Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 75 Sayfa Aralığı: 163 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER

Öz:
Kerbelâ olayı, İslâm tarihinde yaşanmış en büyük acıdır. Yüzyıllarca etkisi süren bu olayüzerine pek çok şiir, mensur eser ve risâle kaleme alınmıştır. Arap edebiyatında, Fars ede- biyatında ve Türk edebiyatında bu konuyla ilgili olarak kaleme alınmış pek çok mersiye bu- lunmaktadır. Bunun yanı sıra doğrudan Hazret-i Hüseyinin Kerbelâda şehit edilişini konuedinen pek çok müstakil eser de bulunmaktadır. Bu facianın yıl dönümlerinde özel törenlerdüzenlenmekte ve bu törenlerde bahsi geçen eserler okunmaktadır. Hazret-i Hüseyinin şehitedilişinin anlatıldığı bütün bu eserlerde daha çok olayın nasıl gerçekleştiği ve Hazret-i Hü- seyinin şehadetinden duyulan üzüntü dile getirilmiştir. Ancak bu eserlerde Kerbelâ olayın- dan sonra gerçekleşen hadiseler ve Hazret-i Hüseyinin bu faciadan kurtulan akrabalarınınve kızlarının akıbetleriyle alakalı herhangi bir olaydan söz edilmez. Bu makalede Hazret-iHüseyinin şehit edilişinden sonra kızlarının ve akrabalarının başından geçen sürgün hadisesikonu edinilmiştir. Bu olayın geçtiği esas kaynak İmam Süyûtînin risâleleri olup makalede burisalelerin Türkçe çevirilerinden oluşan bir metin söz konusudur.
Anahtar Kelime:

MANQIBAES RELATED TO HADRAT HUSSEIN S DAUGHTERS

Öz:
Karbala incident is the biggest pain experienced in the history of Islam. For centuries, manypoems, prose works have been written treatise on the impact of these events. In Arabic lite- rature, in Persian literature and Turkish literature many lamentations have been written onthis subject. Also, there are many independent works that deal with the derivation killed inKarbala and Hadrat Hussein. Thess special ceremonies are held on the anniversary of thedisaster and related works are read at the ceremony. In all of these works that express themartyrdom of Hadrat Hussein, there is more emphasis on how the events happened andthe regret heard from Hazrat Hussein s martyrdom. But the events that took place after theevents in Karbala, Hazrat Hussein and the works associated with the fate of their relativesand his daughters survivors of this tragedy was not mentioned in any event. This article isconcerned with the exile of his daughters and relatives after the martyr Hazrat Hussein. Themain source is Imam Suyuti s epistles and the related article is a text consisting of the Turkishtranslation of this treatise.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • AÇA, M. vd. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi. İstanbul: Kriter Yay.
  • GÜNEŞ, M. (2011). “Klasik Türk Edebiyatında Menakıpnameler ve Menâkıb-ı Akşemseddin” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16: 165-171.
  • KARAHAN, A. (1979). “Süyûtî”. MEB İslam Ansiklopedisi, Cilt: 11: 258-263, İstanbul. ÖZ, M. (2002). “Kerbelâ”. DİA, C.:25: 271-275, Ankara.
  • ÖZKAN, H. (2010). “Süyûtî”. DİA, C.: 38: 188-198, Ankara.
  • PALA, İ. (1992). Divan Edebiyatı. İstanbul: Ağaç Yay.
  • VEZİROĞLU, N. (2003a). Hazreti Ali’nin torunları İstanbul’da mı gömülü? Vatan Gazetesi – Ramazan Eki. s.5, 30 Ekim: VEZİROĞLU, N. (2003b). Gemiyi korsanlar mı esir aldı? Vatan Gazetesi - Ramazan Eki, s.5, 31 Ekim.
APA TAN B (2015). HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. , 163 - 182.
Chicago TAN Bünyamin HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. (2015): 163 - 182.
MLA TAN Bünyamin HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. , 2015, ss.163 - 182.
AMA TAN B HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. . 2015; 163 - 182.
Vancouver TAN B HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. . 2015; 163 - 182.
IEEE TAN B "HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER." , ss.163 - 182, 2015.
ISNAD TAN, Bünyamin. "HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER". (2015), 163-182.
APA TAN B (2015). HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0(75), 163 - 182.
Chicago TAN Bünyamin HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 0, no.75 (2015): 163 - 182.
MLA TAN Bünyamin HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, vol.0, no.75, 2015, ss.163 - 182.
AMA TAN B HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 2015; 0(75): 163 - 182.
Vancouver TAN B HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 2015; 0(75): 163 - 182.
IEEE TAN B "HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0, ss.163 - 182, 2015.
ISNAD TAN, Bünyamin. "HAZRET-İ HÜSEYİN'İN KIZLARIYLA ALAKALI MENKIBELER". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 75 (2015), 163-182.