
Chicago Utanğaç Mehmet mazhar,DAĞGÜLÜ Mansur,yağmur ismail Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. (2013): 396 - 400.
MLA Utanğaç Mehmet mazhar,DAĞGÜLÜ Mansur,yağmur ismail Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. , 2013, ss.396 - 400.
AMA Utanğaç M,DAĞGÜLÜ M,yağmur i Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. . 2013; 396 - 400.
Vancouver Utanğaç M,DAĞGÜLÜ M,yağmur i Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. . 2013; 396 - 400.
IEEE Utanğaç M,DAĞGÜLÜ M,yağmur i "Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması." , ss.396 - 400, 2013.
ISNAD Utanğaç, Mehmet mazhar vd. "Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması". (2013), 396-400.
APA Utanğaç M, DAĞGÜLÜ M, yağmur i (2013). Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 40(3), 396 - 400.
Chicago Utanğaç Mehmet mazhar,DAĞGÜLÜ Mansur,yağmur ismail Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 40, no.3 (2013): 396 - 400.
MLA Utanğaç Mehmet mazhar,DAĞGÜLÜ Mansur,yağmur ismail Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, vol.40, no.3, 2013, ss.396 - 400.
AMA Utanğaç M,DAĞGÜLÜ M,yağmur i Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40(3): 396 - 400.
Vancouver Utanğaç M,DAĞGÜLÜ M,yağmur i Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40(3): 396 - 400.
IEEE Utanğaç M,DAĞGÜLÜ M,yağmur i "Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması." Dicle Tıp Dergisi, 40, ss.396 - 400, 2013.
ISNAD Utanğaç, Mehmet mazhar vd. "Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması". Dicle Tıp Dergisi 40/3 (2013), 396-400.